Bibliotēka

2018./2019. m.g.


      
   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem un skolotājiem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2018.-2019. mācību gada 2.semestrī: 
Ļudmilai Konopļai un Verai Avotai 
Alesandro Menščikovam (2.a) Sākumskolas bibliotekāre Oksana Zaikovska


Izstādes 

   No janvāra lidz maijam skolēni varēja iepazīties ar autoriem: 
   Janvārī – Pāvels Bažovs (140 gadi), februārī - Ivans Krilovs (250 gadi), martā – Jurijs Oleša (140 gadi), Irina Tokmakova (90 gadi). 
   Aprīlī un maijā skolēni iepazinās ar jauniem žurnāliem: «Ilustrētā junioriem», «Saša un Maša», «Prostokvašino». 
 Sākumskolas bibliotekāre Oksana ZaikovskaGrāmatu svētki 2019 

   No 4. līdz 8. aprīlim sākumskolā tika organizēti “Grāmatu svētki”. Tie bija veltīti autoriem jubilāriem un grāmatām, kas svin skaistas jubilejas. Jau septembrī skolēni sāka lasīt arī piedāvātās grāmatas. Pirmo klašu skolēni lasīja Korneja Čukovska pasakas. Otro klašu skolēni iepazinās ar Agnijas Barto dzejoļiem. Trešo klašu skolēni devās jautros piedzīvojumos kopā ar Nikolaja Nosova varoni – Nezinīti un viņa draugiem. Paši vecākie - 4. klases jauki pavadīja laiku kopā ar “Denisa stāstiem” un to autoru Viktoru Dragunski. 
   Bērni kopā ar skolotājiem rūpīgi gatavojās svētkiem. Klasēs notika kopīgie grāmatu lasījumi. Skolēni veidoja radošus darbus, zīmēja ilustrācijas. Klasēs bērni ar klašu audzinātājiem noformēja zīmējumu un radošo darbu izstādes. Skolēni piedalījās lasīšanas rallijā, veidoja lasītāju dienasgrāmatas un kopējo pašvērtējumu. Grāmatu svētkos skolēni prezentēja iepriekš sagatavotus daiļdarbu inscenējumus. Bērni veiksmīgi piedalījās literārajos konkursos un saņēma balvas un diplomus.

YouTube videoSākumskolas bibliotekāre Oksana Zaikovska


Dāvinājums bibliotēkai

   Sākumskolas skolēni, skolotāji, bibliotekāre pateicās skolotājai Verai Avotai par 2018./2019. m. g. 1. semestrī uzdāvinātajām grāmatām. 
 Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

Skaļā lasīšana 
   
   17. oktobrī sākumskolas bibliotēkā tika organizēts pasākums, kas bija veltīts skaļai lasīšanai. Viktorija Ūdre, Milāna Latkovska, Linda Kurcalte un Margarita Rjabceva lasīja nepazīstamus tekstus. Meitenēm patika lasīt un klausīties stāstus. Visi pasākuma dalībnieki saņēma pateicības. 


 Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

Izstādes
   
Sākumskolas bibliotēkā tika organizētas vairākas izstādes. 
   Septembrī - Borisam Zahoderam 100 gadi, Ļevam Tolstojam - 190, Miķeļdiena. 
   Oktobrī – jauno grāmatu izstāde. 
   Novembrī – Ivanam Turgenevam – 200, Selmai Lagerļofai – 160, Nikolajam Nosovam – 110, Ojāram Vācietim – 85, Latvijai – 100, Lāčplēša diena, Mārtiņdiena. 
   Decembrī – Viktoram Dragunskim – 105 gadi, L. Laginam – 85, Ziemassvētki, Jaunais gads. 
 Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

Ekskursija uz bibliotēku.
      Sākumskolas bibliotēkā ir jauni lasītāji – pirmklasnieki. Ekskursijas laikā bērni uzzināja daudz jauna par bibliotēkas darbu. Mājās viņi lasīs grāmatas, kuras iepatikās ekskursijas laikā. 


 Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

2017/2018.m.g.


No janvāra līdz maijam sākumskolas bibliotēkā bija iespēja apskatīt izstādes: 
Janvārī- T. Sobakinam – 60 gadi, A. Tolstojam – 135, Š. Perro – 390, 
Februārī – M. Prišvinam 145 gadi 
Martā - Š.Perro – 390, I.Ziedonim – 85, E.Uspenskim – 80. 
S.Maršaka grāmatas - jubilāres „Pasaka par muļķa pelēnu”, „Bērni būrītī”(95 gadi). 
Tika organizēti“Grāmatu svētki” 
Aprīlī – V. Čaplinai – 110. 
Maijā – ir iznākuši jauni žurnāli “Saša un Maša”, “Prostokvašino”. 

Sākumskolas bibliotekāre Oksana Zaikovska

Grāmatu svētki 2018

   Ceturtajā un piektajā aprīlī sākumskolā tika organizēti grāmatu svētku pasākumi, kas veltīti autoriem – jubilāriem, grāmatām – jubilārēm ka arī starptautiskajai bērnu grāmatas dienai (2. aprīlis). 
   1.klašu skolēni lasīja Samuēla Maršaka dzejoļus, 2. klašu skolēni Šarļa Perro pasakas, 3.klasēs strādāja ar Imanta Ziedoņa pasakām, bet 4. klašu audzēkņi lasīja Eduarda Uspenska daiļdarbus. 
   Svētkiem skolēni gatavojās veselu mēnesi. Klasēs tika organizēti kolektīvie lasījumi, skolēni rakstīja radošus darbus, zīmēja ilustrācijas. 
   Bērni iepazinās ar interesantiem faktiem no autoru dzīves, gatavoja daiļdarbu fragmentu inscenējumus. Skolēni veidoja arī lasītāju dienasgrāmatas. 
   Svētkos tika parādītas interesantas skolēnu prezentācijas. Skolēni aktīvi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. 
   Aktīvākie skolēni saņēma diplomus. Katra klase saņēma diplomus par aktīvu piedalīšanos aktivitātēs un balvas. 
   Izsaku pateicību klašu audzinātājiem un skolotājai Ludmilai Buhalovai par atbalstu un aktīvu gatavošanos svētkiem. 

YouTube videoSākumskolas bibliotekāre Oksana Zaikovska
   

Sākumskolas bibliotēkā septembrī – decembrī varēja apskatīt dažādas izstādes. 
   Septembrī viena no izstādēm tika veltīta Eiropas valodu dienai. Ar Miķeļdienas svinēšanas tradīcijām mūsu lasītājus iepazīstināja vēl viena izstāde. 
   Tematiskās izstādes novembrī – “Latvijai – 99”, “Lāčplēša diena”, “Mārtiņdiena”. 
   Decembrī mēs gatavojamies Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam – laipni lūdzu apskatīt izstādes. 
   Izstādes, kas veltītas autoriem – jubilāriem: 
   Septembrī – A. Tolstojam – 200 gadi, B. Žitkovam – 135 gadi, O. Henrijam - 200 gadi, 
   Oktobrī: J. Permjakam - 115 gadi, 
   Novembrī: D. Mamaminam – Sibirjakam - 165 gadi, A. Lindgrēnai -110 gadi, G. Osteram - 70gadi,V. Gaufam -350 gadi, 
   Decembrī: A. Upītim -140 gadi, E. Uspenskim - 80 gadi.


Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre


   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem skolotājiem un skolēniem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2017./2018. mācību gada 1.semestrī: 
Vijai Kavševičai, 
Ļudmilai Konopļai, 
Daniilam Baranovskim (2.a) 
Gļebam Borodulinam (2.a) 
Iļjam Samuļam (2.a) 
Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre


2016./2017. m.g.


Izstādes. 
   
No šī gada janvāra līdz maijam sākumskolas bibliotēkā skolēniem tika piedāvātas tematiskas izstādes: 
   Janvārī - Dž. R. R. Tolkīnam 125 gadi, A. A. Milnam – 135 gadi, Lūisam Kerolam – 185 gadi, V. Katajevam – 120 gadi. 
   Februārī skolēniem tika piedāvāti jauni žurnāli – „Saša un Maša”, „Toška un kompānija”, „Prostokvašino”. 
   Martā izstādes iepazīstināja ar D. Grigoroviča grāmatām, kura 195 gadu jubileju svinēja grāmatu cienītāji, bet otra izstāde bija veltīta K. Čukovskim – 135 gadi. 
   Gatavojoties grāmatu svētkiem, skolēni iepazinās ar J. Čarušina stāstiem, A.Milna „Vinniju Pūku un visiem – visiem- visiem”, L. Kerola „Alisi brinumzemē”. 
   Aprīlī - J. Družkovam – 90 gadi, V. Osejevai – 115 gadi. Arī tika piedāvāti materiāli par Lieldienām. 
   Maija mēs visi kopā iepazīsimies ar K. Paustovska daiļradi, kam svinēs 125 gadu jubileju. 

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem un skolotājiem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2016./2017. mācību gada 2.semestrī: 
Iļjam Samulam (1.a), 
Verai Avotai (skolotāja), 
4.b klašu skolēniem un viņas vecākiem. 

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre


 Grāmatas svētki
   Šogad grāmatas svētki tika organizēti 6. un 7. aprīlī. Svētkus mēs veltījām rakstniekiem –jubilāriem un grāmatām, kuras šogad arī svinēja savu jubileju un Starptautiskajai bērnu grāmatas dienai. Martā pirmo klašu skolēni lasīja Korneja Čukovska pasakas. Otro klašu skolēni iepazinās ar Jevgēnija Čarušina stāstiem. Trešās klases iepazinās ar jauku A. Milna lācēnu grāmatā “Vinnijs Pūks un visi- visi-visi”. Ceturto klašu skolēni lasīja L. Kerola grāmatu “Alise brīnumzemē”. Klasēs notika grāmatu kopīgā lasīšana. Skolēni rakstīja radošus darbus, zīmēja ilustrācijas. Klasēs tika organizētas radošo darbu un ilustrāciju izstādes. Gatavojoties grāmatas svētkiem, savās klasēs skolēni izveidoja mini bibliotēkas. Skolēni arī piedalījās lasīšanas rallijā un veidoja lasītāja dienasgrāmatu. 
   Grāmatas svētkos bērni iepazīstināja ar paveiktā darba rezultātiem, iepriecināja ar inscenējumiem, pareizi atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Par aktīvu piedalīšanos grāmatas svētkos skolēni saņēma diplomus un saldas balvas. Pateicos klašu audzinātājiem un skolēniem par aktīvu piedalīšanos grāmatu svētku aktivitātēs. 

Видео YouTube


Sākumskolas bibliotekāre O. Zaikovska

Jaunumi no žurnāla “Privetiks”! 
   
