Iepirkumi

“Pārtikas piegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām“. 

   Krāslavas Varavīksnes vidusskolā no 16.05.2013.g. līdz 17.06.2013.g. notika atklāts konkurss “Pārtikas piegāde Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu ēdināšanas vajadzībām“ ( iepirkuma identifikācijas numurs – KVV-2013/01), kurš tiks publicēts Krāslavas novada mājas lapā www.krāslava.lv.
Iepirkums bija sadalīts 7 daļās: 
1.iepirkuma daļa – bakalejas izstrādājumi un citas preces. 
2.iepirkuma daļa – svaiga gaļa un gaļas produkti. 
3.iepirkuma daļa – maizes izstrādājumi. 
4.iepirkuma daļa – piena produkti. 
5.iepirkuma daļa – dārzeņi. 
6.iepirkuma daļa – zivis. 
7.iepirkuma daļa – kartupeļi. 

17.06.2013.g. Varavīksnes vidusskolas iepirkumu komisija savā sēdē nosaka visizdevīgākos piedāvājumus.
1. Par pirmo daļu - bakalejas preces tiks noslēgts līgums ar SIA „Antaris”. 
Iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ir zemākā piedāvājuma summa. 

2. Par otro daļu – svaiga gaļa un gaļas produkti tiks noslēgts līgums ar SIA „Junona BEP”. Iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ir zemākā piedāvājuma summa.

3. Par trešo daļu – maizes izstrādājumi tiks noslēgts līgums ar SIA „Vecā maiznīca”. Iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ir zemākā piedāvājuma summa.

4. Par ceturto daļu – piena produkti tiks noslēgts līgums par iepirkuma izpildi ar A/S „Tukuma piens”.
Iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ir zemākā piedāvājuma summa. 

5. Par piekto daļu – augļi un dārzeņi tiks noslēgts līgums par iepirkuma izpildi ar SIA „Lietas MD”.
Iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ir zemākā piedāvājuma summa. 

6. Par sesto daļu – zivis, tiks noslēgts līgums par iepirkuma izpildi ar SIA „Sanitex Baltic Distribution”.
Iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ir zemākā piedāvājuma summa. 

7. Par septīto daļu – kartupeļi, tiks noslēgts līgums par iepirkuma izpildi ar IK „Mikjāņi”. Iesniegtais piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un ir zemākā piedāvājuma summa.