...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Eiropas valodu portfelis- aizraujošs, lietderīgs un interesants darbs

Publicēja 2018. gada 22. febr. 01:54Varaviksne Skola

   

  „Latvija ir Eiropas Padomes dalībvalsts, un tā iekļaujas 47 Eiropas Padomes dalībvalstu saimē, kas plešas no Islandes līdz Azerbaidžānai. Miljoniem jauniešu, kas dzīvo šajās valstīs, ir kopīga pieredze un kopīgas intereses, bet viņi runā dažādās valodās un viņiem ir dažāda kultūra un vēsture. Eiropas Padomes uzdevums ir palīdzēt Tev izprast un cienīt citus cilvēkus, kā arī to, kas viņos ir atšķirīgs. Eiropas valodu portfelis ir izveidots, lai palīdzētu Tev apgūt jaunas valodas un saprast citas kultūras.”
   Šos Eiropas valodu portfeļa (EVP) ievadvārdus mēs izlasījām mācību stundā, kad iesākām darbu ar digitālā portfeļa sadaļām. Aizpildot sadaļu „Mana valodu pase”, mums ir iespēja parādīt, ko zinām un protam latviešu valodā. Sadaļa “Mana valodu biogrāfija” palīdz novērtēt savas sekmes valodas apguvē. Sadaļa ´”Dosjē” mudina veidot atsevišķu mapi un glabāt tajā savus labākos darbus: zīmējumus, rakstu darbus, mājas darbus, projektu darbus, audio un video ierakstus.
   Savas domas par darbu ar EVP izteica 5.-6.kl. skolēni.
   Ksenija Andžāne: “Es mācījos strādāt ar EVP konsultāciju laikā. Man bija interesanti novērtēt savas valodas prasmes. Bieži es šaubījos, iekrāsot visu apli vai tikai pusīti. Un tad es prasīju padomu skolotājai. Es labāk sapratu, kā jāmācās valoda. ”
   Ņikita Troščenko: ” Man patika strādāt ar EVP, es palīdzēju arī saviem klasesbiedriem uzsākt darbu ar portfeli un aizpildīt pamatinformāciju.”
   Anastasija Vanaga: “Latviešu valoda ir mana dzimtā valoda, tāpēc man bija viegli aizpildīt savu EVP. Es to izdarīju viena vakara laikā. Un tagad aizpildīšu portfeļa sadaļas krievu un angļu valodā.”
   Elizaveta Karole: “Šis portfelis palīdz apgūt jaunus vārdus. Ja es aizpildu portfeli latviešu valodā un nezinu kādu vārdu, es varu atvērt šo pašu sadaļu krievu valodā un atrast tulkojumu. Tas ir ļoti ērti. ”
   Karīna Čursina: “Man iepatikās tas, ka, aizpildot lapas Manā valodu biogrāfijā, Valodu pases tabulā automātiski tiek attēlots progress valodas apguvē. Un tad var izvirzīt sev mērķi, piemēram, noskatīties kādu filmu vai biežāk lasīt.”
   Lija Ignatjeva: „ Man iepatikās aizpildīt sadaļu „Dosjē”. Es bieži pildu papildus uzdevumus un piedalos pasākumos, kuros izmantoju latviešu valodu. EVP palīdz saprast, kādā veidā var apgūt jebkuru valodu.”
   Jekaterina Filipenkova: „Man arī patīk tas, ka portfelī var ierakstīt ekskursijas, konkursus un citus pasākumus, kuros es runāju latviski. Rudenī ekskursija Kara muzejā mums bija latviešu valodā, un es to ierakstīju savā portfelī.”
   Nikoļa Lebedeva: „ Portfelī var atspoguļot arī to, ar kādu valstu pārstāvjiem esmu komunicējusi, kādas valodas esmu dzirdējusi, kādu tautu ēdienus esmu nogaršojusi. Man bija interesanti atbildēt uz šiem jautājumiem.”
   Darbs ar Eiropas valodu portfeli ir sācies. Cerēsim, ka skolēni turpinās to un būs motivēti labāk apgūt valodu.Comments