...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Divas dienas bez telefona – Varavīksnes vidusskolas vecāko klašu skolēnu kongresa ideja

Publicēja 2015. gada 21. sept. 06:47Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2015. gada 25. sept. 02:52 ]

   

Vidusskolēnu kongress 2015

Cik ilgi mūsdienu vidusskolēns var iztikt bez mobilā telefona, interneta, WiFi? Un var prognozēt skolēnu vecāku atbildi - necik. Īstenībā visi modernie gadžeti, kas mūsu mazajiem un lielajiem bērniem dod iespēju pastāvīgi būt sasniedzamiem un uzturēt sakarus ar ārpasauli, tagad ir tik cieši saistītas ar mūsu dzīvi, ka skolotājiem bieži vien ir jāpieliek lielas pūles, lai novērstu skolēnu uzmanību no „saskarsmes tiešajā ēterā” vismaz mācību stundu laikā. Bet vai patiešām viss ir tik nopietni? Vai tiešām mūsu jaunāko paaudzi vairs nemaz neinteresē konservatīva, tradicionāla saskarsme, dzīva un īsta, un neko nevar mainīt? Var!  

Projekts „Divas dienas bez interneta /telefona”, kuru izstrādāja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11. b klases audzēkņi kopā ar klases audzinātāju Valentīnu Purpišu, paredzēja vidusskolēnu saskarsmi un aktīvo komunikāciju divu dienu laikā bez telefonu, aifonu, aipadu un pārējās modernas elektronikas izmantošanas. 3. septembrī desmito un vienpadsmito klašu skolēni, kā arī grupa no skolas pašpārvaldes aktīvākajiem dalībniekiem no devītajām un divpadsmitajām klasēm 66 cilvēku sastāvā, 11 Varavīksnes vidusskolas pedagogu pavadībā devās uz Kaplavu, lai pavadītu diennakti aktīvā darbībā, atsakoties no jebkuras saskarsmes ar ārpasauli.

Par kongresa rezidenci kļuva Kaplavas pagasta tautas nams, par ko jāsaka liels paldies pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Uzulam.  

Kongresa sākums bija ieplānots plkst. 13.00. Dalībnieki ieradās paredzētajā vietā pusstundu pirms sākuma, viņi atbrauca divos autobusos, kuros tika iekrauti arī gultas piederumi, visi gaidīja kaut ko nebijušu, īpašu un aizraujošu. Pirms ieiet klubā, lai varētu tur izvietoties, ikviens atstāja savu telefonu īpašā lādē. Kad tika atdots pēdējais telefons, bet lāde bija piepildīta līdz augšai, to svinīgi aizslēdza un aiznesa nezināmā virzienā. Saikne ar ārpasauli tika pārtraukta.

Projekta pirmajā diena bija paredzēti daudzveidīgi pasākumi. No sākuma bija iesildīšanās, visās klasēs tika izveidota sava grupa („partija”, „frakcija”), pēc tam, kad grupas izvirzīja savus līderus, dalībnieki pieņēma kongresa likumus, kas noteica darbošanās pamatprincipus diennakts laikā. Tie bija tikai trīs: 1. precīzā laika likums (lai viss ieplānotais tiktu realizēts); 2. paceltās rokas likums (lai diskusijas un apspriedes nepārvērstos par nekontrolējamu un bezjēdzīgu darbību un lai ikviens dalībnieku vārds būtu sadzirdēts un neviena vērtīga ideja nepazustu haosa dēļ); 3. veselīgā dzīvesveida likums (lai kaitīgie ieradumi netraucētu domu plūdumam un reakcijas ātrumam dažādu pārbaudījumu laikā). Pēc tam sākās „ledus laušanas” aktivitātes. Tad katrā „partijā” notika vidusskolēnu ārpusklases pasākumu plāna apspriešana visam mācību gadam. Dalībnieki uzmanīgi izpētīja plānu, kas viņiem bija piedāvāts, apsprieda katru plāna punktu, kaut ko izsvītroja, kaut ko pielika klāt. Pēc apspriešanas norisinājās katras grupas priekšlikumu prezentācija. Kaut gan organizatoriem tas šķita negaidīti, vidusskolēni izturējās pret šo uzdevumu visai nopietni. Priekšlikumu bija ļoti daudz. Fantāzijai nebija robežu. Tagad skolas pasākumu plāns papildināsies ar jaunām aktivitātēm: „Augstās modes nedēļa”, skolas intelektuāļu turnīrs, spēlē „Mafija”, „Dejas ar skolotājiem” un daudziem citiem. Visus piedāvātos pasākumus organizēs un īstenos skolas parlamenta locekļi.  

