Jaunumi‎ > ‎

Ziņas

   

Sākumklašu skolēnu nodarbība ar Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāju Viktoriju Urbanoviču

Publicēja 2018. gada 21. sept. 04:41Varaviksne Skola

   
    Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” (BJVŽ) turpina aktīvu darbību.
   Mūsu skolas 3. un 4. klašu skolēni aktīvi iesaistījās jaunāko grāmatu lasīšanā un vērtēšanā.
   18. septembrī pie mums ciemos bija Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča, lai pastāstītu par jaunumiem lasīšanas pasaulē 3. un 4. klašu skolēniem.
   Viņa iepazīstināja skolēnus ar grāmatu sarakstu, jautājumiem, uz kuriem jāatbild, izlasot grāmatu.
   Kopā ar laipnu bibliotekāri skolēni pamēģināja iejusties „Skaļās lasīšanas” lasītāju lomā.
  Viktorija Urbanoviča arī pastāstīja skolēniem par dzejas ieskaņošanas akciju bērniem un vecākiem, „Lasīsim dzejiņas”.
   Nodarbība ar Viktoriju bija aizraujoša un lietderīga. Ludmila Buhalova, latviešu valodas skolotāja

Pateicības pasākums Sarkanajam Krustam

Publicēja 2018. gada 20. sept. 00:36Varaviksne Skola

   
    Bērnu un vecāku pateicības pasākums Sarkanajam Krustam notika 13. septembrī Krāslavas Kultūras namā.
   Paldies mūsu skolas 12.a klases meiteņu trio NON STOP par piedalīšanos koncertā ar skaistu dziesmu "Silta sirds". 
   Lai skan!

Mūzikas skolotāja R. Andrejeva

Brīnumus nevar izskaidrot.Tos redz tikai cilvēks, kas tam tic…

Publicēja 2018. gada 13. sept. 23:26Varaviksne Skola

   

  5.c klasei septembris atnesa priecīgu ziņu: piedāvāja piedalīties bērnu nometnē “Brīnums nevar izskaidrot. Tos redz tikai cilvēks, kas tam tic…”. Bērnu nometnē bija Krāslavas pamatskolā no 10.09.2018. līdz 12.09.2018.
   Bērni ar lielu entuziasmu piedalījās dažādos pasākumos: izglītojošajā darbnīcā “Svinam Latvijai un Latvijas Sarkanajā Krusta dzimšanas dienu!”, radošā darbnīcā “Draudzības pīnīte. Saktas veidošana”. Notika ļoti interesants pasākums “Prāta mežģi un spēles starp grāmatu plauktiem” Krāslavas novada centrālā bibliotēkā, kur bērni iepazinās ar bibliotēkas darbu, spēlēja dažādas intelektuālas spēles un apmeklēja Aleksandra Maksimova fotoizstādi.
   Krāslavas pamatskolas sporta laukumā un pilsētas stadionā notika draudzības spēles un aktivitātes “Augstāk, ātrāk, tālāk”.
   11. septembrī notika Norvēģijas delegācijas tikšanās ar bērnu dalībniekiem. Izmantojot žestus un draudzīgus smaidus visi saprata viens otru no pusvārda. Radošas darbnīcas apvienoja visus nometņu dalībniekus.
   Pēdēja diena tradicionāli beidzas ar kopīgo pikniku dabā: karstas desiņas uz ugunskura, salda vate un jautru piedzīvojumu trase.
   Katrs bērns saņēma dāvanu un apliecinājumu par aktīvu piedalīšanos nometnē.
   Liels paldies visiem nometnes organizatoriem un Norvēģu draugiem. 
5.c klases audzinātāja V. Sadovska un 9.c klases skolniece Anastasija Garšanova

 

Vidusskolēnu forums “Divas dienas bez interneta”

