...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Iepazīstieties! Mara D’Andrea no saulainās Itālijas

Publicēja 2018. gada 4. sept. 04:53Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2018. gada 14. sept. 01:59 ]

    

  Sākot ar 1995./1996. mācību gadu mūsu skola piedalās AFS, vienas no pasaulē izcilākajām starpkultūru izglītības organizācijām, apmaiņas programmā. 23 gadu laikā skolā ir mācījušies 49 skolēni no Austrālijas, ASV, Beļģijas, Vācijas, Taizemes, Somijas, Nīderlandes un citām pasaules valstīm.
   Šajā mācību gadā pārsteidzošā starpkultūru ceļojumā dodas 50. mūsu skolas viesskolniece, un tā ir Mara D’Andrea no Itālijas pilsētas Potenca. Mara mācīsies 10.klasē.
   Meitene labprāt pastāstīja par sevi.
   Dzimtā pilsēta: Potenca. Tā ir pilsēta Itālijas dienvidos, Bazilikatas reģiona un Potencas provinces administratīvais centrs. No visiem Itālijas reģionu administratīvajiem centriem Potenca atrodas visaugstāk virs jūras līmeņa — 819 metri v.j.l.
   Ģimene: tajā ir 5 civēki. Marai ir mīloši tēvs, māte un divas māsas.
   Vaļasprieki: grāmatu lasīšana un pastaigas ar draugiem. Marai patīk lasīt grāmatas, jo tās palīdz viņai relaksēties.
   Iecienītākais grāmatas žanrs: fantāzijas literatūra.
   Mīļākais mūzikas stils: pank roks. Meitenei patīk mūzika, un viņa pavisam nedaudz prot spēlēt klavieres.
   Mīļākie mācību priekšmeti: itāļu valoda, grieķu valoda un bioloģija. Nākotnē Mara vēlētos studēt medicīnu, tādēļ viņa apmeklē arī biomedicīnas nodarbības.
   Labākās rakstura īpašības: patīk komunicēt ar cilvēkiem, smaidīt, priecāties par dzīvi. Mara sevi raksturo kā sociālu, pozitīvu un komunikablu meiteni, kura novērtē sev apkārt esošos cilvēkus un kurai ļoti patīk iepazīt citus, jo tas palīdz viņai apgūt ko jaunu, ne vien par citiem, bet arī pašai par sevi. Neraugoties uz to, ka apkārtējie cilvēki ir svarīga viņas ikdienas sastāvdaļa, Mara saka, ka vienmēr cenšas būt patstāvīga, kā arī atbildīga. Viņas vecāki norāda, ka iepriekšējās vasaras Mara pavadījusi prom no mājām, kas viņā pastiprinājis vēlmi izzināt apkārtējo pasauli.
   Ceļojumi: ir ceļojusi pa Itāliju un sapņo aizceļot uz Taizemi.
   Ieceres, mācoties mūsu skolā: iegūt daudz jaunu draugu Krāslavā un apceļot visu Latviju. Viņa ir ļoti priecīga par iespēju pārcelties uz Latviju, lai 10 mēnešu laikā izzinātu jaunu valsti un kultūru, kā arī lai iepazītu savu viesģimeni. Mara apzinās, ka šī pieredze ne vienmēr būs viegla, taču atzīst, ka, neraugoties uz grūtībām, apgūto nekad nekas neaizstās.
   Mēs novēlam Marai izbaudīt mūsu kultūru un tradīcijas un iegūt daudz jaunu draugu Latvijā. 


Let us introduce MARA D’ANDREA TO YOU!

   Starting from 1995/1996 school year Kraslava Secondary School Varaviksne has been participating in the AFS programme, one of the world's most intercultural training organisations for exchange programme. Forty-nine foreign students from Australia, the USA, Belgium, Germany, Thailand, Finland, the Netherlands and other countries of the world have studied at our school during 23 years.
   This year we are having the fiftieth AFS student, and it is Mara D’Andrea from the Italian city Potenca. Mara will learn in Form 10 a.
   The girl told us about herself with great enthusiasm.
   Her native city: Potenca. It is a city in southern Italy, Bazilikatas region and Potenca is the provincial administrative centre. Of all the Italian regional administrative centres Potenca is the highest above the sea level — 819 metres.
   Family: there are 5 people in her family. Mara has a loving father, mother and two sisters.
   Hobbies: reading books and walking with friends. Mara loves to read books because they help her to relax.
   Favourite books genre: fantasy literature.
   Favourite music: pank rock. The girl likes music, and she knows how to play the piano.
   Favourite subjects: the Italian language, the Greek language and biology. In the future Mara would like to study medicine, so she also attends the biomedical classes.
   The best character traits: likes to communicate with people, smiles a lot and enjoys life. Mara describes herself as a social, positive and communicative girl, who really likes to meet new faces and see new places because it helps her to learn something new, not only about others but also about herself. Despite the fact that other people are important in her daily part, Mara says that she always tries to be independent, as well as responsible.
   Travel: she has been through Italy and dreams to move away to Thailand.
   Expectations of learning in our school: to get many new friends in Kraslava and travel around Latvia. She is very happy for the opportunity to move to Latvia, during 10 months explore a new country and culture, as well as to get to know her host family. Mara is aware that this experience will not always be easy, but she would try to overcome difficulties.
   We wish Mara enjoy our culture, traditions and get many new friends in Latvia.
The translation from Latvian into English is done by Kristina Filatova, Form 9 b

Buongiorno, Mara!

YouTube video


Comments