...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

AIZRAUJOŠĀ MATEMĀTIKA UN INFORMĀTIKA

Publicēja 2019. gada 30. janv. 05:19Varaviksne Skola
   Pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir pārpildīta ar dažādiem zinātnes sasniegumiem, kas pašlaik attīstās skaņas ātrumā.
   Diemžēl pēdējos gados skolēnu interese par dabaszinātnēm un matemātiku samazinās, un tā ir mūsdienu dzīves realitāte. Taču nedrīkst aizmirst par to, ka mūsu jaunākās paaudzes un visas valsts nākotne ir atkarīga no zinātnes un tehnoloģiju attīstības.
   Viens no veiksmīgākajiem paņēmieniem, kas palīdz veicināt skolēnu interesi par matemātikas jomu, ir ārpusstundu darbs un mācību priekšmetu nedēļas.
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolā katru gadu tiek organizēta Matemātikas un informātikas nedēļa. Skolotāji vienmēr cenšas iekļaut šī pasākuma programmā kaut ko jaunu, neparastu, kas ieinteresētu pēc iespējas vairāk skolēnu, pedagogi rūpīgi gatavojas, lai visas aktivitātes būtu izzinošas un interesantas.
   Tika sastādīts darba plāns, kas bija nedaudz jāpārveido sakarā ar to, ka masu pasākumu organizēšana skolās pašlaik ir ierobežota.
   Skolotāji integrēja mācību stundu saturā dažādas prezentācijas, filmas un videosižetus par matemātiku un informātiku. Skolēni uzzināja daudz jauna par dažādiem faktiem un aspektiem.
   11. a klases skolēni palīdzēja noformēt stendu „Ģeometriskie pārveidojumi”. Visiem darbiem bija raksturīgs individuāls redzējums, spilgtums un radošums.
   Starpbrīžos daudzi bērni darbojās pie stenda „Izlabo kļūdas!”. Skolēni meklēja kļūdas un laboja tās, palīdzēja cits citam un paskaidroja.
   5.- 8. kl. skolēniem tika organizēta neklātienes olimpiāde matemātikā. Noskaidroti uzvarētāji, kas aizstāvēs skolas godu novada olimpiādē.
   5.a, 7.b un 7. c klasē tika organizēta spēle „Esi uzmanīgs!”, noteikti vērīgākie skolēni: Rihards Sorogovecs (5.a kl.), Maksims Berestņevs (7. b kl.), Dana Beleviča (7.c kl.).
   7. a klasē notika „Ģeometriskais maratons”, par labāko tika atzīts Dāniels Pavlovičs, viņš vislabāk zināja visas ģeometriskās figūras un to īpašības.
   8. a klasē norisinājās spēle „Visgudrākais, visātrākais”, par uzvarētājiem kļuva
   Andrejs Baranovskis un Aleksandra Soročina. Viņu atbildes pat uz nestandarta jautājumiem bija vislabākās.
   5.c klases skolēni organizēja akciju „No atkritumiem par ienākumiem”, kuras laikā deva otro dzīvi audiokasetēm, bērni izveidoja pirmklasniekiem neparastus uzskates līdzekļus par tēmu „Ģeometriskās figūras” un prezentēja savu darbu 1. b klasē. Pirmklasniekiem ļoti patika šādas ģeometriskās figūras, un 5.c klases skolēni cer, ka šie materiāli palīdzēs mazuļiem ātrāk apgūt visas figūras, bet matemātikas stunda kļūs par viņu iemīļotāko mācību priekšmetu!
   Aktīvākie un centīgākie akcijas dalībnieki - Gunārs Dorožko, Sanita Bohāne, Saits Marcinkevičs, Maksims Stivriņš, Pjotrs Čubrevičs.
   5.-7. kl. skolēni risināja rēbusus, kuros tika iešifrēti vārdi par tēmu „Datortehnoloģijas”. Vispirms bērni grupās atcerējās dažādus krustvārdu mīklu atminēšanas noteikumus un pēc tam strādāja individuāli. Konkursa dalībniekiem tika piedāvāts atminēt 16 rēbusus, un vairāki skolēni, kas veiksmīgi izmantoja savu atjautību, izdomu un zināšanas, 30 minūšu laikā atrisināja gandrīz visus uzdevumus.
   5. kl. grupā par labākajiem kļuva Karolina Puncule, Dmitrijs Moskvičs, Taisija Berta Markova (5.a kl.), Samanta Berestņeva un Kevins Narkeļūns (5.b klase). 7. kl. grupā atjautīgākie bija Maksims Kazlauskis, Zahars Dijanovs, Dana Jacina, Samanta Ogorelova , Sintija Širokiha, Anastasija Glorija Markova un Dāniels Pavlovičs (7.a kl.).
   Mācību priekšmetu nedēļas aktivitātes saliedēja bērnus, attīstīja prasmi strādāt komandā, radošās spējas un loģisko domāšanu. Nedēļas laikā skolēniem vairākkārt tika piedāvāta iespēja pārbaudīt savas matemātiskās spējas un loģiku, risinot vissarežģītākos uzdevumus, paplašināt savas zināšanas par dažādām tēmām un, protams, arī izpaust savu radošumu.
   Skolēni pārliecinājās par to, ka eksaktās zinības spēlē lielu lomu mūsu dzīvē un matemātika un informātika ir interesanti un aizraujoši mācību priekšmeti.
   Paldies visiem bērniem par piedalīšanos pasākumos, par aktivitāti, bet matemātikas un informātikas skolotājiem - par idejām, savstarpējo palīdzību, atbalstu, saliedētu darbu.

YouTube video


Natālija Kirkilevičа,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Comments