Publicēja 2018. gada 6. sept. 04:21Varaviksne Skola

   Krāslavas Varavīksnes vidusskola ir bagāta ar tradīcijām. Šis mācību gads sākās ar vienu no tām: 3. un 4. septembrī mūsu skolas vidusskolēni devās uz Kaplavu, lai īstenotu projektu – “Vidusskolēnu forums “Divas dienas bez interneta””, kopā ar skolēniem forumā piedalījās klašu audzinātājas (Marianna Rukmane, Irēna Bovtramoviča, Rita Čerņenko), skolēnu pašpārvaldes koordinatore Irēna Gončarova, dažādu foruma nodarbību organizētāji Andrejs Jakubovskis, Anžela Semjonova, Ivans Lukša, skolas psiholoģe Ija Karole, šaušanas nodarbību vadīja ložu šaušanas treneris Sergejs Šveds, bija tikšanās ar Krāslavas lepnumu – olimpisko spēļu uzvarētāju – Dmitriju Silovu. Mūsu darbu atbalstīja skolas direktores vietniece ārpusstundu darbā Jeva Bojarčuka, saimnieciskā darba vadītājs Igors Markušenoks un Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu koordinatore Julianna Moisejenkova.
   Vidusskolēniem bija iespēja piedalīties daudzveidīgās nodarbēs un izmēģināt sevi dažādās lomās, piemēram, Kaplavas iepazīšana un videofilmu uzņemšana, selfijs ar klasi, trīs dažādas sporta nodarbības, saruna ar psiholoģi un D.Silovu, dziesmu dziedāšana un dejas. 10.klases skolēni tika iesvētīti vidusskolēnu kārtā, un, protams, pats galvenais – tika vēlēts jaunais skolas parlaments. Foruma laikā tika padarīts viss ieplānotais, mērķi – sasniegti.
   Foruma gaisotne bija mierīga, priecīga, sirsnīga, darbīga.
   Izsakām pateicību Krāslavas novada pašvaldībai par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai un Kaplavas pagasta valdei par tīru, mājīgu telpu atvēlēšanu projekta norisei. 

YouTube videoOrganizatori (12.a klase)

Iepazīstieties! Mara D’Andrea no saulainās Itālijas

Publicēja 2018. gada 4. sept. 04:53Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2018. gada 14. sept. 01:59 ]

    

  Sākot ar 1995./1996. mācību gadu mūsu skola piedalās AFS, vienas no pasaulē izcilākajām starpkultūru izglītības organizācijām, apmaiņas programmā. 23 gadu laikā skolā ir mācījušies 49 skolēni no Austrālijas, ASV, Beļģijas, Vācijas, Taizemes, Somijas, Nīderlandes un citām pasaules valstīm.
   Šajā mācību gadā pārsteidzošā starpkultūru ceļojumā dodas 50. mūsu skolas viesskolniece, un tā ir Mara D’Andrea no Itālijas pilsētas Potenca. Mara mācīsies 10.klasē.
   Meitene labprāt pastāstīja par sevi.
   Dzimtā pilsēta: Potenca. Tā ir pilsēta Itālijas dienvidos, Bazilikatas reģiona un Potencas provinces administratīvais centrs. No visiem Itālijas reģionu administratīvajiem centriem Potenca atrodas visaugstāk virs jūras līmeņa — 819 metri v.j.l.
   Ģimene: tajā ir 5 civēki. Marai ir mīloši tēvs, māte un divas māsas.
   Vaļasprieki: grāmatu lasīšana un pastaigas ar draugiem. Marai patīk lasīt grāmatas, jo tās palīdz viņai relaksēties.
   Iecienītākais grāmatas žanrs: fantāzijas literatūra.
   Mīļākais mūzikas stils: pank roks. Meitenei patīk mūzika, un viņa pavisam nedaudz prot spēlēt klavieres.
   Mīļākie mācību priekšmeti: itāļu valoda, grieķu valoda un bioloģija. Nākotnē Mara vēlētos studēt medicīnu, tādēļ viņa apmeklē arī biomedicīnas nodarbības.
   Labākās rakstura īpašības: patīk komunicēt ar cilvēkiem, smaidīt, priecāties par dzīvi. Mara sevi raksturo kā sociālu, pozitīvu un komunikablu meiteni, kura novērtē sev apkārt esošos cilvēkus un kurai ļoti patīk iepazīt citus, jo tas palīdz viņai apgūt ko jaunu, ne vien par citiem, bet arī pašai par sevi. Neraugoties uz to, ka apkārtējie cilvēki ir svarīga viņas ikdienas sastāvdaļa, Mara saka, ka vienmēr cenšas būt patstāvīga, kā arī atbildīga. Viņas vecāki norāda, ka iepriekšējās vasaras Mara pavadījusi prom no mājām, kas viņā pastiprinājis vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.
   Ceļojumi: ir ceļojusi pa Itāliju un sapņo aizceļot uz Taizemi.
   Ieceres, mācoties mūsu skolā: iegūt daudz jaunu draugu Krāslavā un apceļot visu Latviju. Viņa ir ļoti priecīga par iespēju pārcelties uz Latviju, lai 10 mēnešu laikā izzinātu jaunu valsti un kultūru, kā arī lai iepazītu savu viesģimeni. Mara apzinās, ka šī pieredze ne vienmēr būs viegla, taču atzīst, ka, neraugoties uz grūtībām, apgūto nekad nekas neaizstās.
   Mēs novēlam Marai izbaudīt mūsu kultūru un tradīcijas un iegūt daudz jaunu draugu Latvijā. 


