...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Domājot par Latviju ...

Publicēja 2018. gada 20. nov. 02:46Varaviksne Skola

   Latvija ir skaista valsts. Es šeit dzīvoju trīs mēnešus un esmu iemīlējusi to. Viena no skaistākajām lietām Latvijā ir brīnišķīga ainava: zili ezeri, zaļi līdzenumi, milzīgi meži un Daugava! Tagad es jūtos tik lieliski, ka varu katru dienu redzēt to visu. Un vēl man patīk cilvēki - jauki latvieši! Varbūt sākumā bija grūti pierast pie šīs dzīves, bet tagad es zinu, ka es varu saukt ikvienu par draugu.
   Jūs, latvieši,esat ļoti draudzīgi, priecīgi un vienmēr gatavi palīdzēt.
   Un jūs esat piederīgi savai valstij: jūs esat tik lepni par to, ka esat latvieši! Es nekad neesmu redzējusi tādu tautu!
   Esmu tik laimīga, ka šajā gadā es šeit dzīvoju, tāpēc ka es varu piedalīties šajās brīnišķīgajās 100. gadadienas svinībās.
   11. novembrī es devos uz Daugavpili ar saviem draugiem, lai piedalītos lāpu gājienā. Tas bija lieliski! Bija tik daudz gaismas, tik daudz cilvēku, tik daudz smaidu! Laiks bija auksts un vējains, bet neviens par to neuztraucās! Es domāju, ka liela nozīme ir latviešu garam.
   Mani sauc Mara, un tagad es dzīvoju Māras zemē. Interesanta sakritība... Varbūt pats liktenis lēmis, ka esmu iepazinusi šo apbrīnojamo zemes stūrīti un cilvēkus, kuri šeit dzīvo.
   Simboli, dziesmas, karodziņi visur, latviešu nacionālie ēdieni – tas viss atstāj pozitīvus iespaidus. Es ceru, ka šī valsts vienmēr būs tikpat brīva, tikpat mīlēta, tikpat mierīga, kā tās iedzīvotāji..

Mara D'Andrea, 10.a klases skolniece, AFS studente no Itālijas

 These are only my thoughts…

   Latvia is a beautiful country. I have been living here for three months and I have learnt to love this culture. One of the most beautiful things about Latvia is the incredible landscape: the lakes, the green plains, the huge woods, the Daugava and its current! I feel so relaxed now that I can stay in this nature every day. And then the people, the lovely Latvian people! Maybe at the beginning it was a bit difficult to enter in your lives, but now I know that I can call everyone “ a friend” and I feel so accepted and a part of something!
   You, Latvian people, are very friendly, joyful and always ready to give a helping hand.
   And you are very attached to your country, too: you’re so proud to be Latvians! I’ve never seen anyhing like this.
   I’m so lucky to live here during this year, so I can participate in all these amazing celebrations for the 100th anniversary of freedom.
   On the 11th November I went to Daugavpils with my friends to take part in the typical fiaculate. It was great! There were so many lights, so many people, so many smiles! The weather was cold and windy, but nobody cared! I think that every country should have the Latvian spirit!
   I find a great coincidence to the fact that my name is Mara, a Latvian name and my parents didn’t guess about its roots!
   The symbols, the songs, the flags everywhere, the FOOD (I love the food here!) are something that leave me speachless!
   I hope that this country will always be so free, so loved, so peaceful, such as its citiziens.
   All these things make me very proud to be in Latvia, even for a short time…

Mara D’Andrea, Form 10 a, an exchange student from Italy
Comments