Jaunumi‎ > ‎

Ziņas

   

JAKa sezonas sākums ir izdevies

Publicēja Varaviksne Skola

   13.oktobrī mūsu skolā sākās jaunā JAKa spēļu sezona. Šoreiz spēlē piedalījās 9.a, 9.b un 10.a klases. Bija ļoti jautri! Uzvaras laurus plūca 9.b klase!!!

Paldies visiem, kuri jokoja un smējās!!!

YouTube video


Tikšanās ar Amāliju – meiteni no Vācijas. Meeting with Amalia - a girl from Germany

Publicēja 2017. gada 16. okt. 03:07Varaviksne Skola   [ atjaunināts ]

    11. oktobrī angļu valodas stundā mēs, 8. b un c klases skolēni, tikāmies ar meiteni Amāliju, kas dzīvo Vācijā. Šī tikšanās bija ļoti interesanta un neaizmirstama. Pirms tam es jau iepazinos ar Amāliju. Viņa, pēc manām domām, ir ļoti patīkams cilvēks, mēs parādījām viņai skolu, bibliotēku, aktu zāle, sporta zāli, garderobi, ēdnīcu, kā arī fizikas, ķīmijas, vēstures, informātikas, ģeogrāfijas kabinetu un citas telpas. Amālijai bija ļoti labi iespaidi par mūsu skolu, meitene bija pārsteigta par to, cik skaisti ir pie mums, bet citādi arī nevarēja būt, jo mēs viņu sagaidījām ar smaidiem un atplestām rokām. Pēc ekskursijas pa skolu sākās tikšanās un saruna ar mūsu viešņu. Mūsu klase jau iepriekš sagatavoja interesantus jautājumus, lai uzdotu tos meitenei no citas valsts, par kuru mēs zinām diezgan maz. Amālijas tētis un mamma dzimuši Krāslavā, meitenes vecākais brālis arī krāslavietis, bet viņa ir dzimusi Rīgā. Viņai bija pieci gadi, kad kopā ar ģimeni Amālija pārcēlās uz Vāciju, un tagad dzīvo Nordhornā, šī pilsēta ir daudz lielāka nekā mūsu mājīgā Krāslava. Pilsētas iedzīvotāju skaits – 50000 cilvēku. Pašlaik Amālijas tēvam ir savs uzņēmums, šajā darbā viņam palīdz sieva. Viņi dzīvo privātmājā, un meitene apmeklē visparastāko skolu, mācās 7. klasē. Interesanti, ka, piemēram, mums ir 7. a, b un c klase, bet Vācijā - 7.1., 7.2. un 7.3. kl. Amālija mācās 7.2. klasē, tajā ir 25 skolēni, lielākā daļa - meitenes. Viņas skolā, tāpat kā Krāslavā, ir ēdnīca, bet stundas notiek nevis dažādos kabinetos, bet vienā. Tādi mācību priekšmeti kā fizkultūra un peldēšana tiek apgūti sporta zālē. Amālijas iemīļotākās stundas - zīmēšana un peldēšana. Ir arī atšķirības - piemēram, Latvijā vasaras brīvlaiks ilgst trīs mēnešus, bet Vācijas skolās - tikai vienu mēnesi, un jau jūlijā bērni iet uz skolu. Tagad viņiem ir rudens brīvlaiks, kas turpinās divas nedēļas, tāpēc Amālija atbrauca ciemos pie savas vecmāmiņas. Mēs ne tikai uzzinājām par skolas dzīvi Vācijā, bet arī pastāstījām par savu skolu, jo mums tiešām ir, ar ko lepoties. Varavīksnes vidusskolā regulāri notiek interesanti pasākumi, braucieni, mēģinājumi un svētki, ir daudz interešu pulciņu. Meitenei tas šķita pārsteidzoši - kur vēl var atrast tik radošu un kreatīvu skolu. 

   Protams, visvairāk mūs interesēja pati Amālija. Mums bija interesanti, ar ko viņa aizraujas, kas viņai patīk, ko dara brīvajā laikā. Bija arī jautājums par to, kādu viņa redz savu nākotni. Mēs uzzinājām, ka meitenei patīk dzīvnieki, it īpaši kaķi, brīvajā laikā viņa zīmē, viņai ir ļoti skaisti darbi, vēl viņa labprāt skatās anime filmas. Izrādījās, ka viņas mīļākā atrašanās vieta ir mājas, meitenei patīk mājīgums un siltums, kas vienmēr valda tieši mājās. Pašlaik viņas sapņu profesija ir animators. Mēs sapratām, ka Amālija ir ļoti interesanta meitene. Tagad viņai ir 12 gadu, 5. maijā viņai ir dzimšanas diena. Amālija ļoti uzmanīgi mūs klausījās, smaidīja un labprāt atbildēja uz visiem jautājumiem. 