Let us introduce MARA D’ANDREA TO YOU!

   Starting from 1995/1996 school year Kraslava Secondary School Varaviksne has been participating in the AFS programme, one of the world's most intercultural training organisations for exchange programme. Forty-nine foreign students from Australia, the USA, Belgium, Germany, Thailand, Finland, the Netherlands and other countries of the world have studied at our school during 23 years.
   This year we are having the fiftieth AFS student, and it is Mara D’Andrea from the Italian city Potenca. Mara will learn in Form 10 a.
   The girl told us about herself with great enthusiasm.
   Her native city: Potenca. It is a city in southern Italy, Bazilikatas region and Potenca is the provincial administrative centre. Of all the Italian regional administrative centres Potenca is the highest above the sea level — 819 metres.
   Family: there are 5 people in her family. Mara has a loving father, mother and two sisters.
   Hobbies: reading books and walking with friends. Mara loves to read books because they help her to relax.
   Favourite books genre: fantasy literature.
   Favourite music: pank rock. The girl likes music, and she knows how to play the piano.
   Favourite subjects: the Italian language, the Greek language and biology. In the future Mara would like to study medicine, so she also attends the biomedical classes.
   The best character traits: likes to communicate with people, smiles a lot and enjoys life. Mara describes herself as a social, positive and communicative girl, who really likes to meet new faces and see new places because it helps her to learn something new, not only about others but also about herself. Despite the fact that other people are important in her daily part, Mara says that she always tries to be independent, as well as responsible.
   Travel: she has been through Italy and dreams to move away to Thailand.
   Expectations of learning in our school: to get many new friends in Kraslava and travel around Latvia. She is very happy for the opportunity to move to Latvia, during 10 months explore a new country and culture, as well as to get to know her host family. Mara is aware that this experience will not always be easy, but she would try to overcome difficulties.
   We wish Mara enjoy our culture, traditions and get many new friends in Latvia.
The translation from Latvian into English is done by Kristina Filatova, Form 9 b

Buongiorno, Mara!

YouTube video


Apsveikums pirmklasniekiem

Publicēja 2018. gada 28. aug. 03:06Varaviksne Skola

Sārto ziedu puķu bariņš

Mazo bērna roku tver,

Milzu pūlī viņš tik maziņš,

Savu soli skolai ver.


Cienījamie Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pirmklasnieki un viņu vecāki!

 

Mums, pirmo klašu skolotājām-Natālijai un Ivetai, ir tas gods sveikt Jūs Zinību dienā- skolas gaitas uzsākot!

Novēlām, lai Jūsu atvasītēm pirmais mācību gads ir gaišu un jauku raibumiņu pilns!

Jums, vecākiem, neatlaidību, sapratni, daudz pozitīvas enerģijas, kopā ar bērniem atklājot arvien jaunas vērtības nebeidzamajā Dzīves Gudrību Grāmatā!

 

Aicinām uz Zinību dienas pasākumu 3.septembrī plkst.9.00 Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

 

Būsiet mīļi gaidīti!

                                             Ar cieņu, skolotājas

Natālija Rusova, IvetaPutāne

 

X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var!"