   Artjoms Fjodorovs no 3.a klases veselu gadu vāca attēla fragmentus no žurnāla “Privetiks” un izveidoja visu attēlu. 
Par savu darbu viņš saņēma pateicības vēstuli no žurnāla redakcijas, krāsojamo grāmatu, uzlīmes un kalendārīti. 
Sākumskolas bibliotekāre O. Zaikovska.


   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās Gļebam Boroduļinam, Arianai Tribisai un viņu vecākiem, kas uzdāvināja grāmatas un žurnālus bibliotēkai 2016./2017. mācību gada 1.semestrī. 

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre 

   Sākumskolas bibliotēka var lepoties ar jauniem lasītājiem – tie ir mūsu pirmklasnieki. 
Pirmajā bibliotēkas stundā paši mazākie lasītāji uzzināja, kas ir bibliotēka, kā lasīt grāmatas un saudzēt tās, kā uzvesties bibliotēkā. 
Arī ekskursijas pa bibliotēku laikā bērni uzzināja daudz jauna un paņēma grāmatu, kura iepatikās mājās. 
 Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

   Sākumskolas skolēni turpina piedalīties žurnāla „Privetik” konkursos. Pirmajā semestrī piedalījās 111 skolēni. 
Veronika Lebedoka no 1.a klases dabūja balvas – krāsojamo grāmatu, grāmatzīmi, magnētiņu un pateicības vēstuli no redakcijas. 

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

   Sākumskolas bibliotēkā no septembra līdz decembrim tika organizētas tematiskās izstādes: septembrī - „Eiropas valodu dienas”, „Miķeļdienas”. Septembrī un oktobrī skolēni iepazinās ar S. Aksakova daiļradi (225 gadi) un K. Nostligeras darbiem (80 gadi). 
   Novembra izstādes tradicionāli ir veltītas mūsu dzimtenei - „Mana Latvija”, „Lačpleša diena”, „Martiņi”. Arī novembrī izstādēs bija iespēja iepazīties ar J. Čarušina (115 gadi), V. Daļa (215), K. Kollodi(190) grāmatām. 
   Decembrī bibliotēka iepriecina savus lasītājus ar izstādēm par Ziemassvētkiem un Jauno gadu, arī par N. Nekrasovu (195). 


Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre


2015./2016. m.g.

   
   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem un skolotājiem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2015./2016. mācību gada 2.semestrī:
Ludmilai Konopļai (3.a klases audzinātāja)
Olgai Daleckai (1.a klases audzinātāja)
Viktoram Vanagam (2.a)
4. a, 4.b, 4.c klašu skolēniem

                                                        “Privetik” 
   Otrajā semestrī skolēni arī aktīvi piedalījās žurnāla “Privetiks” konkursos. Mūsu skolas skolēni nosūtīja 73 darbus. No tiem žurnālā tika publicēti 38 darbi. Ričarda Survilo no 2.a klases recepte Marsikam tika atzīta par labāko. Viņš saņēma balvu - 3D penāli. 
 Grāmatu svētki

   Šogad grāmatu svētki noritēja 31. martā un 1. aprīlī. Šos svētkus mēs veltījām autoriem – jubilāriem, grāmatām jubilāriem, arī starptautiskai bērnu grāmatas dienai (2. aprīlis). 
   Martā 1. klašu skolēni lasīja Korneja Čukovska dzejoļus, 2. klašu bērni – “Zelta atslēdziņa jeb Buratino piedzīvojumi", 3. klases lasīja Džanni Rodāri grāmatu “Sīpoliņa piedzīvojumi”, bet 4. klašu skolēni – A. Milna “Vinnijs Pūks un viņa draugi”. 
   Klasēs tika organizēti kolektīvie lasījumi, bērni rakstīja vēstules
grāmatu varoņiem, pētīja interesantākus faktus no autoru dzīves, zīmēja daiļdarbu ilustrācijas. Klasēs tika organizētas grāmatu izstādes. Skolēni arī piedalījās lasītāju rallijā – veidoja lasītāja dienasgrāmatu, gatavoja pasaku inscenējumus. Klasēs skolēni noformēja kopīgu pašvērtējumu. Gatavojoties svētkiem, skolēni veidoja interesantas prezentācijas un iestudēja inscenējumus. 
   Bērni aktīvi piedalījās viktorīnās. Par ieguldīto darbu skolēni saņēma diplomus un saldas balvas. 
   Pateicos skolēniem un skolotājiem par sagatavošanos svētkiem. 
Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre.


   Sākumskolas bibliotēkā no janvāra līdz maijam lasītājiem tiek piedāvātās dažādas grāmatu izstādes.


 
Janvārī – Džekam Londonam – 140 gadi, februārī – Agnijai Barto – 110 gadi, Brāļiem Grimiem - 230 gadi, martā – autoru jubilāru un grāmatu jubilāru izstāde, gatavojoties grāmatu svētkiem, aprīlī – Emmai Moškovskai -90 gadi, maijā notiks jaunāko žurnālu “Murzilka” un “Privetiks” izstāde. Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre

   
   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem un skolotājiem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2015./2016. mācību gada 1.semestrī: 

1.b klasei skolēniem un kl.audz. Žannai Bolšakovai, 
Viktorijai Jurčenokai (1.b),
direktores vietniecei audz.jaut. Jevai Bojarčukai 

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre 


   1.semestrī skolēni aktīvi piedalījās žurnālā „Privetik” konkursos. 
Mūsu skolēni aizsūtīja 66 darbus. Tika publicēti 24 darbi. Pieci mūsu skolēni saņēma balvas no žurnāla redakcijas: 
· Vlada Mančinska, 1.b klase – krāsojamā grāmata, 
· Daša Vladimirova, 2.a klase – 2 biļetes uz izrādi, 
· Samanta Berestņeva, 2. b klase – uzlīmes; 
· Sanita Bohāne, 2.c klase – pierakstu blociņš; 
· Sergejs Žunda, 4.a klase – magnētiskās grāmatzīmes. 

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre 


   
Sākumskolas bibliotēkā no septembra līdz decembrim tika organizētas vairākas izstādes. 
Septembrī: 
Rainim un Aspazijai 150 gadi, Miķeļi, Eiropas nedēļa. 
Oktobrī: 
L. Geraskinai – 107 gadi, I. Buninam – 145 gadi, Dž. Rodari – 95 gadi, „Rudentiņš – bagāts vīrs” (grāmatas un žurnāli par rudeni). 
Novembrī: 
„Mana Latvija”, „Lāčplēša diena”, „Mārtiņi”, R. Stivensonam – 165, M. Tvenam – 180. 
Decembrī: 
Z. Ērglei – 95, D. Harmam – 110, Dž. Kiplingam – 150, „Ziemassvētki”, „Jaunais gads” 

Oksana Zaikovska, sākumskolas bibliotekāre Literārajā spēlē „Barona Minhauzena piedzīvojumi”

 11.decembrī 6.c klases skolēni piedalījās literārajā spēlē „Barona Minhauzena piedzīvojumi”. Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt stāstus, atrisināt krustvārdu mīklas, uzzīmēt ilustrācijas daiļdarbiem. 
Paldies K.Rukmanam, R.Baranovam, A. Dombrovskim, M. Leperei, D. Belovai, par piedalīšanos ilustrāciju konkursā. 

Diemžēl, neviens skolēns pareizi neatminēja krustvārdu mīklas.
 Paldies K.Rukmanam, M.Čubrevičai, A.Čubrevičai, R.Baranovam, A. Dombrovskim, M. Leperei, D. Belovai par piedalīšanos krustvārdu mīklas konkursā. 

Literārajā spēlē skolēni sacentās zināšanās par Barona Minhauzena stāstiem.
Labākie stāstu zinātāji: 1. vieta - D. Belova; 2. vieta - A. Dombrovskis; 3. vieta - R.Baranovs. 
Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un konfektēm. 
Paldies 6.c klases skolēniem un krievu valodas skolotājai N.Timofejevai par aktīvu piedalīšanos! 


 26.novembrī 5.b klases skolēni piedalījās literārajā spēlē „Barona Minhauzena piedzīvojumi”. Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt stāstus, uzzīmēt stāstu ilustrācijas. 
Paldies visiem par skaistām stāstu ilustrācijām. Bija izvēlēti labākie Barona Minhauzena stāstu ilustrētāji. Uzvarētāji: A.Deņisova (I. vieta), I.Avotiņšs (II. vieta). Paldies S.Simanovičai, A.Vojeckim, L.Kuprevičai, A.Maslovskai par piedalīšanas ilustrācijas konkursā

Cerams, ka nākamajos konkursos piedalīsies krietni vairāk skolēnu. 
   Literārajā spēlē skolēni sacentās Barona Minhauzena stāstu zināšanās. 
Labākie stāstu zinātāji: S.Simanoviča un L.Kupreviča (I. vieta) , V. Čiževskis (II. vieta). 
   Pantomīmās konkursā skolēni izrādīja stāsta fragmentu. 
Paldies jauniņiem aktieriem: L.Kuprevičai, S.Simanovičai, I.Avotiņšam, A.Deņisovai, S.Kostjukevičai un V. Čiževskim par jautru pantomīmu! 
Visiem skatītājiem patika aktieru spēle. 
Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un konfektēm. 
Paldies 5.b klases skolēniem un krievu valodas skolotājai J.Aleksejevai par aktivitāti! 

   3.decembrī 6.b klases skolēni piedalījās literārajā spēlē „Barona Minhauzena piedzīvojumi”. Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt stāstus, atrisināt krustvārdu mīklas, uzzīmēt stāstu ilustrācijas. 
   Gandrīz visi skolēni piedalījās krustvārdu mīklu konkursā. 
Paldies E.Marčenko, Ē.Lukaševičam, E.Mažutai, O.Abrosimovai, D.Berestņevam, K.Andžānei, K.Filatovai par pareizi atminētām krustvārdu mīklām. 
Paldies visiem par skaistām stāstu ilustrācijām. Bija izvēlēti labākie Barona Minhauzena stāstu ilustrētāji.
Uzvarētāji: D.Smertjeva (I. vieta), K.Filatova (II. vieta). Paldies A. Skovorodko, D.Zaicevam, R.Murānam, E.Lukaševičam, O.Abrosimovai, M. Nipāne, K.Andžānei, E.Mažutai par piedalīšanas konkursā. 
Literārajā spēlē skolēni sacentās Barona Minhauzena stāstu zināšanās. 
Labākie stāstu zinātāji: D.Berestņevs un K.Andžāne (I. vieta), D.Smertjeva (II. vieta). 
   Pēc savas vēlēšanās skolēni sagatavo stāstu inscenēšanu. 
Paldies jauniņiem aktieriem: D.Berestņevam, D.Smertjevai, O.Abrosimovai, A. Skovorodko, M. Nipānei, K.Filatovai, E.Mažutai, J.Švilpam, S.Avotiņšam un D.Matjukam par jautru inscenēšanu! 
Visiem skatītājiem patika aktieru spēle. 
Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un konfektēm. 
Paldies 6.b klases skolēniem un krievu valodas skolotājai R. Jermakai par aktivitāti! 
Lasīšanas rallijs Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 

 
 21.oktobrī skolas bibliotēkā notika kārtējo Lasīšanas rallija uzvarētāju apbalvošana 5. – 8.klašu grupā. Lasīšanas rallijs – tā ir lasīšana vasaras brīvlaikā. 
   Visvairāk skolēnu lasīšanas rallijā piedalījās no 5.a, 6.b un 7.a klasēm (skolotāja R.Jermaka). Bija noteikti labākie lasītāji 5. – 8.klašu grupā: 
1. vieta – A.Stigeviča (5.a klase), 3552 lpp. 
2. vieta – R. Nemiro (5.a klase), 2915 lpp. 
3. vieta – K. Filatova (6.b klase), 2753lpp. 
Atzinība – M.Kvjatkovskis (5.a klase), 2530 lpp. 
Atzinība – O.Abrosimova (6.b klase), 2478 lpp. 
Atzinība – E.Križanovska (5.a klase), 1779 lpp. 
Atzinība – K.Kuzmina (5.a klase), 1567 lpp. 
Atzinība – E.Marčenko (6.b klase), 1544 lpp. 
Atzinība – A.Baranovskis (5.a klase), 1483 lpp. 
Atzinība – D.Berestņevs (6.b klase), 1404 lpp. 