   Pēc mūsu savdabīgās intervijas visi sapulcējās, lai uztaisītu kopbildi, kurā visi smaidīja. Amālija mums piedāvāja apmainīties ar adresēm sociālajos tīklos, lai varētu sazināties arī turpmāk. Mēs arī pievienojāmies viņas draugu pulkam „instagramā”. Pēc tam visi devās uz ēdnīcu. Mūsu viešņai, tāpat kā citiem skolēniem, pusdienas bija bezmaksas, un viņa atkal bija sajūsmā par to, cik laipni ir visi apkārtējie un cik garšīgus ēdienus gatavo mūsu skolas pavāri.
   Pēc šīs tikšanās es varu apgalvot, ka Amālija ir ļoti atklāts cilvēks, sarunāties ar viņu bija ļoti interesanti. Man bija prieks iepazīties ar viņu, tas ir lieliski, ka mums ir iespēja kontaktēties ar draugiem no dažādām pasaules valstīm. Atvadoties no Amālijas, es padomāju par to, ka kādreiz noteikti apmeklēšu Vāciju. Patīkami, ka mūsu skola vienmēr priecājas par visiem jaunajiem draugiem. Atkal gaidīsim tevi ciemos, Amālija! 

Kristīna Filatova, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b klases skolniece

  Before a German week, on 11 th October at the English lesson we met with the girl Amalia Petunova, who lives in Germany. The meeting was very interesting and memorable. Even before it started, I met Amalia, she seemed to me a very pleasant person, we showed her our school - the library, the assembly hall, the gym, the wardrobe, the dining room and physics, chemistry, history, computer science, geography and other classes. Our school made a good impression on Amalia; the girl was surprised what a beautiful and big school we have. Otherwise, and could not, because here she was greeted with a smile and open arms.
   After a walk around the school, we finally started our meeting. Our class has prepared interesting questions for the guest. Amalia`s dad Andrey Petunov and mum were born in Kraslava, younger father’s brother too, but the girl was born in the capital of Latvia Riga. She was five years old when she moved with her family to Germany, to a small town called Nordhorn, which in fact is much larger than our cosy Kraslava. The population of the city is as much as 50,000. Now Amalia's father has his own business, in which his wife helps him. She can say that they have their own family business. They live in a private house, and the girl goes to a regular school, Form 7. It was amazing for us that if we have 7A, 7B and 7C classes, then they have 7.1, 7.2 and 7.3. She studies in class 7.2, there are 25 pupils and more of them are girls. In their school, as in ours is a canteen, but lessons are not held in different rooms, but in one class. Unless such subjects as sport and swimming are spent in a sports hall. Amalia`s favourite lessons are drawing and swimming. Is very interesting that if we have a summer holiday all three months, then the guys from Germany have only one and already in July they go to school. At the moment they have an autumn holiday, which lasts two weeks, for these two weeks Amalia came to her grandmother. We not only learned about her school life, but also told about our, because we really have something to tell about. We always have interesting events, trips, rehearsals, events, holidays and circles of interest. For the girl, this was also a surprise, because where else she can find such a creative and active school?!
   In addition to all this, we were interested in Amalia’s life. We were interested in what she likes, what she loves, how she lives. We even had a question - what kind of future does she represent? And we found out that the girl loves animals, especially cats, in her free time she draws and does it so beautiful, she also watches anime. She is a homebody, and the house is her favourite place, she likes the comfort at home. The profession of her dreams at the moment is an animator. We realized that Amalia is a very interesting person. Now she is a 12-year-old girl, and on 5 May she has a birthday. The girl listened to us attentively, smiled and answered our questions with pleasure.
   After a kind of interview, we made a general photo, where everyone was smiling , saying "smile". Amalia invited us to exchange social networks to communicate. We wrote our email addresses and added her to friends in Instagram. Then we went to the dining room. For our guest dinner was free, as for all students, and she was once surprised, how friendly our people are and the food in the canteen was healthy and delicious.
   After this meeting, I can say that Amalia is a very open person and she is really interesting in the conversation. I am very glad to have meeting with her and it is really cool that we have friends from different countries of the world. When we said goodbye to Amalia, I thought that someday it would be necessary to visit Germany. Well, our school is always glad to make new friends. Come again, Amalia!