Pēc ārpusklases pasākumu plāna prezentācijas kongresa dalībnieki saņēma radošo uzdevumu (kuru vajadzēja sagatavot līdz vakaram, izmantojot nelielas pauzes starp kongresa pasākumiem) un devās uz sporta sacensībām, koviņiem sagatavoja sporta skolotājs. Sacīkšu azarts lika vidusskolēniem aizmirst par viņu iemīļotajiem gadžetiem. Un arī turpmāk „kongresmeņiem” nenācās garlaikoties.

Pēc sporta sacensībām vidusskolēni nonāca psiholoģes rokās. Psiholoģiskā treninga mērķis bija palīdzēt dalībniekiem atklāt visus savus talantus, attīstīt saskarsmes prasmes, pārvarēt kautrīgumu un izjust komandas garu, aktivitāte pagāja vienā elpas vilcienā. Tad pienāca vakariņu laiks.

Ieturējuši kopīgu maltīti, dalībnieki saņēma uzdevumu - izpētīt apkārtni, parunāt ar vietējiem iedzīvotājiem un savākt maksimāli daudz informācijas par Kaplavu, par dzīvi pagastā, par ievērojamajiem, slavenajiem cilvēkiem, panākumiem un problēmām, kas ir aktuālas šī skaistā, sakoptā un mājīgā pagasta iedzīvotājiem. Pastaiga bija izdevusies. Katra grupa atrada sarunas biedrus, kuri labprāt palīdzēja „kongresmeņiem”. „Pastaigas” rezultātu prezentācijas laikā visi klātesošie uzzināja par rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa muzeju, par veiksmīgākajām zemnieku saimniecībām, par pieminekļiem, par to, ka visgaršīgākie bumbieri aug tieši Kaplavā, par jaunu baznīcu, par vietējo iedzīvotāju cerībām un iecerēm.

Vakara noslēgumā notika radošo uzdevumu prezentācija - sižetisks priekšnesums populārāko kino dziesmu pavadījumā. Kreativitāte sita augstu vilni. Dažas grupas īsā laikā paspēja no palīglīdzekļiem izgatavot arī rekvizītu un kostīmus. Prezentācija pārvērtās par kaut ko līdzīgu šovam „Atkārto!”, konkursam „POP iela” un Jaungada „uguntiņai”. Spēle „Krokodils” noteica visartistiskākos un apķērīgākos vidusskolēnus, šķita, ka jautri konkursi nebeigsies nekad. Uz šīs augstās nots noslēdzās kongresa pirmā diena.  

Vidusskolēniem tik ļoti patika dzīva komunikācija, ka naktsmiers sākās daudz vēlāk, nekā bija ieplānots, neskatoties uz „precīza laika likumu”. Bet jauna diena sākās stundu agrāk, nekā bija iecerēts. Dalībnieki centās pagarināt laiku, kas bija paredzēts kongresam.