Pateicība krievu valodas un literatūras skolotājai R.Jermakai par sadarbību! 
   Pasākumā bija ielūgti ciemiņi no KNCB V.Urbanoviča un V.Slesare. Viņas iepazīstināja skolēnus ar jaunākām grāmatām un galda spēlēm „Iepazīsti Latviju”, „Ambra”, Latvijas karti puzlī "Apceļo Latviju!" bērnu bibliotēkā. Ciemiņi uzdāvināja skolēniem bērnu žurnālus. Skolas direktore L. Senčenkova pasniedza katram uzvarētājam dāvanu un diplomu. Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika uzaicināti uz tējas tasīti ar garšīgu kliņģeri. 

Paldies visiem skolēniem, kas piedalījās mūsu konkursā! (Cerams, ka nākamajā gadā „Lasīšanas rallijā” piedalīsies krietni vairāk skolēnu). 
Skolas bibliotekāre: O.Korčagina


„Vārdnīcu pasaule” 

   13.oktobrī krievu valodas nedēļas ietvaros bibliotēkā tika organizētas nodarbības 5.klašu skolēniem „Vārdnīcu pasaule”. Skolēni iepazinās ar dažādu veidu vārdnīcām bibliotēkā, kā pareizi izmantot tās, un atrast vajadzīgu informāciju vārdnīcā. Skolēni ar interesi un azartu strādāja ar darba lapām, meklēja pareizas atbildes vārdnīcās. 

  Jaunākā grāmata bibliotēkā - D.Laiveniece „Zinātniskās rakstīšanas skola”. Grāmatā apkopoti ieteikumi zinātniskajā rakstīšanā, kas var izrādīties noderīgi katram, kam jāraksta pētnieciskais darbs skolā. Grāmatā noderīgas rekomendācijas atradīs arī skolotāji – skolēnu pētniecisko darbu vadītāji. 
Izsaku pateicību 6.b klases skolniecei Karīnai Ļahai par grāmatu dāvinājumu bibliotēkai: 
F.Saimona. Niks aplaupa banku, M.Laukmane. Piezvani Adrijai Elzai!,  G.Krūmiņa. Pūķīša Ginesa raiba raibā dzīve,  O.Preisiers Mazā raganiņa,  K.Skalbe „Pasakas”.

2014./2015. m.g.

Sākumskolas bibliotēkā bija sagatavotas vairākas izstādes.  Septembrī – „Drošības nedēļa” un izstāde, veltīta Miķeļdienai. Oktobrī – „M. Ļermontovam – 200 gadi”, „O. Vaildam– 160 gadi”, „K. Buličevam – 80”, „Pārgudrais grundulis (grāmatas par zivīm)”.

Novembrī lasītājus iepriecināja izstādes „Mana Latvija”, „Lāčplēša diena”, „Mārtiņi”.  Decembrī – autori – jubilāri – „L. Briedim – 65”, „C. Dinerei – 95”, „Ziemassvētki”.

Janvārī izstādes bija veltītas A. Sakses -110 gadu jubilejai, A. Čehovam – 155 gadi, J. Grimmam – 230 gadi, N. Sladkovam – 95 gadi. Interesanta bija izstāde „Kalendārs un laiks”.

Februārī -  izstāde „Brīnumi mums apkārt”, kas bija veltīta projektu nedēļai.

Martā – „P. Jeršovam – 200”, „Aspazijai un Rainim 150”, „Eiropas valodu dienas”, „Grāmatu svētki”: 1. klases -G.- H. Andersena pasakas, 2. klases – N. Sladkova stāsti, 3. klases– A. Puškina dzejoļi un pasakas, bet 4. klases – A. Sakses pasakas.

Aprīlī autors – jubilārs G.- H. Andersens, „Starptautiskā bērnu grāmatu diena”.

Maijā skolēni iepazinās ar jauno žurnālu „Murzilka” un „Privetiks” izstādi.

Izstādes bibliotēkā   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem , kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2014./2015. māc. gada: 
Artjomam Hodarenokam (1.a), 
Ksenijai Kožemjačenko (3.a), 
Danielam Šķipuram (3.a ) 
Elizavetai Karolei (3.b), 
Viktorijai Konošonokai (3.c), 
4.a,4.b klašu skolēniem.

Jaunas grāmatas Mācību gadā garumā skolēni aktīvi piedalījās žurnāla „Privetiks” konkursos. Mēs aizsūtījām vairāk nekā 100 darbus, žurnālā ir ievietoti 60 darbi! 12 mūsu skolas skolēni saņēma balvas pa pastu no žurnāla „Privetiks” redakcijas. 
   Ar prieku nosaukšu viņu vārdus: 
Grupa „Namiņš” – Viktorija Jurčenoka (krāsojamā grāmata), 
1.a klase Aleksandra Bohāne (krāsainie zīmuļi) 
1.b klase Aleksandrs Kuzmins (enciklopēdija „Rāpuļi un amfībijas”) 
Samanta Berestņeva (kalendārs) 
Milana Rudika (pierakstu blociņš) 
3.a klase Sergejs Žunda (transfomers, zīmēšanas bloks, pierakstu blociņš, enciklopēdija „Es iepazīstu pasauli” ) 
Anna Karnicka (albums fotogrāfijām) 
Daniela Ehigiatora (komplekts radošai darbībai) 
3.b klase Ņikita Troščenko (krāsojamā grāmata), 
Ksenija Andžāne (krāsojamā grāmata), 
3.c klase Aleksandrs Jukša (krāsojamā grāmata), 
 Viktorija Konošonoka (krāsojamā grāmata).

приветик
   27.aprīlī 8.a klasē notika literārā spēlē „Dubrovskis”( A. Puškins). Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams izlasīt daiļdarbu. Literārajā spēlē skolēni sacentās A. Puškina daiļdarba zināšanās. Labākie daiļdarba zinātāji: S.Kitoks, Ņ.Ņikitins un D.Seļezņovs.
Paldies 8.a klases skolēniem un krievu valodas skolotājai N.Grebjolkinai par aktivitāti!

   14.aprīlī 5.b klases skolēni piedalījās literārajā spēlē „A. Puškina pasakas”. Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt pasakas, atrisināt krustvārdu mīklas, uzzīmēt pasaku ilustrācijas. 
Paldies E.Marčenko, J.Sergejevai, E.Mažutai, O.Abrosimovai, D.Berestņevam, K.Andžānei, R.Murānam un E.Kramam par pareizi atminētām krustvārdu mīklām.
Paldies E.Marčenko, J.Sergejevai, E.Lukaševičam, O.Abrosimovai, K.Filatovai, K.Andžānei, J.Švilpam un E.Kramam par pasaku ilustrācijām. 

   Cerams, ka nākamajos konkursos gan krustvārdu mīklu risināšanā, gan pasaku ilustrāciju zīmēšanā piedalīsies krietni vairāk skolēnu.
   Literārajā spēlē skolēni sacentās A. Puškina pasaku zināšanās. 
Labākie pasaku zinātāji: E.Marčenko (I. vieta) , M. Nipāne (II. vieta) un A. Skovorodko (III. vieta).
Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un konfektēm. 
Paldies 5.b klases skolēniem un krievu valodas skolotājai R. Jermakai par aktivitāti!


   9.aprīlī 6.a klasē tika organizēta literārā spēle „Pasaku pasaule”, kas bija veltīta H.-K. Andersena 210.gadu jubilejai. Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt pasakas, atrisināt krustvārdu mīklas, atbildēt uz viktorīnas jautājumiem, uzzīmēt ilustrācijas.
   Sniega karaliene, Neglītais pīlēns, Īkstīte, Nāriņa – visi varoņi pazīstami, bet katra jauna mākslinieka skatījumā viņi ir savādāki. Paldies visiem par skaistām pasaku ilustrācijām. Bija izvēlēti labākie H.-K .Andersena pasaku ilustrētāji. Uzvarētāji: A. Ivanovs (I. vieta), E. Hodarenoka un A. Rusecka (II. vieta) un L. Nipāne (III. vieta).

   Gandrīz visi skolēni piedalījās krustvārdu mīklu un viktorīnu konkursos. 
Paldies L.Nipānei, R.Čertkovai, S.Žurņai un A.Krivenkovai par pareizi atrisinātām krustvārdu mīklām un pareizām atbildēm uz viktorīnas jautājumiem.

Literārajā spēlē skolēni sacentās H.-K .Andersena pasakas zināšanās. Labākie pasaku zinātāji: A.Krivenkova (I. vieta), R.Čertkova (II. vieta) un V.Dilba (III. vieta).
Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un konfektēm. 

   Katrs atklāja sev kaut ko interesantu līdz šim nezināmo. Andersena daiļdarbi māca saprast, kas par cilvēku atrodas tev blakus, kas ir Taisnīgums, Taisnība, Skaistums un Mīlestība, māca ienīst melus un netaisnīgumu.
Paldies 6.a klases skolēniem un krievu valodas skolotājai R. Jermakai par aktivitāti!


   Martā 7.c klasē notika literārā spēle „Dziesma par tirgotāju Kalašnikovu” (M. Ļermontovs). Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt daiļdarbu, atrisināt krustvārdu mīklas, iepazīties ar vēsturiskiem notikumiem.
Visi skolēni piedalījās krustvārdu mīklu konkursā. 
Visātrākie kļuva par konkursa uzvarētājiem – O.Čubreviča, G.Peščerskis un P.Baranovskis.
Literārajā spēlē skolēni sacentās M. Ļermontova daiļdarba un vēsturisko notikumu zināšanās. 
Labākie zinātāji: O.Čubreviča un I.Kozinda (I. vieta), A.Latiškevičs (II.vieta). Apsveicam! 
Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomiem un konfektēm. 
Paldies 7.c klases skolēniem un krievu valodas skolotājai N. Timofejevai par aktivitāti!