Kristina Filatova
Form 8 b

Ekskursija uz zemnieku saimniecību „Mežinieku mājas”

Publicēja 2017. gada 16. okt. 03:04Varaviksne Skola

   
   Septembrī 3.a un 2.b klašu skolēni devās ekskursijā uz Aglonas novada zemnieku saimniecību „Mežinieku mājas”. Kopā ar vecākiem viņi apmeklēja horoskopu parku. Tajā mēs uzzinājām daudz interesanta par kokiem un to ietekmi uz cilvēku.
   Mums arī bija unikāla iespēja – piedalīties mājas siera gatavošanā un degustācijā. Mēs vērojām mājdzīvniekus un mājputnus, arī pabarojām viņus ar dārzeņiem, ko bijām paņēmuši līdzi. Skaistajā rudens dienā bija jautri paspēlēties bērnu rotaļu laukumā.
   Mēs iesakām visiem apciemot „Mežinieku mājas”. 
Klases audzinātāji: R. Kamola un O. Dalecka

Lepojamies!

Publicēja 2017. gada 5. okt. 23:22Varaviksne Skola

   Sveicam skolotāju Gaļinu Mikulāni par atzinības raksta saņemšanu par profesionālu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu izglītojamo valodas spēju attīstībā! 
   
Pēc CE rezultātiem Krāslavas Varavīksnes vidusskola ir starp labākajām mazākumtautību skolām pēc draudzīgā aicinājuma fonda reitinga.

Ātro randiņu maratons Latgalē

Publicēja 2017. gada 4. okt. 23:34Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2017. gada 4. okt. 23:47 ]

 
 28.septembrī 8.b klases skolēni apmeklēja pasākumu „Ātro randiņu maratons Latgalē” (Jauniešu saruna ar uzņēmējiem). Skolēniem bija iespēja tikties ar Krāslavas novada un pilsētas uzņēmumu pārstāvjiem lai gūtu priekšstatu par attiecīgo profesiju un tās nozīmi uzņēmuma darbā, kā arī saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. Uz skolēnu jautājumiem atbildēja pārstāvji no SIA NEMO, IK SALVE D, SIA KURMĪŠI, IK Brāļi Vanagi, SIA LatGran, SIA IVIKS, AS NIDL.
   Skolēnu atsauksmes par pasākumu:
   „Bija interesanti, uzzināju par Krāslavas novadā esošajiem uzņēmumiem” (Ronalds)
   „Pārsteigums bija tas, ka Krāslavā ir tik daudz videonovērošanas kameru” (Danila)
   „Visvairāk patika zobārstes stāstījums” (Karina) 

YouTube video


Pedagogs karjeras konsultants O.Korčagina

Jaunieši apguva „Dusmu kontroles spēles” stratēģijas

Publicēja 2017. gada 28. sept. 03:10Varaviksne Skola

   
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tiek īstenots jauniešu iniciatīvas projekts „ ESI POZITĪVS! - jaunieši pret agresiju” (klubs „Varavīksne”).
   Projekta ietvaros tika iegādāti vairāki „Dusmu kontroles spēles” komplekti, ko izstrādāja psiholoģes Līga Bērziņa un Zane Kronberga (www.uzvediba.lv). Septembrī 10. klases skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos seminārā „Agresijai alternatīva uzvedība bērniem un pusaudžiem ar uzvedības un saskarsmes problēmām”.
   Pateicoties psiholoģes Līgas Bērziņas rekomendācijām, vidusskolēni ieguva daudz vērtīgu atziņu.
· Jāprot ne tikai kontrolēt dusmas, bet arī apgūt jaunas, veiksmīgas stratēģijas situācijas risināšanai.
· Ja mēs gribam citiem kaut ko iemācīt, svarīgi ir parādīt labu piemēru (modelēšana).
· Agresīva uzvedība bieži signalizē par: 1) nepiepildītām vajadzībām; 2) alternatīvu prasmju trūkumu.
· Ja skola nereaģēs uz apsaukāšanos vai pazemošanu skolēnu vidū, bērni ātri iemācīsies, ka šāda dusmu izpausme ir pieņemama un piemērota.
· Iemācīties kontrolēt dusmas var būt smags darbs, kas prasa piepūli, un cilvēks, kurš cenšas to darīt, ir pelnījis daudz atbalsta un atzinības!
   Jaunieši iepazinās ar dažādām dusmu kontroles stratēģijām.
· Nomierināšanās stratēģijas: izkustēšanās, uzmanības novirzīšana, mīļākā nodarbošanās.
· Domāšanas stratēģijas: pozitīvi un iedrošinoši apgalvojumi sev pašam, situācijas analīze - ko darīt nākamreiz?
· Saskarsmes prasmju stratēģijas: savu vajadzību nosaukšana, attiecību veidošana, apmainīšanās ar pieredzi.
· Problēmu risināšanas stratēģijas: situācijas analīze, uzdot jautājumus, plānot, kas jādara, piekāpšanās.