4. septembris sākās ar jautru rīta rosmi, bet pēc brokastīm notika visnopietnākais un atbildīgākais kongresa pasākums. Vidusskolēni izvēlējās skolas parlamenta prezidentu. Katra klase prezentēja savu kandidātu, paši pretendenti uzstājās ar priekšvēlēšanu runu, kurā stāstīja par to, kādus darbus skolēnu pašvaldības ietvaros viņi plāno nākamajā mācību gadā. Vēlēšanas bija vispārējās un slepenas. Tika izgatavoti biļeteni, visu procesu organizēja vēlēšanu un skaitīšanas komisija. Rezultātus visi gaidīja ar nepacietību. Spraigā cīņā pārliecinošo uzvaru guva 11.а klases skolniece Jūlija Žuravļova, kura tagad strādās šajā atbildīgajā amatā un kuru draudzīgi apsveica visi kongresa dalībnieki.

Pēc vēlēšanām vidusskolēni devās pārbaudīt savas prasmes tūrisma rallijā, kuru organizēja jaunsargu instruktors Dzintars Patmalnieks. „Stacijas” atšķīrās cita no citas, tās bija neparastas un savdabīgas. Aktivitāšu laikā dalībniekiem noderēja komandas darba iemaņas un prasme saprasties bez vārdiem, kā arī savstarpējās palīdzības iemaņas.

Iekarsuši pēc pārbaudījumiem tūrisma stacijās, kongresa dalībnieki sapulcējās tautas nama zālē, lai sarīkotu desmito klašu skolēniem, visjaunākajiem vidusskolēniem, iesvētīšanas aktivitātes. Atraktīvi pārbaudījumi tika pārvarēti bez īpašām grūtībām. Desmito klašu skolēni saņēma īpašus sertifikātus, kas apstiprināja viņu jauno statusu, un nodeva Krāslavas Varavīksnes vidusskolēnu zvērestu.

Pusdienas pagāja lietišķā atmosfērā, ātri un organizēti. Laika palika arvien mazāk, bet priekšā bija projekta pēdējā aktivitāte – rezultātu apkopošana un pasākuma izvērtējums. Ikviens kongresa dalībnieks izteica savu viedokli par to, kā viņš vērtē šī pasākuma nozīmi savā dzīvē. Domas bija dažādas, taču daudzi formulēja šādu secinājumu – vidusskolēnu kongresam ir jābūt katru gadu!  

Kongresa noslēguma daļā katram dalībniekam svinīgi tika atdots viņa iemīļotais gadžets. Dzīve atgriezās savā parastajā gultnē...

Šī piesātinātā pasākuma galvenais ieguvums ir draudzīgi un radoši vidusskolēni, kuri ieguva pārliecību par to, ka dzīve var būt interesanta arī bez interneta un telefona. Var ilgi aprakstīt katras pasākuma aktivitātes rezultātus, taču visnozīmīgākais ir pirmais un galvenais... Iespējams, ka tagad mums ir grūti izprast nozīmīgākās sekas, bet pēc 20-30 gadiem mēs pavisam citādāk vērtēsim mūsu laikmetu. Taču tik un tā neviens neatradīs nekādu alternatīvu dzīvai saskarsmei. Par to es esmu pārliecināts!

Milzīgs paldies tiem, kas izstrādāja šo projektu (11.в klasei un audzinātājai Valentīnai Purpišai), kā arī tiem, kas atbalstīja un palīdzēja organizēt un īstenot šo svarīgo un interesanto pasākumu: skolas direktorei Ludmilai Senčenkovai, direktores vietniecei Jevai Bojarčukai, klases audzinātājiem – Lilijai Jasinskai, Irinai Kurilovai, Galinai Mikulānei, vēstures skolotājai Ludmilai Kairānei, psiholoģei Ijai Karolei, sporta skolotājam Ivanam Lukšam, angļu un vācu valodas skolotājai Alīnai Lukšai, organizatorei Anželai Semjonovai, jaunsargu instruktoram Dzintaram Patmalniekam. Lielu pateicību par viesmīlību izsakām Kaplavas pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Uzulam!

Vidusskolēnu kongress nav inovatīvs pasākums Varavīksnes vidusskolā. Vienkārši tas bija nedaudz aizmirsts. Patīkami, ka atdzimst laba un vajadzīga tradīcija!

