...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

EVP - pašvērtējums, pašvadība un pašmotivācija

Publicēja 2018. gada 19. febr. 23:57Varaviksne Skola
 
 2018./2019. mācību gadā Latvijas skolās sāksies pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu, atbilstoši tam tiks mainīta arī mācīšanas pieeja, lai skolēni attīstītu tās prasmes, kas ir svarīgas dzīvei 21. gadsimtā. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts „Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi un skolēni aktīvi iesaistās šī projekta aktivitātēs. Viena no „Skola 2030” projekta sastāvdaļām ir digitālais „Eiropas valodu portfelis” (EVP), kas dos skolēniem iespēju uzlabot tādas mācību prasmes kā pašvērtējums, pašvadība un pašmotivācija.
   Varavīksnes vidusskolas latviešu valodas skolotājas 2018. gadā veiksmīgi pabeidza VISC organizētos kvalifikācijas celšanas kursus par EVP izmantošanu mācību procesā, kuros pedagoģi tika iepazīstināti ar EVP izmantošanas tehniskajām iespējām un metodoloģiju, un tagad iesaista savus skolēnus praktiskajā darbībā. Eiropas valodu portfeli var lietot, lai attīstītu bērnu spēju mācīties patstāvīgi. Diemžēl mūsdienās daudzi skolēni neuzņemas atbildību par savu darbu un nezina, kā strādāt patstāvīgi. EVP ir vizuāli pievilcīgs mācību resurss, tas palīdz skolēniem mainīt savu attieksmi pret mācīšanās procesu.
   Eiropas valodu portfeli Krāslavas Varavīksnes vidusskolā mācību stundās varēs izmantot visi valodu (krievu, latviešu, angļu, vācu) skolotāji, jo tas ir lielisks palīgs skolēniem valodas apguvē.
   EVP ir valodas apguvēja resurss, kurā var fiksēt savu valodas apguves līmeni un kultūras pieredzi skolā un ārpus tās. Darbojoties ar Eiropas valodu portfeli, tiek uzsvērta jauna pieeja valodu apguvē ar mērķi aktualizēt skolēna patstāvīgo mācīšanos.

Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne
Comments