...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Fotokonkurss Krāslavas novada jauniešiem „Krāslavas novada veiksmes stāsti”

Publicēja 2015. gada 7. sept. 09:57Varaviksne Skola

   

  Līdz šī gada 16. oktobrim Krāslavas novada jaunieši tiek aicināti iesūtīt savus fotodarbus konkursam „Krāslavas novada veiksmes stāsti”. Piedaloties konkursā, ir iespēja ne tikai radoši izpausties, bet arī paust savu viedokli par uzņēmējdarbību Krāslavas novadā, kā arī jauniešu lomu mūsu novada dzīvē. Konkursā var piedalīties jebkurš Krāslavas novada jaunietis vecumā no 14 līdz 25 gadiem, iesūtot fotogrāfijas, kas raksturo uzņēmējdarbību novada vidē.

   Konkursa mērķis ir mudināt jauniešus apzināt Krāslavas novada veiksmīgākos uzņēmējus, veicinot interesi par uzņēmējdarbību. Fotogrāfija ir viens no veidiem, kā radošā veidā aicināt jauniešus izteikt savu viedokli.

   Visas fotogrāfijas, kas konkursam tiks iesniegtas noteiktajā termiņā atbilstoši tēmai un prasībām, vērtēs speciāli šim nolūkam izveidota žūrija. Labāko darbu autori tiks aicināti doties braucienā pa Krāslavas novadu un apmeklēt veiksmīgākos uzņēmējus, labākās fotogrāfijas tiks publicētas informatīvajā izdevumā „Krāslavas novada veiksmes stāsti”. Detalizētāku aprakstu par fotogrāfiju iesniegšanas kārtību un noformējumu var atrast konkursa nolikumā.

   Fotokonkurss tiek organizēts kluba „Varavīksne” jauniešu iniciatīvas projekta „Krāslavas novada veiksmes stāsti” ietvaros, ko finansiāli atbalstīja Krāslavas novada dome.

Galina Mikulāne, jauniešu kluba „Varavīksne” vadītāja

NOLIKUMS

   Fotokonkurss Krāslavas novada jauniešiem „Krāslavas novada veiksmes stāsti”

1.Vispārējais apraksts

1.1. Konkursa mērķis: mudināt Krāslavas novada jauniešus apzināt Krāslavas novada veiksmīgākos uzņēmējus, veicinot interesi par uzņēmējdarbību un tās vērtībām, bet ar fotomākslas palīdzību sekmēt jauniešu radošo darbību.

1.2. Konkursa tēma: „Krāslavas novada veiksmes stāsti”.

1.3. Konkursā var piedalīties: tiesības piedalīties konkursā ir jebkuram Krāslavas novada jaunietim vecumā no 14 līdz 25 gadiem, kas konkursa darbus iesniedz atbilstoši konkursa nolikumā norādītajām prasībām un termiņam.

1.4. Konkursa vērtēšana: iesniegtos fotodarbus vērtēs žūrija pēc nolikumā izvirzītajiem kritērijiem. Labāko darbu autori tiks aicināti doties braucienā pa Krāslavas novadu un apmeklēt veiksmīgākos uzņēmējus, labākās fotogrāfijas tiks publicētas informatīvajā izdevumā „Krāslavas novada veiksmes stāsti”.

2. Fotogrāfiju iesniegšanas un noformēšanas kārtība.

2.1. Fotogrāfiju iesniegšanas termiņš: no 7.09.2015. līdz 16.10.2015. plkst. 12:00.

2.2. Katrs dalībnieks drīkst iesniegt ne vairāk kā 5 darbus.

2.3. Fotogrāfijas iesniedzamas digitālā veidā (JPG, TIFF, GIF, PNG).

2.4. Fotogrāfijas var iesniegt, sūtot uz e-pastu mikulaane@inbox.lv ar norādi – konkursam „Krāslavas novada veiksmes stāsti”.

2.5. Iesniegto fotogrāfiju nosaukumā jābūt autora vārdam un uzvārdam (piemēram, Jānis Bērziņš, Jānis Bērziņs01, Jānis Bērziņš02), kā arī Uzņēmēja vārdam un uzvārdam, saimniecības nosaukumam utt.

2.6. Fotogrāfijām var pievienot papildu nosaukumu, komentāru vai konceptuālo aprakstu, kas autoram šķiet nepieciešams fotogrāfijas vēstījuma uztveršanai.

2.7. Iesniedzot fotogrāfijas, autoram jāpievieno sava kontaktinformācija (adrese, telefona numurs, e-pasts, izglītības iestāde, kurā mācās).

2.8. Fotogrāfijas var tikt iesniegtas gan krāsainajā, gan melnbaltajā tehnikā.

2.9. Iesniegtajiem fotodarbiem jābūt autora oriģināldarbiem. Plaģiātisma gadījumā dalībnieks tiek izslēgts no konkursa.

2.10. Fotogrāfijas, kas neatbildīs nolikumā norādītajām prasībām, netiks izskatītas.

3.Konkursa darbu vērtēšana

3.1.Fotogrāfiju izvērtēšanā piedalīsies speciāli šim konkursam izveidota žūrija.

3.2. Krāsainās un melnbaltās fotogrāfijas tiks vērtētas atsevišķi.

3.3. Fotogrāfijas tiks vērtētas pēc šādiem kritērijiem:

1. oriģinalitāte;

2. koncepcija/vēstījums;

3. atbilstība tēmai;

4.mākslinieciskā un subjektīvi estētiskā vērtība;

5. tehniskais izpildījums.

3.4. Pēc žūrijas lēmuma konkursa uzvarētāji iegūs iespēju doties braucienā pa Krāslavas novadu un apmeklēt veiksmīgākos uzņēmējus. Labākās fotogrāfijas tiks publicētas informatīvajā izdevumā „Krāslavas novada veiksmes stāsti”.

4. Fotoattēlu lietošanas tiesības

4.1. Konkursa organizētājs patur tiesības iesniegtos fotoattēlus izmantot drukātajos materiālos, publiskot interneta vidē (ievērojot visas autortiesības).

5. Kontaktinformācija

Konkursu organizē jauniešu klubs „Varavīksne”.

Papildu informāciju par konkursu var saņemt, rakstot uz mikulaane@inbox.lv vai zvanot pa tālr.29550889.

Comments