Grāmatu svētki
   Šogad grāmatu svētki tika organizēti 1. un 2. aprīlī. Martā 1. klašu skolēni lasīja G.- H. Andersena pasakas, 2. klašu skolēni – N. Sladkova stāstus, 3. klašu skolēni – A. Puškina dzejoļus un pasakas, bet 4. klašu skolēni – A. Sakses pasakas. 
   Veselu mēnesi bērni gatavojās svētkiem. Viņi visi kopā lasīja daiļdarbus, rakstīja radošus darbus, ilustrēja izlasītas grāmatas, piedalījās lasītāju rallijā, iepazinās ar autoru biogrāfijām, gatavoja inscenējumus. 
   Klasēs bija sagatavotas grāmatu izstādes un kopīgs pašvērtējums. Svētkiem bija sagatavotas interesantas prezentācijas. Skolēni aktīvi piedalījās literārajos konkursos. Svētos bērniem bija sagatavoti apbalvojumi un saldas balvas. 
   Liels paldies skolotājiem un skolēniem par sagatavošanos svētkiem.

Grāmatu svētki sākumskolā

   Jaunākā grāmata bibliotēkā - D.Laiveniece „Zinātniskās rakstīšanas skola”. Grāmatā apkopoti ieteikumi zinātniskajā rakstīšanā, kas var izrādīties noderīgi katram, kam jāraksta pētnieciskais darbs skolā. Grāmatā noderīgas rekomendācijas atradīs arī skolotāji – skolēnu pētniecisko darbu vadītāji.

Izsaku pateicību 6.b klases skolniecei Karīnai Ļahai par grāmatu dāvinājumu bibliotēkai:

*       F.Saimona. Niks aplaupa banku

*      M.Laukmane. Piezvani Adrijai Elzai!

*      G.Krūmiņa. Pūķīša Ginesa raiba raibā dzīve

*      O.Preisiers. Mazā raganiņa

*      K.Skalbe „Pasakas”

Bibliotekāre O. Korčagina


„Vārdnīcu pasaule”

            13.oktobrī krievu valodas nedēļas ietvaros bibliotēkā tika organizētas nodarbības 5.klašu skolēniem „Vārdnīcu pasaule”. Skolēni iepazinās ar dažādu veidu vārdnīcām bibliotēkā, kā pareizi izmantot tās, un atrast vajadzīgu informāciju vārdnīcā. Skolēni ar interesi un azartu strādāja ar darba lapām, meklēja pareizas atbildes vārdnīcās.

vardnicasLasīšanas rallijs Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

16.oktobrī skolas bibliotēkā notika kārtējo Lasīšanas rallija uzvarētāju apbalvošana 5. – 9.klašu grupā. Lasīšanas rallijs – tā ir lasīšana vasaras brīvlaikā. 
Visvairāk skolēnu lasīšanas rallijā piedalījās no 6.a un 7.a klasēm (skolotāja R.Jermaka). 
Bija noteikti labākie lasītāji 5. – 9.klašu grupā:
1. vieta –– Artūrs Verigo (8.a klase), izlasītas - 4612 lpp. – skolotāja N.Grebjolkina 
2. vieta – Daniils Cimmermans (8.a klase), izlasītas - 2788 lpp.– skolotāja N.Grebjolkina
3. vieta – Ilona Cimoško (9.c klase), izlasītas - 2421 lpp. – skolotāja J.Aleksejeva 
Pateicība – Liliāna Jakovele (9.a klase), izlasītas - 2002 lpp. – skolotāja R.Jermaka 
Pateicība – Natālija Kuzmina (7.a klase), izlasītas - 1663 lpp. – skolotāja R.Jermaka
Pateicība – Larisa Ļaksa (7.a klase), izlasītas - 1270 lpp. – skolotāja R.Jermaka
Pateicība – Olga Bogdanova – Jermolajeva (7.a klase), izlasītas - 1198 lpp. – 
             skolotāja R.Jermaka
Pateicība – Santana Žurņa (6.a klase), izlasītas - 1040 lpp. – skolotāja R.Jermaka
Pateicība – Liliāna Švabe (6.c klase), izlasītas - 1031 lpp. – skolotāja N.Timofejeva

Skolēniem tika piedāvāta viktorīna par izlasītām grāmatām. Ar visiem jautājumiem skolēni tika galā. Skolas direktore L. Senčenkova pasniedza katram uzvarētājam dāvanu un diplomu. 
Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika uzaicināti uz tējas tasīti ar garšīgu kliņģeri.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās mūsu konkursā!
(Cerams, ka nākamajā gadā „Lasīšanas rallijā” piedalīsies krietni vairāk skolēnu).
Skolas bibliotekāre: O.KorčaginaGrāmatas svētki sākumskolā.

27.- 28. martā sākumskolas skolēni aktīvi piedalījās ikgadējās lasīšanas svētkos. 
Šogad pirmo klašu skolēni lasīja Korneja Čukovska pasakas, otro klašu skolēni – Nikolaja Nosova grāmatu „Nezinīša un viņa draugu piedzīvojumi”, trešās klases lasīja V. Bianki stāstus un „Meža avīzi”, bet paši lielākie – ceturtās – Viktora Dragunska „Denisa stāstus”.
Šiem svētkiem skolēni kopā ar klašu audzinātājiem gatavojās veselu mēnesi. Klasē tika organizēti kolektīvie lasījumi, bērni rakstīja vēstules grāmatu varoņiem, rakstīja domrakstus par tēmām, gatavoja reportāžas par dabu, ilustrēja izlasītas grāmatas.
Klasēs jebkurš varēja baudīt ilustrāciju un radošo darbu izstādes.
Skolēni arī piedalījās „Lasīšanas rallijā”, veidoja lasītāja dienasgrāmatu.
Aktīvākie bērni piedalījās inscenējumos. Grāmatas svētkos visu klašu skolēni prezentēja paveikto darbu.
Literārajos konkursos skolēniem arī labi veicās. Aktīvākiem skolēniem tika pasniegtas pateicības. Katra klase saņēma diplomu un saldās balvas par aktīvu piedalīšanos grāmatas svētkos.
Pateicos skolēniem un klašu audzinātājiem par labu sagatavošanos un aktīvu piedalīšanos grāmatas svētkos.
Sākumskolas bibliotekāre Oksana Zaikovska.


GRAMATU SVETKI   
Sākumskolas bibliotēkā janvārī tika organizētas izstādes: matemātikas nedēļā – „Rekordi skaitļos un „Pāvelam Bažovam – 135 gadi”.
   Februārī, projektu nedēļā, izstādē skolēni varēja papildināt savas zināšanas par projektu tēmu „Skolas vēsture – mūsu ģimenes dzīves vēsture”.
   Autori – jubilāri šajā mēnesī bija Margarita Staraste – 100 gadi, Vitālijs Bianki – 120 gadi, Ivans Krilovs – 245 gadi. Šo autoru daiļdarbu izstāde arī piesaistīja bērnu uzmanību.
   Martā skolēnu uzmanība izstādēs tika pievērsta Konstantīna Ušinska, kuram bija 190 gadu jubileja, Jurija Olešas (115 gadi), Irinas Tokmakovas (85 gadi), Viļa Plūdoņa (140 gadi) grāmatām, arī bija organizētas tematiskās grāmatu izstādes.
   Aprīlī un maijā – jauno žurnālu «Приветик!» un «Мурзилка» izstādes.
   Skolēniem un skolotājiem tika sniegts atbalsts nepieciešamās literatūras meklēšanā.


Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem un skolotājiem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2013./2014. māc. gada 2.semestrī: 
Ērikai Zaikovskai (7.a), 
Ritai Zaikovskai (11.a),
Ļudmilai Konopļai (skolotājai),
Vijai Kavševičai (skolotājai),
Nadeždai Tadello (skolotājai),
Verai Avotai (skolotājai),
Jūlijai Sorogovecai (Igora Sorogoveca un Riharda Sorogoveca(1.a klase) mātei),
4.a, 4.b, 4.c klašu skolēniem.

Mācību līdzekļi un grāmatas, kuras plānots iegādāties par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem 2014.g.:
EUR 5080

