...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Iestājies par saliedētāku sabiedrību – piedalies mini apmaiņas programmā!

Publicēja 2012. gada 24. aug. 01:43Ilona Kolodnicka   [ atjaunināts 2012. gada 28. sept. 01:26 ]
Lai novērstu divkopienu sabiedrības veidošanās risku un veicinātu saliedētas un iekļaujošas sabiedrības attīstību, latviešu un mazākumtautību ģimenēm tiek piedāvāta „bērnu apmaiņas programma”. Tiek aicinātas atsaukties latviešu un mazākumtautību ģimenes, kuras gribētu uz laiku savā ģimenē uzņemt jauniešus, lai iepazīstinātu viņus ar savām tradīcijām un dzīves vidi.
Projekta mērķauditorija ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Dalība šajā projektā veicinātu starpkultūru sadarbību, valodas apguvi un toleranci.

 Norādījumi ieinteresētajām viesģimenēm:

• ģimenē ir vismaz viens līdzīga vecuma bērns (5.-9.klases skolēns);

• ģimene ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu;

• vismaz vienam ģimenes loceklim ir labas otras valodas zināšanas (latviešu ģimenēm – krievu valodas zināšanas un krievvalodīgajām ģimenēm – latviešu valodas zināšanas);

• viesbērns ģimenē uzturas 6-12 dienas, kas var tikt sadalītas vairākos periodos, piemēram 3-5 nedēļas nogales;

• ģimene spēj nodrošināt atbilstošus sadzīves apstākļus bērnam, kurš tiks uzņemts

(atsevišķa guļvieta, pilnvērtīgs un veselīgs uzturs, iespējas veikt personīgo higiēnu,

saziņas iespējas ar savu ģimeni u.tml.) - uzturlīdzekļu izmaksas tiks

segtas no projektam piešķirtā finansējuma - viena bērna uzturēšanai ir 6 lati dienā (nav nepieciešami čeki ar izlietotajiem uzturlīdzekļiem);

• ģimenei jānodrošina bērnam, kurš tiks uzņemts, vismaz 2 pasākumu apmeklēšana - kultūras, sporta, atpūtas, valsts svētku vai citu pasākumu vai kultūras iestāžu apmeklējumi - paredzētie izdevumi pasākumu apmeklējumam ir 40-80 latu apmērā.  Pasākuma apmeklējums tiek apmaksāts visiem ģimenes locekļiem – ir jābūt attaisnojuma čekiem par transportu, degvielu, apmeklētā pasākuma ieejas biļetēm, sporta inventāra īres vai citiem attaisnojuma dokumentiem par iztērētiem apmeklējuma līdzekļiem! 

• viesģimene var uzņemt vairākus viesbērnus vienlaikus, ja to atļauj sadzīves apstākļi, vai dažādos periodos, ievērojot projekta laiku līdz 2012.gada 20.novembrim, tad attiecīgi kompensējamie uzturlīdzekļi un pasākumu apmeklējumi summējas.

 Biedrība „AFS Latvija” realizē projektu kopā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolu.

 Pieteikties var:

aizpildot klāt pievienotu veidlapu – latviešu vai krievu valodā un  nosūtot to uz info@afs.lv  vai jelenaklimova@inbox.lv .

 Papildus informācijas gadījumā lūdzu sazināties ar  AFS Latvija pa tālruni: 67280646, vai projekta vadītāju Jeļenu Kļimovu - 26539220

 Sadarbības līgums Nr. 2012.LV/VG/01/05

Comments