...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Brīnumainā matemātikas un informātikas pasaule

Publicēja 2018. gada 25. janv. 23:44Varaviksne Skola
   Aiz loga ir ziema. Ir beidzies ziemas brīvlaiks, un skolēni uzsāka mācības otrajā semestrī. Krāslavas Varavīksnes vidusskolā jau tradicionāli no 15. līdz 19. janvārim tiek organizēta Matemātikas un informātikas nedēļa.
   Mācību process matemātikas stundās pieprasa arvien lielāku garīgu piepūli, un tas liek skolotājiem aizdomāties par to, kā atbalstīt mācekļu interesi par apgūstamo tēmu. Nav noslēpums, ka daudzi bērni, saskaroties ar grūtībām, apjūk un jūtas nedroši, bet dažreiz vienkārši nevēlas pielikt kaut nelielas pūles, lai iegūtu zināšanas. Viens no galvenajiem skolotāja uzdevumiem ir meklēt un ieviest darbā jaunas un efektīvas mācību metodes, kas aktivizēs skolēnu domāšanas procesu, attīstīs prasmi iegūt zināšanas patstāvīgi. Pedagogam ir nepieciešams veicināt skolēnu interesi par mācību priekšmetu. Viens no efektīvākajiem paņēmieniem, kas palīdz paaugstināt skolēnu motivāciju apgūt matemātiskās zināšanas, prasmes un iemaņas, ir labi organizēts ārpusstundu darbs: pulciņi, fakultatīvi, olimpiādes, zinātniski pētnieciskie darbi.
   Matemātikas un informātikas nedēļas pasākumu organizēšanā piedalījās visi matemātikas un informātikas skolotāji, un, protams, viņiem palīdzēja vecāko klašu skolēni. Bērni varēja iepazīties ar citādu matemātiku un informātiku: interesantu un atraktīvu. Matemātika attīsta loģisko domāšanu, bet informātika - algoritmisko domāšanu, līdz ar to tiek nodrošināts pamats panākumiem visās eksaktajās zinātnēs.
   Nedēļas starts - skolas olimpiāde 5.–8. kl. skolēniem, šogad tajā piedalījās 22 dalībnieki, noskaidroti godalgoto vietu ieguvēji, kas aizstāvēs skolas godu novada mērogā.
   Visi skolēni savāca un apkopoja interesantu informāciju par savu klašu kabinetu numuriem un centās prezentēt to pēc iespējas neparastāk: daži izveidoja uzrunājošu vizuālo noformējumu, citi izmantoja dažādas matemātiskās darbības, bija arī tie, kas atcerējās gan par romiešu cipariem, gan par ķīniešu hieroglifiem. Par uzvarētājiem tika atzīti: 9.b klase (1.vieta), 6.a klase (2.vieta), 9.c klase (3.vieta), 5.a klase (3.vieta). Balvas par oriģinalitāti ieguva 10. a un 12.b kl. skolēni, 12.a klases audzēkņi izpildīja stingrās žūrijas pienākumus.
   Lai noteiktu visātrāko un precīzāko rēķinātāju, tika organizēts konkurss 5.–8. kl. skolēniem „Labākie rēķinātāji”, tā dalībniekiem ļoti īsā laikā bija jātiek galā ar 20 skaitliskiem uzdevumiem. Šogad par visātrākajiem un precīzākajiem kļuva: Jekaterina Filipenkova, Dāniels Iļjenko, Kamile Svygryte (5.a kl.); Agnesa Grodja, Viktorija Zujeva (5.b kl.); Dāniels Pavlovičs (6.a kl.); Aleksejs Silibitkins, Ainārs Umraško (6.b.kl.); Valērijs Čurgelis (6.c kl.); Aleksejs Plotņikovs (7.a kl.); Samanta Simanoviča (7.b kl.); Igors Sorogovecs, Guntis Ungurs (8.a kl.); Diāna Smertjeva (8.b kl.); Aleksandrs Vidjakins (8.c kl.).
   Tika organizēta zīmējumu izstāde „Ar ko draudzējas skaitļi”, pateicības saņēma labākie: Ļubomila Abramova (5.a kl.), Jūlija Hveckoviča (5.b kl.), Dmitrijs Gražulis (5.b kl.), Viktorija Zujeva (5.b kl.), Gundars Sinica (6.c kl.), Dana Beleviča (6.c kl.).
   Starpbrīžos 5. un 6. kl. skolēni azartiski iesaistījās melnbaltu attēlu izkrāsošanā. Pateicoties lielai bērnu aktivitātei, drīz vien attēli pārvērtās par spilgtiem un saistošiem uzskates līdzekļiem. Stends „Izkrāso matemātikas pasauli!” izskatījās pārsteidzoši košs un brīnumains! Bet jaunie mākslinieki atkārtoja darbības ar skaitļiem un darbību izpildes kārtību. Visaktīvākie bija 5.b un 6.c kl. skolēni.
   5 - 6. kl. skolēniem matemātika tika mācīta saistošā veidā: bērniem bija piedāvāti visdažādākie sofismi, viņi atšifrēja rēbusus, salika dažādas figūras, spēlēja spēles (domino, loto), risināja interesantus uzdevumus.
   Visiem skolas audzēkņiem bija iespēja piedalīties viktorīnā „Latvija skaitļos”. Labākos rezultātus uzrādīja: Diāna Smertjeva (8.b kl.) - 1. vieta, 8.c klases skolēni (1.vieta); Karina Andžāne (8.b kl.), Marika Nipāne (8.b kl.), Diāna Širokiha (8.b kl.) - 2.vieta.
   Matemātikas un informātikas nedēļas ietvaros norisinājās nodarbības datorzinātnēs un datorikā, skolēni tika iepazīstināti ar programmēšanas pamatiem. Informātikas skolotājas I.Kolodnicka un M. Rukmane pastāstīja 2.-11. kl. skolēniem, cik svarīgi ir uzlabot prasmes tehnoloģiju jomā, kā arī par mūsdienīgu programmēšanas metožu un instrumentu pieejamību un vienkāršību, tika izmantoti spēļu simulatori. 5.–6. kl. skolēni aktīvi piedalījās animāciju konkursā „Krāslavai-95”. Bērni ar lielu mīlestību un interesi veidoja animācijas filmas, kas ir veltītas dzimtās pilsētas jubilejai. Labākie animācijas filmu autori: Ņikita Ivanovs (5.a kl.), Agnesa Grodja (5.b kl.), Diāna Ļahovska (5.b kl.), Juliana Matuseviča (5.a kl.), Marta Skripļonoka (5.a kl.), Anastasija Vanaga (5.a kl.), Deniels Vīksna (5.a kl.), Ksenija Andžāne (6.b kl.), Irina Korotkova (6.b kl.), Žanis Novičonoks (5.b kl.)
   Matemātika un informātika piedāvā ikvienam skolēniem bezgala daudz iespēju pamēroties spēkiem ar citiem un gūt panākumus visdažādākajās jomās. Konkursu rezultāti pierādījuši, ka matemātika var būt ļoti aizraujoša.
   Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par aktīvu dalību un atbalstu! 

YouTube video


Natālija Kirkilevičа,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja
Comments