Nr.p.k. Izdevniecība Autors Grāmatas nosaukums Skaits Cena Summa
1 . Zvaigzne J.Mencis(sen), E.Krastiņa Matemātika 1.klasei Darba burtnīca I.d.Rudens/ziema 53 1,53          81,09
2 . Zvaigzne J.Mencis(sen), E.Krastiņa Matemātika 1.klasei Darba burtnīca II.d. Pavasaris/vasara 53 1,53          81,09
3 . Zvaigzne J. Mencis, V. Sūniņa Matemātika  2.klasei 1.darba burtnīca (jaunā) 48 1,36          65,28
4 . Zvaigzne J. Mencis, V. Sūniņa Matemātika  2.klasei 2.darba burtnīca (jaunā) 48 1,36          65,28
5 . Zvaigzne J. Mencis, V. Sūniņa Matemātika  3.klasei 1.darba burtnīca (jaunā) 59 1,36          80,24
6 . Zvaigzne J. Mencis, V. Sūniņa Matemātika  3.klasei 2.darba burtnīca (jaunā) 59 1,36          80,24
7 . Zvaigzne J. Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika  4.klasei 1.darba burtnīca (jaunā) 42 1,36          57,12
8 . Zvaigzne J. Mencis (sen.), J.Mencis (jun.) Matemātika  4.klasei 2.darba burtnīca (jaunā) 42 1,36          57,12
9 . Zvaigzne I. Urbanoviča u.c. Latviešu val. 10. kl. Nāc! Skolotāja grāmata + CD 2 7,24          14,48
10 . Zvaigzne I.Dubiņa u.c. Literatūra 10.klasei Skolotāja grāmata 2 6,00          12,00
11 . Zvaigzne S.Heinberga Latviešu valodas pareizrakstības vingrinājumi 8.-9.klasei 10 1,78          17,80
12 . Zvaigzne M.Kusiņa Bioloģija 9.kl.  24 7,95         190,80
13 . Zvaigzne M.Kusiņa Bioloģija 9.kl. Darba burtnīca 25 1,67          41,75
14 . Zvaigzne Aut.kol. Nāc! Psiholoģija vidusskolai Mācību  grāmata 15 6,70         100,50
15 . Zvaigzne Aut.kol. Nāc! Psiholoģija vidusskolai Skolotāja grāmata 1 4,00            4,00
16 . Zvaigzne A.Petrjakova  (Kr.val.) Krievu valoda un literatūra 11.klasei 1.daļa 35 6,20         217,00
17 . Zvaigzne A.Petrjakova  (Kr.val.) Krievu valoda un literatūra 11.klasei II.daļa 35 6,20         217,00
18 . Zvaigzne I.Vasmanis, I.Vilkārse Mūzika 5.klasei 10 6,31          63,10
19 . Zvaigzne I.Vasmanis, I.Vilkārse Mūzika 6.klasei 10 6,31          63,10
20 . Zvaigzne I.Vasmanis, I.Vilkārse Mūzika 7.klasei 10 6,31          63,10
21 . Zvaigzne E.Raita, L.Široņina  (Kr.val.) AБэВэГеДейка Bukvarj 34 6,40         217,60
22 . Zvaigzne E.Raita, L.Široņina  (Kr.val.) AБэВэГеДейка Propisj 1 53 1,32          69,96
23 . Zvaigzne E.Raita, L.Široņina  (Kr.val.) AБэВэГеДейка Propisj 2 33 1,32          43,56
24 . Zvaigzne E.Raita, L.Široņina  (Kr.val.) AБэВэГеДейка Propisj 3 33 1,32          43,56
25 . Zvaigzne E.Raita, L.Široņina  (Kr.val.) Deņ za dņom Krievu valoda 2.klasei 50 7,57         378,50
26 . Zvaigzne M.Kulakova Mājturība 9.klase 12 8,29          99,48
27 . Zvaigzne B.Āboltiņa, D.Kriķis Matemātika 10.klasei 5 7,65          38,25
28 . Zvaigzne D.Kriķis Matemātika 10.klasei Skolotāja grāmata 5 5,47          27,35
29 . Zvaigzne B.Āboltiņa, D.Kriķis Matemātika 11.klasei 5 7,11          35,55
30 . Zvaigzne D.Kriķis Matemātika 11.klasei Skolotāja grāmata 5 5,47          27,35
31 . Zvaigzne D.Kriķis Matemātika 12.klasei 5 7,96          39,80
32 . Zvaigzne D.Kriķis Matemātika 12.klasei Skolotāja grāmata 5 5,47          27,35
33 . Zvaigzne A. Sakne Procenti: darba burtnīca 8.-9.kl. 4 1,20            4,80
34 . Zvaigzne Ē.Kalniņa Darba burtnīca matemātikā 6.kl. 2 1,20            2,40
35 . Zvaigzne Ē.Kalniņa Darba burtnīca matemātikā 2.kl. speciālajām skolam 2 1,20            2,40
36 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 3. daļa 8.klasei Darba burtnīca 22 1,94          42,68
37 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 4. daļa 9.klasei Darba burtnīca 32 1,94          62,08
38 . Zvaigzne L.Sausiņa Nāc 1!  Bioloģija vsk. Darba lapas 10.klasei 15 2,15          32,25
39 . Zvaigzne L.Sausiņa Nāc 1!  Bioloģija vsk. Darba lapas 11.klasei 20 1,59          31,80
40 . Lielvārds I.Vilks Dabaszinības 1.klasei Darba burtnīca 55 1,99         109,45
41 . Lielvārds I.Vilks Dabaszinības 2.klasei Darba burtnīca 48 1,99          95,52
42 . Lielvārds I.Vilks Dabaszinības 3.klasei Darba burtnīca 59 1,99         117,41
43 . Lielvārds I.Vilks Dabaszinības 4.klasei Darba burtnīca 42 1,99          83,58
44 . Lielvārds I. Jansone-Henkuzene u.c. Dabaszinības 10. klasei. Mācību grāmata (AUGUSTS) 18 7,97         143,46
45 . Lielvārds Ē.Šilters Fizika 12.klasei  10 7,97          79,70
46 . Petergailis I.Lude, J.Lapiņa Matemātika 5.klasei Skolotāja grāmata  5 6,83          34,15
47 . Petergailis I.Lude, J.Lapiņa Matemātika 6.klasei Skolotāja grāmata  5 6,40          32,00
48 . Petergailis A. Sakne Nosukti skaitļi Darba burtnīca 7.-8.kl. 2 2,21            4,42
49 . Mācību gr. M.Gavrilina  (Kr.val.) Krievu valoda 7.klasei 45 9,11         409,95
50 . Mācību gr. M.Gavrilina  (Kr.val.) Krievu valoda 9.klasei 38 9,86         374,68
51 . Petergailis D.Knohenfelde u.c. Nosaukti skaitļi Darba burtnīca 7.-8.kl. 2 2,21            4,42
52 . LVA   Uzdevumi latv.val.mācībā. Latviešu valoda vsk. 20 6,10         122,00
53 . RAKA V.Purēns Pasaules vēsture pamatskolai. 4.daļa Mūsu laikmets  53 6,20         328,60
54 . RAKA M. Puzaite u.c.   (Kr.val.) Šag za šagom 5. Mācību grāmata 15 4,62          69,30
55 . RAKA M. Puzaite u.c.   (Kr.val.) Šag za šagom 5. Gramatikas burtnīca 15 2,82          42,30
56 . RAKA M. Puzaite u.c.   (Kr.val.) Šag za šagom 5. Darba burtnīca 15 3,70          55,50
57 . RAKA M. Puzaite u.c.    Šag za šagom 5. Skolotāja grāmata 1 4,55            4,55
58 . RAKA M. Puzaite u.c. Šag za šagom 5. CD Prezentācijas materiāli 1 3,90            3,90
59 . RAKA M. Puzaite u.c. Šag za šagom 5. CD Audio 1 3,90            3,90
60 . Jāņa sēta   Latvijas ģeogrāfijas atlants 20 3,90          78,00
61 . Jāņa sēta   Globuss Elite (LV) 30cm/12" 1 23,90          23,90
62 . Jāņa sēta   Jaunais pasaules ģeogrāfijas atlants CD formātā 1 56,90          56,90

Mācību līdzekļi un grāmatas, kas  iegādāti par valsts dotācijas piešķirtajiem līdzekļiem 2014.g.:

EUR 10490

Nr.p.k. Izdevniecība Autors Grāmatas nosaukums Skaits Cena Summa
1 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 1. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 1.daļa 55 2,52           138,60
2 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 1. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 2.daļa 55 2,52           138,60
3 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 2. kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 1.daļa 50 2,52           126,00
4 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 2. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 2.daļa 50 2,52           126,00
5 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 3. kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 1.daļa 60 2,52           151,20
6 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 3. kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 2.daļa 60 2,52           151,20
7 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 4. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 1.daļa 44 2,52           110,88
8 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 4. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 2.daļa 44 2,52           110,88
9 . Zvaigzne V. Golubeva Ētika 1.kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 40 2,48            99,20
10 . Zvaigzne V. Golubeva Ētika 2.kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 28 2,48            69,44
11 . Zvaigzne V. Golubeva Ētika 3.kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 31 2,48            76,88
12 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 1.klasei  I.d.(jauna) 53 1,94           102,82
13 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 1.klasei  II.d.(jauna) 53 1,86            98,58
14 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 2.klasei 50 3,34           167,00
15 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 3.klasei  60 3,34           200,40
16 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 4.klasei  44 3,20           140,80
17 .   S.Perrett, C.Covill Fly High 1. Pupils book 55 5,80           319,00
18 .   S.Perrett, C.Covill Fly High 1 . Activity book 55 4,25           233,75
19 .   S.Perrett, C.Covill Fly High 3. Pupils book 29 5,65           163,85
20 .   S.Perrett, C.Covill Fly High 3. Activity book 5 4,25            21,25
21 .   S.Perrett, C.Covill Fly High 4. Pupils book 44 5,80           255,20
22 .   S.Perrett, C.Covill Fly High 4 . Activity book 44 4,25           187,00
23 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 1. Darba burtnīca 32 3,30           105,60
24 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 2. Mācību grāmata 20 5,95           119,00
25 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 2. Darba burtnīca 27 3,67            99,09
26 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 3. Mācību grāmata 14 6,12            85,68
27 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 3. Darba burtnīca 30 3,67           110,10
28 .   Aut.kol. New Opportunities Elementary Students Book 6.-7.kl. 40 7,04           281,60
29 .   Aut.kol. New Opportunities Elementary Lang.Powerbook 6.-7.kl. 40 4,70           188,00
30 .   Aut.kol. New Opportunities Pre-Intermediate Students Book 13 7,04            91,52
31 .   Aut.kol. New Opportunities Intermediate Students Book 10.kl. 13 7,04            91,52
32 .   Aut.kol. New Opportunities Intermediate Language Powerbook 11 4,70            51,70
33 .   Aut.kol.  New Opportunities Upper-Intermediate Stud. Book  34 7,04           239,36
34 .   Aut.kol. New Opportunities Upper-Intermediate Lang. Powerb. 34 4,70           159,80
35 . Express Publ. V.Evans, J.Dooley Access 1. Students Book  (5.kl.) 48 7,04           337,92
36 . Express Publ. V.Evans, J.Dooley Access 1. Workbook  48 4,70           225,60
37 . Lielvārds A.Brangule, D.Namsone Ķīmija 8.klasei 44 7,20           316,80
38 . Lielvārds   Pēti un eksperimentē 10.kl.Laborat.darbi ķīmijā 15 3,98            59,70
39 . Lielvārds   Pēti un eksperimentē 11.kl.Laborat.darbi ķīmijā 15 3,98            59,70
40 . Lielvārds Ē.Šilters u.c. Fizika 10.klasei 30 10,24           307,20
41 . RAKA J. Čukurs, O. Vronskis Tehniskā grāfika Mācību grāmata 36 8,82          317,52
42 . RAKA J. Čukurs, O. Vronskis Tehniskā grāfika Grafisko darbu uzdevumu krājums 5 6,69            33,45
43 . RAKA V.Purēns Pasaules vēsture pamatskolai I.daļa 6.klase 28 5,53          154,84
44 . RAKA V.Purēns Pasaules vēsture pamatskolai II.daļa 7.klase 28 5,58          156,24
45 . RAKA V.Purēns Pasaules vēsture pamatskolai IV.daļa 9.klase 54 8,54          461,16
46 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 4. daļa 9.klasei 54 6,20          334,80
47 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 1. daļa 6.klasei Darba burtnīca 20 1,94            38,80
48 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 2. daļa 7.klasei Darba burtnīca 20 1,94            38,80
49 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 3. daļa 8.klasei Darba burtnīca 20 1,94            38,80
50 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 4. daļa 9.klasei Darba burtnīca 20 1,94            38,80
51 . Zvaigzne V.Klišāns Vēsture vidusskolai IV.daļa 3 7,60            22,80
52 . Zvaigzne V.Klišāns Vēsture vidusskolai III.daļa 10 7,60            76,00
53 . Zvaigzne I.Auziņa, D.Dalbiņa Literatūra 12.klasei 13 8,42           09,46
54 . Zvaigzne I.Urbanoviča u.c. Latviešu valoda 12.klasei + CD 6 7,11            42,66
55 . Zvaigzne A.Petrjakova  (Kr.val.) Krievu valoda un literatūra 12.klasei 1.daļa 32 6,20           98,40
56 . Zvaigzne A.Petrjakova  (Kr.val.) Krievu valoda un literatūra 12.klasei II.daļa 32 6,20          198,40
57 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 5.kl.  18 3,20            57,60
58 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 6.kl.  36 3,20          115,20
59 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 7.kl.  14 3,20            44,80
60 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 8.kl.  3 1,96              5,88
61 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 9.kl.  33 1,88            62,04
62 . LVA Aut.kol. LAT 2 Mācību grāmata latviešu valoda 1.kl. (jauna) 6 7,43            44,58
63 . LVA Aut.kol. LAT 2 Mācību grāmata latviešu valoda 2.kl. (jauna) 50 7,68          384,00
64 . Zvaigzne I. Druva-Druvaskalne  Āzijas un Eiropas ģeogrāfija 8.klasei 22 7,60          167,20
65 . Zvaigzne   Fizika 11.kl. Interaktīvs mācību materiāls DVD 1 28,39            28,39
66 . Zvaigzne   Fizika 12.kl. Interaktīvs mācību materiāls DVD 1 28,39            28,39
69 . Zvaigzne L.Sausiņa Nāc! Bioloģija vidusskolai 4.daļa  5 7,09            35,45
70 . Jāņa sēta   Kontūrkaršu albums skolām 40 1,65            66,00
71 . Petergailis I.Lude, J.Lapiņa Matemātika 5.klasei 60 6,83          409,80
72 . Petergailis I.Lude, J.Lapiņa Matemātika 6.klasei 53 7,51          398,03