Publicēja 2018. gada 11. jūn. 02:07Varaviksne Skola

   1.jūnijā Čēsu pilsparkā notika X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var!", kurā piedalījās Krāslavas novada zēnu koris BUNDZINIEKI, (20 cilvēki - mūsu skolas zēnu grupa) - diriģenti Rita Andrejeva un Ilona Aprupe.
   Ir gandarījums par to, ka mums bija iespēja satikties ar zēnu koru dalībniekiem no visas Latvijas un vienoties kopīgā dziedāšanā. Šī diena bija burvīga - laiks mūs lutināja, saule sildīja un ļāva izbaudīt gan šo pasākumu, gan pastaigas pa Cēsu vecpilsētu!
   Gribu izteikt lielu paldies par atbalstu un sadarbību visu gadu garumā Krāslavas pamatskolai, kā arī mūsu skolas skolotājiem Irēnai Gončarovai, Ijai Karolei un Valentīnai Purpišai. 
   Paldies zēniem par skanīgām balstiņam! Lai visiem burvīga vasara! 

YouTube video


Zēnu kora diriģente Rita Andrejeva

Izstāde "Rotaļas ar dziju"

Publicēja 2018. gada 10. jūn. 23:42Varaviksne Skola

   
  31.maijā mēs, 8.c klases skolēni, apmeklējām Krāslavas novada centrālo bibliotēku, kur tika atklāta SKAIDRĪTES RUBENES adījumu un tamborējumu izstāde. Klausoties aizraujošo Viktorijas Urbanovičas stāstījumu, mēs apskatījām izstādi "Rotaļas ar dziju".
   Prieks redzēt tādu skaistumu izpildītu mākslinieces rokām.8.c klases skolēni

Koknese – Skrīveri

Publicēja 2018. gada 8. jūn. 02:17Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2018. gada 10. jūn. 23:43 ]

   28. maijā 6.a klases skolēni devās uz ekskursiju Skrīveri – Koknese. Ekskursijas sakuma mēs apmeklējam Kokneses pilsdrupas. Kokneses viduslaiku pilsdrupas joprojām ir vienas no ainaviskākajām vietām starp divām upēm Pērsi un Daugavu. Klausoties aizraujošo gida stāstījumu, mēs apskatījām Kokneses pilsdrupas un parku, kurš atrodas blakus. Nākoša mūsu pietura bija Skīveros, kur sakumā mēs apmeklējam “Skrīveru mājas saldējumu”. 
   Ekskursija notika saldējumu meistaru pavadījumā, kuri sniedza informāciju par saldējumu ražošanas procesu. Mēs iepazināmies ar saldējuma vēsturi, kurš senos laikos tika likts karaļu galdā, kā arī ar cilvēka fantāzijas lidojumu un saldējumu veidiem. Mums bija iespēja izbaudīt 6 saldējuma veidus un arī skolēni paši izgatavoja četrus saldējuma veidus. Pēc tam mūs pacienāja ar saldējumu no frīziera, bija ļoti garšīgi. Otra mūsu pietura Skrīveros bija SIA „Skrīveru saldumi”. Tas ir ģimenes uzņēmums, kas dibināts 2005. gadā Skrīveros. Viņi ražo: šokolādes konfektes, tāfelītes, trifeles, batoniņus, mīksto un putoto īrisu jeb toffee, žāvētos augļus, riekstus un ogas šokolādi, īstas mandeļriekstu marcipāna konfektes, musli un sēkliņu labos gardumus. Mēs iepazināmies ar “Skrīveru Gotiņa” tapšanas vēsturi. Pēc tam mums bija skrīveru gotiņu degustācija un mēs skatījāmies video par skrīveru gotiņu ražošanu procesu. Arī mums bija īpašā iespēja pašiem ietīt savas konfektes. 

YouTube videoI. Solima  

Dāvana 1.-3.klašu skolēniem

Publicēja 2018. gada 7. jūn. 00:33Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2018. gada 7. jūn. 00:34 ]

   Ritēja pēdējās mācību gada dienas, kuras bija piepildītas ar patīkamiem notikumiem un pasākumiem. 30.maijā 1.-3. klašu skolēniem par aktīvu dalību Ziemassvētku pasakas veidošanā tika dāvāta iespēja apmeklēt Leļļu muzeju Preiļos. Diena bija silta un saulaina, brauciens bija izdevies, sabildēti bērni skaistos, senlaicīgos tērpos un vēl mājupceļā vēss pārsteigums – visi saņēma saldējuma porciju. Muzeja darbinieki mūsu bērnus uzslavēja par īpaši labu uzvedību Leļļu muzejā.
   Paldies visiem par jauko braucienu, saulainu un piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

YouTube videoSkolotāja Vera Avota

1-10 of 940