Andrejs JAKUBOVSKIS

Vidusskolēnu kongresa „Divas dienas bez interneta” aptaujas rezultātu apkopojums.

11.b klases darba grupa ir saņēmusi 64 anketas.

Vidusskolēnu kongress „Divas dienas bez interneta”

  •       Ļoti iepatikās – 40 cilvēkiem, 62,5 %
  •       Iepatikās -23 cilvēkiem, 35,9 %
  •      Neiepatikās – 1 cilvēkam, 1,6 %

                 Kas iepatikās /ir nosaukti 189 plusi/

Tūrisma taka - 21

Spēle „Krokodīls” – 21

Nakts piedzīvojums – 21

Sporta spēles – 17

Gaisotne /smaidi, smiekli, spēles, mūzika, savstarpējā cieņa/ - 15

Garšīgi ēdieni - 12

Konkursi, vingrinājumi – 11

10.klašu iesvētīšana - 10

Darbs komandā -8

Iespēja būt kopā ar klasesbiedriem un skolasbiedriem  - 8

Psiholoģiskais trenings – 6

Jautra, saliedēta kompānija - 5

Pastaiga pa Kaplavu -4

Skolas prezidenta vēlēšanas -3

Dienas bez telefona, iespēja atpūsties no virtuālās pasaules - 3

Pusdienas - 2

Andreja Jakubovska spēles - 2

Rīta rosme - 2

Interesanta programma – 2

Mūzika – 2

Dejas- 2

Daudz jaunu spēļu, izklaižu -1

Aktīvs dzīvesveids -1

Iepatikās nakšņot gaitenī -2

Uzstāšanās mūzikas pavadījumā -1

Patīkami vietējie iedzīvotāji - 1

Kopīgs sauciens - 1

Sēdēšana uz grīdas -1

Blakus ir veikals - 1

Bija jautri klausīties, kā skolēniem pietrūkst mobilo - 1

Laba telpa -1

Anželas Ivanovnas izteiciens „Любовь и ласка”- 1

                            Kas neiepatikās / 5 mīnusi/

Dažreiz bija garlaicīgi - 1

Psiholoģiskais trenings/neatbilst vecumam/  - 4

                             92 priekšlikumi

Organizēt diskotēku - 13

Lai būtu vairāk pārtraukumu, brīvā laika - 12

Lai kongress ilgtu vairāk dienu /4 dienas/ - 8

Lai katras klases komanda būtu draudzīgāka -5

Lai telpa būtu lielāka - 5

Naktsmiegs plk.12.00, 1.00 - 4

Nemodināt naktī un ļaut vairāk pagulēt – 3

Vairāk spēļu – 3

Lai varētu paspēlēt kārtis un ping pongu- 3

Vairāk laika pastaigai pa Kaplavu - 3

Vairāk sporta spēļu - 2

Lai būtu saldais ēdiens - 2

Vairāk aktivitāšu svaigā gaisā – 2

Būtu interesantāk strādāt visiem kopā, nedaloties pa klasēm -2

Atļaut negulēt visu nakti - 2

Vairāk laika uzdevumu izpildei – 2

Šādu pasākumu rīkot ārā, nevis telpā un organizēt to kā pārgājienu -2

Vairāk ēdamā -2

Lai būtu vairāk skolēnu – 4

Vairāk tējas un kompota - 1

Biežāk rīkot šādus pasākumus -1

Vairāk aktivitāšu 10.kl. iesvētīšanai -1

Lai būtu nakts dežūras - 1

Gribētos, lai prezidenta kandidātu runa būtu labāk sagatavota -1

Lai nebūtu pārāk piesātināts darba grafiks -1

Mazāk slodzes - 1

Labāk pārdomāt sporta spēles - 1

Lai skanētu dažādu stilu mūzika - 1

Nakšņot ar skolotājiem dažādās telpās - 1

Dažādot konkursus - 1

Lai būtu vairāk treningu komandas gara veidošanai - 1

Nerīkot kongresu -1

                                                                    Paldies par atbildēm!!!

 

 

 

Comments