Mācību līdzekļi un grāmatas, kuras plānots iegādāties par  piešķirtajiem līdzekļiem 2014.g. pirmsskolai:

no pašvaldības: EUR 275,00
no valsts dotācijas: EUR 230,00

Nr.p.k. Izdevniecība Autors Grāmatas nosaukums Skaits Cena Summa
1 . RAKA M.Bluķe Mana matemātika Darba burtnīca 18 2,85           51,30
2 . RAKA I.Milaša, R.Kravale Mana grāmatiņa Matemātika 18 3,26           58,68
3 . RAKA Ināra Štoka Lasīt, rakstīt mācos es Darba lapas 17 2,70           45,90
4 . RAKA Ināra Štoka Lasīt, rakstīt mācos es Darba burtnīca 17 2,50           42,50
5 . RAKA Ināra Štoka Lasīt, rakstīt mācos es Skolotāja grāmata 1 5,00             5,00
6 . RAKA B.Brice Viss sākas ar rotaļu  1 10,53           10,53
7 . Zvaigzne G. Andersone u.c. Raibā pasaule. Skaitļi un pirkstiņdarbi 15 1,76           26,40
8 . Zvaigzne G. Andersone u.c. Raibā pasaule. Burti 17 1,76           29,92
9 . Zvaigzne   TIP-TOP.6 gadi.Latv.val.mazākumt.bērniem Darba kartes 9 10,77           96,93
10 . Lielvārds   Sākam mācīties! Interaktīvas darbalapas 1 21,34           21,34
11 . Lielvārds   Sākam mācīties! Skolotāja grāmata 1 14,23           14,23
12 . Lielvārds   Sākam mācīties! Pirmā grāmata 1 7,11             7,11
13 . Lielvārds   Sākam mācīties! Otrā grāmata 1 1,10             1,10
14 . Māc.grām. I.Frolova  Učimsja pisatj Neskučnie propisi 28 3,36           94,08
      Kopā: 145          505,02


Sākumskolas bibliotēkā septembrī tika iekārtotas izstādes, veltītas sporta nedēļai, drošības nedēļai, Miķeļdienai. Bibliotekāre iepazīstināja skolēnus ar  autoru –jubilāru daiļradi.

Šogad Borisam Zahoderam - 95 gadi, ļevam Tolstijam -185 gadi.

 Oktobrī – putras maratonš „ Kļūsti stiprs un drosmīgs kā Herkuless”

 Novembrī tika organizēta izstāde, kas veltīta Latvijas 95. gadadienai, Lāčplēša dienai, arī autoriem – jubilāriem: Ojāram Vācietim – 80, Ivanam Turgeņevam – 195, Selmai Lagerļofai – 155, Nikolajam Nosovam - 105, Viktoram Dragunskim – 100 gadi.

 Decembrī izstādes, veltītas Ziemassvētkiem, Jaunajam gadam, krievu valodas nedēļai un autoram – jubilāram Fjodoram Tjutčevam - 210.Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2013./2014. māc. gada 1.semestrī: 

Maksims Kazlauskis (2a),

Ksenija Kožemjačenko (2a),

Karīna Čursina (2b),

Viktorija Konošonoka (2c),

Viktorija Širokina (2c),

Aleksandrs Jukša (2c),

Vera Tumaševiča (2c),

3b.klase un klases skolotāja Žanna Boļšakova,

Daniela Sutane (4a),

Aleksandrs Varakins (4c),

Ruslans Baranovs (4c).


Jaunumi no žurnāla «Приветик»

Sākumskolas skolēni turpina aktīvi piedalīties dažādos žurnālā izsludinātajos konkursos. Katrā numurā ir mūsu skolēnu darbi. Skolēni ar nepacietību gaida katru jaunu žurnāla numuru. 
Par piedalīšanos konkursos skolēni saņem vērtīgas balvas.
Sergejs Žunda (2.a klase) saņēma enciklopēdiju, rotaļlietu, suvenīrs no AS „Latvijas dzelzceļš”.
Arina Balabanova un Viktorija Širokina (2.c klase) – uzlīmes par piedalīšanos konkursā «Dalies ar savu smaidu».
        Arnis Vilmans, Ņikita Pleiko – Ižiks(2. c klase) un Iļja Matvejevs (3.c klase) saņēma mācību piederumu komplektus par piedalīšanos konkursā «Jocīgā saspraudīte».
        Diāna Smertjeva, Dmitrijs  Berestņevs (4.b klase), Maksims Boroviks (2.a klase) – par pareizām atbildēm konkursā „Jauno kinologu rokasgrāmata” saņēma puzlus.
        Mēs saņēmām vēstuli no žurnāla redakcijas ar jaukiem novēlējumiem visiem skolas bērniem.
        Nākamgad mums skolā arī būs savs žurnāls «Приветик». Urā!  


Lasīšanas rallijs Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

    

15.oktobrī  skolas bibliotēkā notika Lasīšanas rallija uzvarētāju apbalvošana starp 1. – 4. un 5. – 8.klasēm. Lasīšanas rallijs – tā ir lasīšana vasaras brīvlaikā. Skolēniem vajadzēja aizpildīt individuālā braucēja anketu, kurā ierakstīt izlasīto grāmatu autorus, nosaukumus, cik lapas izlasītas, saskaitīt izlasīto lapu skaitu. Mācību gada sākumā literatūras stundās skolēni atstāstīja izlasītas grāmatas.

Labākie lasīšanas rallija braucēji sākumskolā:

2.kl.:

1.      vieta – Dāniels Pavlovičs (2.a klase), 3103 lpp.

2.      vieta – Maksims Boroviks (2.a klase), 1450 lpp.

3.      vieta – Viktorija Širokina (2.c klase), 861 lpp.

3.kl.:

1.      vieta – Anželika Naumova (3.a klase), 842 lpp.

2.      vieta – Maksims Kvjatkovskis (3.a klase), 520 lpp.

3.      vieta – Ilja Matvejevs (3.a klase), 407 lpp.

4.kl.:

1.    vieta – Guntis Ungars (4.a klase), 2408 lpp.

2.    vieta – Karīna Andžāne (4.b klase), 1817 lpp.

3.    vieta – Valērija Novicka (4.a klase), 1686 lpp.

Bija noteiktas septiņas labākās lasītājas starp 5. – 8.kl:

1.      vieta –– Jūlija Pestereva (8.a klase), 2214 lpp. – skolotāja R.Jermaka

2.      vietaIlona Cimoško (8.c klase), 2106 lpp. – skolotāja J.Aleksejeva

3.      vieta Kristīna Škoļnika (8.a klase), 2023 lpp. – skolotāja R.Jermaka

Pateicība Liliāna Jakovele (8.a klase), 1949 lpp. – skolotāja R.Jermaka

PateicībaArtūrs Verigo (7.a klase), 1747 lpp. – skolotāja N.Grebjolkina

PateicībaDenis Seļezņovs (7.a klase), 1735 lpp. – skolotāja N.Grebjolkina

PateicībaDaniils Cimmermans (7.a klase), 1538 lpp.– skolotāja N.Grebjolkina

Labākā klase lasīšanas rallijā 5.a klase (skolotāja R.Jermaka). Balva klasei – kliņģeris.

Skolas direktore L.Senčenkova pasniedza katram uzvarētājam dāvanu un diplomu.

Pasākumā bija ielūgti ciemiņi no KNCB bērnu nodaļas V.Urbanoviča un V.Pantelejeva. Viņi iepazīstina skolēnus ar jaunākiem grāmatām bērnu bibliotēkā.

Nobeigumā pasākuma dalībnieki tika uzaicināti uz tasīti tējas ar garšīgu kliņģeri.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās mūsu konkursā!

(Cerams, ka nākamajā gadā „Lasīšanas rallijā” piedalīsies krietni vairāk skolēnu).

Skolas bibliotekāres: O.Korčagina, O.Zaikovska   Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem, kuri uzdāvināja grāmatas un žurnālus bibliotēkai 2012./2013.māc.gada 2.semestrī:

Konstantins Dombrovskis (2.c), Timofejs Grjaznovs (3.a), Adriana Lebedoka (3.a), Alise Rusecka (4.a), Tatjana Baranovska (māte Vladislava Baranovska – 4.b un Andreja Baranovska – 2.a) 

   4.a un 4.b klašu skolēni papildināja bibliotēkas fondu ar vērtīgām dāvanām – enciklopēdijām.

   Aprīlī sākumskolas bibliotēkā tika organizētas izstādes, veltītas bērnu autoriem – jubilāriem:

V.Berestovam – 85 gadi

V.Čaplinai – 105 gadi

    Maijā bērniem tika dota iespēja iepazīties ar I.Ziedoņa daiļradi (80 gadi) un S.Prokofjevas (85 gadi) daiļradi. Mācību  grāmatas, kuras plānots iegādāties par valsts dotācijas piešķirtajiem līdzekļiem 2013.g.