   Evita Stefanoviča: „Mēs apspriedām ļoti aktuālu tēmu – bērnu agresija skolā. Bija ļoti interesanti darboties ar psiholoģi L.Bērziņu. Laiks pagāja nemanot. Ceru, ka tagad mēs varēsim palīdzēt bērniem mācīties kontrolēt savas dusmas.”
   Daniels Boželko: „Man patika strādāt ar psiholoģi, jo viņa ļoti labi pamatoja savas domas, uzklausīja mūsu viedokļus un pieņēma tos. Pēc semināra es jutos gandarīts, jo pārliecinājos, ka protu kontrolēt savas emocijas un palīdzēt citiem.”
   Karīna Kurica: „Semināra laikā valdīja pozitīva un draudzīga atmosfēra. Man bija ļoti interesanti, jo viss bija saistīts ar skolas dzīvi un skolēnu problēmām.”
  Karīna Volkoviča: „Varu apgalvot, ka, darbojoties ar „Dusmu kontroles spēli”, tiešām var palīdzēt bērniem un jauniešiem pārvarēt agresiju.”
   Projekts īstenots, pateicoties Krāslavas novada domes finansējumam, kas tika piešķirts jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.
   Izsakām pateicību Līgai Bērziņai par uzaicinājumu uz semināru un noderīgiem padomiem!
   Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vadībai par transporta nodrošināšanu braucienam uz semināru Rīgā.
   Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne, projekta vadītāja Rakstā izmantoti materiāli no tīmekļa vietnes www.uzvediba.lv

Margaritas Stārastes "Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā" konkurss

Publicēja 2017. gada 28. sept. 03:04Varaviksne Skola

   

   Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4.a klases skolēni Nikola Stepanenko, Fjodorovs Artjoms un Rihards Sorogovecs izteica vēlēšanos piedalīties Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas rīkotajā konkursā, kurš tika veltīts Margaritai Stārastei ,,Margaritas Stārastes tēlu atdzimšana 21. gadsimtā” .

   Skolēniem bija jālasa M.Stārastes darbi, jāizvēlas viens no tiem, lai uzrakstītu savu pasakas turpinājumu un uzzīmētu atbilstošu zīmējumu. Darbi ir pabeigti un nu jau aizceļoja uz Rīgu , lai saņemtu profesionālās žūrijas vērtējumu.
   Lai veicas! Paldies skolēniem par atsaucību un vecākiem par atbalstu!

Latviešu valodas skolotāja Vera Avota

Dzejas dienas 5.a klasē

Publicēja 2017. gada 28. sept. 01:17Varaviksne Skola

   
  Tajā laikā, kad skolā notika Dzejas skandēšanas maratons, mūsu klase iepazinās ar Ievas Samauskas dzejoļu krājumu „Pilsēta no A līdz Z”. Šis krājums ir veltīts Rīgas ielu nosaukumiem. Dzejoļi atklāj, kāpēc katru Rīgas ielu sauc tā un ne citādāk un kurā pilsētas rajonā tā atrodas, kas tai līdzās. Aveņu ielā dzīvo Bārbijas, Ledus ielā pastniekiem izsniedz ātras slidas, Rožu ielā notiek balle,Tējas ielā garšīgi smaržo tēja... Katrs no maniem klasesbiedriem mācījās dzejoli no galvas un ilustrēja to.

