...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Esi savu nākotnes panākumu atslēga!

Publicēja 2014. gada 4. sept. 04:18Varaviksne Skola
   Jauniešu iniciatīvas grupa “Klubs „Varavīksne”” uzsāk projekta „Esi savu nākotnes panākumu atslēga!” īstenošanu. Projektu finansē Krāslavas novada dome.

Viena no projekta aktivitātēm – jauniešu eseju konkurss.

Aicinām piedalīties Krāslavas novada jauniešus – 9.-12. klašu skolēnus!

 NOLIKUMS

Jauniešu eseju konkursam „Esi savu nākotnes panākumu atslēga!”

1. Konkursa organizēšanas pamats:

1.1. rosināt jauniešu vēlmi īstenot savus mērķus profesijas izvēlē;

1.2. aicināt Krāslavas novada jauniešus piedalīties Karjeras nedēļas pasākumos;

1.3. Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkurss.


2. Konkursa organizētājs – Jauniešu iniciatīvas grupa “Klubs „Varavīksne””.

3. Konkursa mērķis – veicināt jauniešu izpratnes veidošanos par karjeras izglītības nozīmīgumu nākamās profesijas izvēlē.

4. Konkursā var piedalīties:

4.1.Krāslavas novadā dzīvojoši skolēni (9.-12. klase).

4.2. katrs jaunietis var sūtīt tikai vienu eseju;

4.3. esejai jābūt sagatavotai drukātā formātā (burtu lielums – 12 šrifts);

4.4. esejas apjoms – nav noteikts.

5. Eseju vērtēšana – izveidota Vērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā.

6. Esejas iesniegšanas kārtība – konkursam paredzētās esejas jāiesniedz Krāslavas Varavīksnes vidusskolā -  Jauniešu iniciatīvas grupai “Klubs „Varavīksne”” ar norādi eseju konkursam „Esi savu nākotnes panākumu atslēga!”.

Iesniedzot eseju jānorāda: iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, izglītības iestāde, klase, e-pasts. Esejas var iesniegt:

6.1. nosūtot tās elektroniski uz e-pastu – mikulaane@inbox.lv;

6.2. izmantojot pastu: Krāslavas Varavīksnes vidusskola, N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV-5601.

6.3. nododot eseju personīgi: Krāslavas Varavīksnes vidusskolā -  Jauniešu iniciatīvas grupai “Klubs „Varavīksne””, N.Rancāna ielā 4, 312. vai 320. kab.

7. Esejas iesniegšanas termiņš – no 2014. gada 8. līdz 22. septembrim.

8. Prasības skolēniem – esejas autors raksturo vai atspoguļoto inovatīvu redzējumu par karjeras izglītību un tās nozīmīgumu nākamās profesijas izvēlē, izsaka viedokli par jauniešu vēlmi īstenot savus mērķus profesijas izvēlē.

9. Kritēriji – vērtēšanas komisija iesūtītos darbus vērtē pēc esejas atbilstības konkursa mērķim.

10. Balvas – 40 labāko darbu autoriem būs dota iespēja piedalīties reģionālajā pasākumā „Karjeras dienas” Daugavpilī (tiks nodrošināts transports).

11. Informācija par konkursu – konkursa nolikumu publicē Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā un Krāslavas novada domes informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”.

 Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne, kluba vadītāja

Comments