Mācību grāmatu saraksts
Nr.p.k. Izdevniecība  Autors Grāmatas nosaukums Skaits Cena Summa
1 . Zvaigzne S. Goldmane u.c. Latvijas vēsture pamatskolai 3. 8.klasei 58 4,00         232,00
2 . RAKA V.Purēns Pasaules vēsture pamatskolai I.daļa 6.klase 10 3,89           38,90
3 . RAKA V.Purēns Pasaules vēsture pamatskolai II.daļa 7.klase 10 3,92           39,20
4 . RAKA V.Purēns Pasaules vēsture pamatskolai III.daļa 8.klase 25 4,00         100,00
5 . RAKA M.Sinicins Ekonomika vidusskolai 20 6,77         135,40
6 . RAKA A.Alhimionoks Filozofija vidusskolai 15 5,40           81,00
7 . RAKA A.Alhimionoks Sociālās zinības 5.klasei 5 3,56           17,80
8 . RAKA A.Alhimionoks Sociālās zinības 6.klasei 5 3,20           16,00
9 . RAKA A.Alhimionoks Sociālās zinības 7.klasei 5 2,83           14,15
10 . RAKA A.Alhimionoks Sociālās zinības 9.klasei 5 3,06           15,30
11 . RAKA I.Briška Vizuālā māksla 7.klasei 20 3,36           67,20
12 . Zvaigzne V.Klišāns Vēsture vidusskolai I.daļa 30 5,32         159,60
13 . Zvaigzne V.Klišāns Vēsture vidusskolai III.daļa 20 5,32         106,40
14 . Zvaigzne G.Šustere Latvijas ģeogrāfija 9.klasei 48 6,12         293,76
15 . Zvaigzne L. Sausiņa Nāc! Bioloģija vidusskolai 3.daļa  15 4,44           66,60
16 . Zvaigzne V.Piterāns Zooloģija 8.klasei (krievu valoda) 57 5,32         303,24
17 . Zvaigzne A.Petrjakova Krievu valoda un literatūra 10.klasei II.daļa 26 4,16         108,16
18 . Zvaigzne M.Kulakova Mājturība 9.klase 12 5,82           69,84
19 . LVA Aut.kol. LAT 2 Mācību grāmata latviešu valoda 1.kl. (jauna) 45 4,40         198,00
20 . LVA Aut.kol. LAT 2 Mācību grāmata latviešu valoda 3.kl. (jauna) 49 4,40         215,60
21 . LVA Aut.kol. LAT 2 Mācību grāmata latviešu valoda 9.kl. (jauna) 50 3,50         175,00
22 . LVA Aut.kol. LAT 2 Mācību grāmata latviešu valoda 8.kl. (jauna) 17 3,40           57,80
23 . Retorika M.Gavrilina Krievu valoda 9.klasei 50 6,93         346,50
24 . Retorika M.Gavrilina Krievu valoda 8.klasei 36 6,93         249,48
25 . Retorika M.Gavrilina Krievu valoda 7.klasei 46 6,40         294,40
26 . Lielvārds Ē.Šilters Fizika 12.klasei 20 5,60         112,00
27 . RAKA S.Kazaka Mājturība un tehnoloģijas 5.klase A un B(2) daļas 1 8,31             8,31
28 . RAKA S.Kazaka Mājturība un tehnoloģijas 6.klase A un B(2) daļas 1 7,80             7,80
29 . RAKA S.Kazaka Mājturība un tehnoloģijas 7.klase A daļa 1 3,36             3,36


 Kopā:     3 532,80


Mācību līdzekļi un grāmatas, kuras plānots iegādāties par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem 2013.g.
Mācību līdzekļu un grāmatu saraksts
Nr.p.k. Izdevniecība Autors  Grāmatas nosaukums Skaits Cena Summa
1 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 1. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 1.,2.daļa 50 3,54         177,00
2 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 2. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 1.,2.daļa 62 3,54         219,48
3 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 3. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 1.,2.daļa 50 3,54         177,00
4 . Zvaigzne G. Andersone Sociālās zinības 4. kl. Darba burtnīca (krievu val.) 1.,2.daļa 48 3,54         169,92
5 . Zvaigzne V. Golubeva Ētika 1.kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 25 1,74           43,50
6 . Zvaigzne V. Golubeva Ētika 2.kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 35 1,74           60,90
7 . Zvaigzne V. Golubeva Ētika 3.kl. Darba burtnīca (krievu valoda) 25 1,74           43,50
8 . Zvaigzne L.Sausiņa Nāc!  Bioloģija vsk. Darba lapas 10.klasei 18 1,12           20,16
9 . Zvaigzne M.Vlasenko Zooloģija 8.kl. Darba burtnīca (kr.val.) 20 1,77           35,40
10 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 5.kl.  38 2,25           85,50
11 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 6.kl.  12 2,25           27,00
12 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 7.kl.  37 2,25           83,25
13 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 8.kl.  40 1,38           55,20
14 . LVA Aut.kol. LAT 2 Darba burtnīca latviešu valoda 9.kl.  19 1,32           25,08
15 . Lielvārds I. Vilks Dabaszinības 5.kl. Darba burtnīca 20 1,40           28,00
16 . Lielvārds I. Vilks Dabaszinības 6.kl. Darba burtnīca 20 1,40           28,00
17 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 1. Mācību grāmata 16 3,80           60,80
18 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 1. Darba burtnīca 16 2,32           37,12
19 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 2. Mācību grāmata 14 4,18           58,52
20 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 2. Darba burtnīca 14 2,58           36,12
21 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 3. Mācību grāmata 16 4,30           68,80
22 . RAKA L.Bogdzeviča Deutsche - meine Wahl 3. Darba burtnīca 16 2,58           41,28
23 .   Aut.kol. New Opportunities Beginner Students Book  18 5,01           90,18
24 .   Aut.kol. New Opportunities Beginner Language Powerbook 18 4,69           84,42
25 .   Aut.kol. New Opportunities Elementary Students Book  18 5,01           90,18
26 .   Aut.kol. New Opportunities Elementary Language Powerbook 18 4,69           84,42
27 .   Aut.kol. New Opportunities Pre-Intermediate Students Book  16 5,01           80,16
28 .   Aut.kol. New Opportunities Pre-Intermediate Language Powerb. 16 4,69           75,04
29 .   Aut.kol. New Opportunities Intermediate Students Book  16 5,01           80,16
30 .   Aut.kol. New Opportunities Intermediate Language Powerbook 16 4,69           75,04
31 .   Aut.kol. New Opportunities Upper-Intermediate Students Book  16 5,01           80,16
32 .   Aut.kol. New Opportunities Upper-Intermediate Lang. Powerb. 16 4,69           75,04
33 . Lielvārds A.Brangule Ķīmija 8.klasei 1 5,60             5,60
34 .   Aut.kol. Happy Street 1. Angļu valoda 3.klasei 48 5,19         249,12
35 .   Aut.kol. Happy Street 2. Angļu valoda 4.klasei 57 5,19         295,83
36 .   Aut.kol. Happy Street 1. Angļu valoda 3.klasei Darba burtnīca 20 3,19           63,80
37 .   Aut.kol. Happy Street 2. Angļu valoda 4.klasei Darba burtnīca 20 3,19           63,80
38 .     Karte: Latvija 7 18,50         129,50
39 .     Karte: Latvija. Īpaši aizs.dabas teritorijas 1 5,90             5,90
40 .     Karte: Latvijas dzīvnieki un augi. 1 1,00             1,00
41 .     Latvijas fizioģiogrāfiskā karte 1 4,50             4,50
42 .     Latvijas Republika. Pārskata karte 1 12,50           12,50
43 .     Pusložu karte 1 5,30             5,30
44 .     Pasaules karte bērniem 1 22,90           22,90
45 .     Globuss 1 15,50           15,50
46 .     Darba burtnīcas bērniem ar īpašām vajadzībām 20 4,88           97,60
47 . Lielvārds   Digitālie resursi: CD - latviešu valoda 6 5,60           33,60
48 . Lielvārds   Digitālie resursi: Ģeogrāfija: Interaktīvās darbalapas 2 15,00           30,00
49 . Lielvārds   Digitālie resursi: CD - fizika 6 5,60           33,60
50 . Lielvārds   Digitālie resursi: CD - ķīmija 1 5,60             5,60
51 . Lielvārds   Digitālie resursi: Matemātika: Interaktīvās darbalapas  3 15,00           45,00
52 . Lielvārds   Digitālie resursi: Bioloģija vsk. Interaktīvās darbalapas 1 15,00           15,00

  Kopā:      3 531,98


Sākumskolā ir izveidots radošo darbu krājums „Krāslava – mana mīļākā pilsēta”.

Tajā ir ievietoti labākie domraksti un dzejoļi, bērnu zīmējumi un bērnu darbi datorgrafikā.Žurnāls «Приветик»

    Mums vēl ir ļoti laba ziņa! Šogad mūsu skola pasūtīja sākumskolas skolēniem žurnālu «Приветик», kuru izdod Daugavpilī.

    Bērni ar nepacietību gaidīja janvāra numuru. Skolēni ar lielu interesi apskatīja žurnāla rubrikas, apskatīja piedāvātos konkursus un uzreiz ķērās pie darba. Rezultātā vairāk nekā simts darbu aizsūtījām žurnāla redakcijai. Mēs arī uzrakstījām vēstuli, kur pastāstījām par mūsu skolu un piedāvājām sadarbību.

Saņemot februāra numuru, mēs bijām gandarīti, jo šajā numurā tika ievietoti vairāki mūsu skolēnu darbi, bet pirmklasnieks Maksims Boroviks par „Oriģinālo recepti” saņēma uzlīmju komplektu ar žurnāla varoņiem. Redakcija šajā numurā pateicās mūsu skolai par sadarbību un labiem novēlējuma vārdiem. Skolēni, kas piedalījās konkursā, saņēma mazus kalendārīšus no redakcijas.

«Приветик» marta numurā ievietoja 26 mūsu skolēnu darbus. Mums bija liels prieks! 2.b klases skolēns Vadims Čiževskis saņēma rotaļlietu – atstarotāju par labāko anekdoti par drošību. 13 bērni, kas piedalījās konkursā „Pilītes piedzīvojumi” saņems no žurnāla firmas magnētiņus.

Skolēniem ļoti patīk šīs izglītojošais žurnāls. Pēc žurnāla numuriem veidojas rinda.

          

Paldies skolai par šo jauko žurnālu. Skolēniem ir vēl viens nopietns iemesls apmeklēt skolas bibliotēku.  Lasītāju konference sākumskolā
 19. - 20. martā sākumskolā notika ikgadējie lasītāju svētki. Šogad, kad visa Latvija gatavojas mūsu Dzimtenes jubilejai, bet mēs arī gatavojamies savas pilsētas 90. Gadadienai, īpaša uzmanība tika pievērsta latviešu folklorai. Veselu mēnesi skolēni gatavojās šiem literārajiem svētkiem.

          Pirmo un otro klašu skolēni lasīja latviešu tautas pasakas, dainas. Klasēs organizēja kolektīvo lasīšanu, zīmēja ilustrācijas pasakām. Katra klase sagatavoja kādas pasakas inscenējumu.