A.Vanaga, 5.a klases skolniece

Jaunas izstādes pilsētas muzejā

Publicēja 2017. gada 27. sept. 23:16Varaviksne Skola

   

  26.septembrī 8.c klases skolēni apmeklēja jaunas izstādes Krāslavas vēstures un mākslas muzejā. Mēs redzējām Vladimira Serkova gleznu izstādi ,,Latgales noskaņas’’ un Ingas Salmiņas stikla izstādi ,,Gaismas laiks’’. Mums patika Latgales daba Vladimira Serkova gleznās. Stikla izstādi bija brīnišķīga! Laipni lūdzam uz pilsētas muzeju! 

8.c klases skolēniVasaras spilgtākie iespaidi

Publicēja 2017. gada 27. sept. 00:48Varaviksne Skola

   Vasara ir interesantu un aizraujošu piedzīvojumu laiks.Par to mēs vēlreiz pārliecinājāmies, kad klases stundā veidojām prezentāciju par šīs vasaras spilgtākajiem iespaidiem un rakstījām domrakstu par jaukākajiem notikumiem. Laiks paskrēja ātri un vasara beidzās, bet atmiņas paliks!
   Ļ.Abramova: „Man bija jauka vasara, jo es paspēju piedalīties četrās nometnēs, trīs bija saistītas ar peldēšanu un viena – ar mentālo aritmētiku. Un vēl es piedalījos astoņās triatlona sacensībās. Šajā sezonā savā vecuma grupā es ieguvu otro vietu valstī. Šis rezultāts mani ļoti priecē.”
   K.Dudarenoka: „ Spilgtākie iespaidi ir saistīti ar to, ka šovasar es divas reizes biju Turcijā.”
   E.A.Bezina: „ Apmeklēju Rīgas zoodārzu, tur man ļoti patika žirafes. Pirmo reizi biju Siguldā, kur apskatīju Turaidas pili un Gūtmaņa alu. Biju atpūtas parkā „Stalkers”, un tur man patika akmens un koka skulptūras.”
   A.Apenko: „Šovasar manā dzīvē bija daudz notikumu. Es biju Ventspilī, Jūrmalā un vēl ceļoju uz Grieķiju. Vislabāk man patika Jūrmalā, jo tur bija sporta nometne un es ieguvu daudz jaunu draugu.”
   L.Ignatjeva: „ Jūlijā es braucu ciemos pie vecmāmiņas, kura dzīvo Robežniekos. Tur es katru dienu gāju uz bibliotēku un lasīju Bērnu žūrijas grāmatas.”
   M.Dorofejevs: „ Es biju futbola nometnē un piedalījos vairākos futbola turnīros Maltā, Rēzeknē, Ilūkstē, Pļaviņās, kā arī Krāslavā. Vienā no turnīriem mūsu komanda uzvarēja.”
   A.Čertkovs: „ Daudz laika pavadīju pie Drīdža ezera, biju akvaparkā Lietuvā.”
   A.Fedčenko: „ Apmeklēju zooloģisko dārzu Rīgā. Spēlēju futbolu, vizinājos ar riteni. Arī jautri nosvinēju dzimšanas dienu.”
   J.Filipenkova: „ Kad biju Jūrmalā, es satikos ar Allu Duhovu- baleta „Todes” vadītāju.”
   M.Skripļonoka: ,,Vasarā es biju ciemos pie vecmāmiņas, apmeklēju pulciņu ,,Saulīte’’, ļoti daudz lasīju.”
   D.Iļjenko: ,,Šovasar es pirmo reizi biju putu ballītē. Putas bija mīkstas un baltas kā sniegs. Biju kinoteātrī un skatījos smieklīgu filmu par zirnekļcilvēku.”
   A.Vanaga: ,,Es apmeklēju skaistāko Latvijas pilsētu, jo vasarā es četras dienas biju Ventspilī. Es atpūtos pie jūras, biju ūdens piedzīvojumu parkā, skatu tornī, bērnu pilsētiņā, pilī un brīvdabas muzejā, pastaigājos pa molu.”
   A.Pitkevičs: ,,Es biju pie jūras Saulkrastos, Minhauzena muzejā Duntē un Turaidas pilī. Kad mēs ienācām kafejnīcā, sākās negaiss. Pūta spēcīgs vējš, lietus gāza kā no spaiņiem, zibeņoja. Pēc kāda laika mēs ieraudzījām negaisa briesmu darbus.”
N.Ivanovs: ,,Es jūnijā biju angļu valodas nometnē. Pēc tam es biju Lietuvā, akvaparkā. Vasarā es daudz lasīju.” 

YouTube videoKlasesbiedru domrakstus lasīja L.Ignatjeva, 5.a klases skolniece.

1-10 of 790