          Mājās, kopā ar vecākiem bērni gatavoja kostīmus un maskas inscenējumiem, paši sacerēja dainas.

          Konkursu laikā skolēni meklēja kopīgo latviešu un krievu tautas pasakās, salika no puzliem ilustrācijas.

          Radošā kopīga darba rezultātā tapa mapes ar ilustrācijām pasakām un ilustrētais dainu krājums, kuru veidoja 1.a un 1. c klašu skolēni. Šos darbus uzdāvināja bibliotēkai.

Trešo klašu skolēni lasīja pazīstamas visā pasaulē Imanta Ziedoņa pasakas, iepazinās arī ar autora biogrāfiju.

Prezentācijas laikā skolēni izteiksmīgi lasīja interesantākās vietas no daiļdarbiem. Konferences dalībnieki parādīja savas pasaku zināšanas, atbildot uz jautājumiem.

          Paši lielākie, ceturto klašu skolēni, iepazinās ar Krāslavas autoriem. Viņi izzināja cilvēku, kas kādreiz dzīvoja, vai arī tagad dzīvo, biogrāfiju, mācījās dzejoļus no galvas.

No lielā ekrāna skolēni vēroja dažādu Krāslavas vietu fotogrāfijas un atsauca atmiņā dzejoļu rindas par tām vietām.

Bērni atbildēja uz viktorīnas jautājumiem par Krāslavu.

Svētku laikā skolēnu izpildījuma skanēja Cecīlijas Dineres „Poēma par gliemezi”

          Svētku noslēgumā aktīvākie lasītāji un visi klašu kolektīvi saņēma diplomus, pateicības un saldās balvas.

          Pateicos visiem skolēniem, kas piedalījās konferencē, klašu audzinātājiem, kas gatavoja skolēnus lasīšanas svētkiem!

Pateicos arī latviešu valodas skolotājai Ludmilai Buhalovai par sadarbību un atbalstu šo svētku sagatavošanā.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas bibliotekāre Oksana Zaikovska

LASITAJU konferenceJanvārī sākumskolas bibliotēkā tika organizētas izstādes, veltītas bērnu autoriem – jubilāriem:

 T. Sobakinam – 55 gadi

A. Tolstojam – 130 gadi

Š. Perro  - 385 gadi

          Februārī – M. Prišvinam – 140 gadi, J. Kovaļam – 75 gadi, E. Raudam – 85 gadi.

          Martā bērniem tika dota iespēja iepazīties ar S. Mihalkova (100 gadi) un V. Medvedeva (90 gadi) daiļradi. 

Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem, kuri uzdāvināja grāmatas bibliotēkai 2012./2013.māc.gada 1.semestrī: 
Maksims Stefanovičs (1a), Dana Jacina (1a), Anželika Naumova (2a), Elizabete Križanovska (2a), Artjoms Nežberts (2b), Konstantins Dombrovskis (2c), Ruslans Baranovs (3c).
Decembrī tiek rīkota izstāde – veltījums autoriem-jubilāriem:
E.Uspenskim – 75 gadi
A.Pogorelskim – 225 gadi.
   Tiek piedāvāta izstāde, kura veltīta Ziemassvētkiem. Skolēni aplūko piedāvātus žurnālus, grāmatas, lasa par Ziemassvētku tradīcijām.

davinatas_gramatasLabākie Krāslavas Varavīksnes vidusskolas (sākumsskolā) lasīšanas rallija braucēji:

1. Olivija Kleščinska (3.a) – 1918 lpp.
2. Anna Tarlecka (3.a) – 1882 lpp.
3. Reinhards Nemiro (2.a) – 803 lpp.
4. Ērika Ļebedeva (4.a) – 711 lpp.
5. Iļja Matvejevs (2.b) – 686 lpp.
6. Dmitrijs Berestņevs (3.b) – 605 lpp.
7. Vladislavs Baranovskis (4.b) – 279 lpp.

Visi bērni saņēma balvas – vērtīgas grāmatas. 

Apsveicām uzvarētājus!

Sākumskolas bibliotēkā septembrī tika rīkota izstāde, veltīta Miķeļdienai.
Septembrī arī skolēni iepazinās ar bērnu rakstnieku - jubilāru daiļradi: Borisam Žitkovam – 130 gadi, oktobrī - Jevgeņijam Permjakam – 110 gadi. 
Novembrī mūsu skolēniem ir iespēja apmeklēt izstādes, kuras veltītas Lāčplēša dienai, Latvijas proklamēšanas dienai, autoriem – jubilāriem Samuelam Maršakam – 125 gadi, Dmitrijam Maminam – Sibirjakam – 160 gadi, Astrīdai Lindgrēnei – 105 gadi, Georgijam Osteram – 65 gadi, V. Gaufam – 210 gadi, Dž. Sviftam – 345 gadi.
Izstādēs bērni var iepazīties ar daiļliteratūru, enciklopēdijām, autoru biogrāfijām. 
Sākumskolas bibliotekāre vienmēr ir gatava palīdzēt skolēniem atrast vajadzīgo materiālu.

lasisanas_rallijs
Skolas lasīšanas rallijs
(5. – 8.klasēs)
(Brauciens – 25.05.12. – 31.08.12.)
Lasīšana vasaras brīvlaikā

Ir apkopoti  konkursa «Skolas lasīšanas rallijs» rezultāti:

          Septiņi labākie lasītāji

1. vieta – Verigo A. (6.a klase), 4176 lpp. – N.Grebjolkina, krievu valodas un literatūras skolotāja
2. vieta – Pestereva J. (7.a klase), 3482 lpp. – R.Jermaka, krievu valodas un literatūras skolotāja
3. vieta – Romankiva I. (7.a klase), 2947 lpp. – R.Jermaka, krievu valodas un literatūras skolotāja
4. vieta – Cimmermans D. (6.a klase), 2742 lpp. – N.Grebjolkina, krievu valodas un literatūras skolotāja
5. vieta – Jakovele L. (7.a klase), 2505 lpp. – R.Jermaka, krievu valodas un literatūras skolotāja
6. vieta – Berga L. (9.a klase), 2406 lpp. – J.Aleksejeva, krievu valodas un literatūras skolotāja
7. vieta – Bogdanova-Jermolajeva O., 2306 lpp. (5.a klase) – R.Jermaka, krievu valodas un literatūras skolotāja
Viņas būs apbalvotas ar braucienu uz Rīgas zooloģisko dārzu.

 Labākās klases ir:
1. vieta - 6.a  (N.Grebjolkina, krievu valodas un literatūras skolotāja)
2. vieta – 7.a klase (R.Jermaka, krievu valodas un literatūras skolotāja)
3. vieta – 5.a klase (R.Jermaka, krievu valodas un literatūras skolotāja)
Balva katrai klasei – kliņģeris.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem, kas piedalījās mūsu konkursā «Skolas lasīšanas rallijs»1

APSVEICAM  UZVARĒTĀJUS!!!
Skolas bibliotekāre: O.Korčagina  

Sākumskolas skolēni, skolotāji un bibliotekāre pateicās tiem bērniem, kuri uzdāvināja grāmatas un žurnālus bibliotēkai 2011./2012.māc.gada 2.semestrī:

·       Daniela Sutāne (2.a),

·       Karīna Ļaha (3.b)


Grāmatu svētki - 2012” 

   2.aprīlis ir Starptautiskā bērnu grāmatas diena. 2. un 3. aprīlī sākumskolā notika skaisti „Grāmatas svētki”. Šogad bērni lasīja grāmatas autoru – jubilāru un tās grāmatas, kurām bija jubileja: 1.klases – Korneja Čukovska pasakas, 2.klases – Jevgēnija Čarušina stāstus, 3.klases – Nikolaja Nosova stāstus, 4.a un 4.b – Pāvela Bažova teiksmas, 4.c – Eduarda Uspenska pasaku „Lejā pa burvju upi”.

   Visu mēnesi klasēs notika kolektīvās lasīšanas. Skolēni uzzināja interesantus faktus no autoru biogrāfijām, veidoja krustvārdu mīklas. 4.a un 4.b klases veidoja skaidrojošās vārdnīcas, rakstīja domrakstus, zīmēja ilustrācijas, gatavoja inscenējumus pa daiļdarbu motīviem.
   Svētku gaitā visas klases prezentēja savus darbus. Skolēniem tika dota iespēja piedalīties literarajā konkursā. Piedalīšanās bija ļoti veiksmīga. Pateicības saņēma tie bērni, kam bija labākie radošie darbi. Paši aktīvākie gada lasītāji saņēma saldas balvas un pateicības. Diplomus un konfektes par aktīvu piedalīšanos saņēma visas klases.
   Sākumskolas bibliotekāre Oksana Zaikovska pateicās skolēniem un skolotājiem par „Grāmatas svētku” sagatavošanu.

gramatu_svetki
   19.aprīlī 6.a klasē notika literārā spēle „I.Krilova Fabulas”. Lai piedalītos spēlē, bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt fabulas, minēt krustvārdu mīklas, uzzīmēt ilustrācijas, iemācīties fabulas no galvas.
   Paldies Jakovelei L., Ļebedevam K., Trofimovičam A., Lukjanskim R., Romankivai I., Škoļnikai K., Timofejevai V., Davidovai D., Aišpurei I., Starostinai I., Pesterevai J., Plugaram D., Čurgelim V.  par pareizi minētām  krustvārdu mīklām.
   Paldies Jakovelei L., Davidovai D. un Pesterevai J. par skaistām fabulu ilustrācijām. Labākie Krilova fabulu daiļlasītāji bija  Aišpure I.,  Davidova D. un  Škoļnika K.
   Literārajā spēlē skolēni sacentās  I. Krilova fabulu zināšanās. Labākie fabulu zinātāji: Jakovele L.,  Aišpure I. un Čurgelis V.     Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomu un konfektēm.  
   Paldies 6.a klases skolēniem un krievu valodas skolotājai R.Jermakai par aktivitāti.


   20.martā 7.a klasē notika literārā spēle „A.Puškins „Belkina stāsti”. Lai piedalītos spēlē bija nepieciešams sagatavoties: izlasīt stāstus, atbildēt uz viktorīnas jautājumiem.
   Paldies Viktorijai Cimmermanei par pareizām atbildēm uz viktorīnas jautājumiem.
   Literārajā spēlē skolēni sacentās  A.Puškina stāstu zināšanās. Labākie stāstu zinātāji: Viktorija Cimmermane un Ilja Gavrikovs     . Uzvarētāji tika apbalvoti ar diplomu. 
Paldies E. Skumbinai, I. Bittei, E.Ludzišam, J.Žuravļovai, A.Savčenko, A.Ivanovam, E.Jančevskai, R.Pobudinam, A.Tomanei par aktivitāti.
Skolas bibliotekāre O. Korčagina

Apakšlapas (2): Arhīvs Grāmatu saraksti