...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Iestājies par saliedētāku sabiedrību – piedalies mini apmaiņas programmā!

Publicēja 2013. gada 29. maijs 00:36Varaviksne Skola
   Lai novērstu divkopienu sabiedrības veidošanās risku un veicinātu saliedētas un iekļaujošas sabiedrības attīstību, latviešu un mazākumtautību ģimenēm tiek piedāvāta „bērnu apmaiņas programma”. Tiek aicinātas atsaukties latviešu un mazākumtautību ģimenes, kuras gribētu uz laiku savā ģimenē uzņemt jauniešus, lai iepazīstinātu viņus ar savām tradīcijām un dzīves vidi.

Projekta mērķauditorija ir 5.-9.klašu skolēni un viņu ģimenes, kuras ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu. Dalība šajā projektā veicinātu starpkultūru sadarbību, valodas apguvi un toleranci.

 Norādījumi ieinteresētajām viesģimenēm:

         ģimenē ir vismaz viens līdzīga vecuma bērns (5.-9.klases skolēns);

         ģimene ikdienas saziņā lieto latviešu vai krievu valodu;

         vismaz vienam ģimenes loceklim ir labas otras valodas zināšanas (latviešu ģimenēm – krievu valodas zināšanas un krievvalodīgajām ģimenēm – latviešu valodas zināšanas);

         viesbērns ģimenē uzturas 6-12 pilnas dienas;

         ģimene spēj nodrošināt atbilstošus sadzīves apstākļus bērnam, kurš tiks uzņemts

  • (atsevišķa guļvieta, pilnvērtīgs un veselīgs uzturs, iespējas veikt personīgo higiēnu, saziņas iespējas ar savu ģimeni u.tml.) - uzturlīdzekļu izmaksas tiks segtas no projektam piešķirtā finansējuma - viena bērna uzturēšanai ir 6 lati dienā (nav nepieciešami čeki par izlietotajiem uzturlīdzekļiem);
  • ģimenei jānodrošina bērnam, kurš tiks uzņemts, vismaz 2 kultūras pasākumu (piemēram, koncerts, teātra izrāde, mākslas izstāde, kultūras festivāls, dejas izrāde, kino u.c.), sporta vai aktīvās atpūtas pasākumu (sporta spēles, sacensības, pārgājieni, ekskursijas u.c.), valsts svētku vai citu pasākumu vai kultūras iestāžu (muzejs, mākslas galerija, arhitektūras pieminekļi u.c.) apmeklējums, pēc viesģimenes izvēles, atbilstoši bērna interesēm un vēlmēm; pasākumu apmeklējumam tiek kompensēti 40-80 latu apmērā projekta ietvarā.  Pasākuma apmeklējums tiek apmaksāts visiem ģimenes locekļiem – ir jābūt attaisnojuma čekiem par transportu, degvielu, maršruta lapām, apmeklētā pasākuma ieejas biļetēm, sporta inventāra īres vai citiem attaisnojuma dokumentiem par iztērētiem apmeklējuma līdzekļiem! 

         viesģimene var uzņemt vairākus viesbērnus vienlaikus, ja to atļauj sadzīves apstākļi, tad attiecīgi kompensējamie uzturlīdzekļi un pasākumu apmeklējumi summējas.

 Projektā ieteicams paredzēt arī iespēju bērniem apmeklēt viesģimenes bērna skolu, iepazīties ar viņa klasesbiedriem un piedalīties mācību procesā (iepriekš saskaņojot to ar attiecīgās skolas vadību). 

Projektā ir paredzēts kopīgs iepazīšanās pasākums Smiltenē – 2013.gada 29.jūnijā un kopīgs noslēguma pasākums – Krāslavā (datums vēl tiks saskaņots).

Biedrība „AFS Latvija” realizē projektu kopā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolu un Smiltenes ģimnāziju.

 Pieteikties var:

aizpildot klāt pievienotu veidlapu – latviešu vai krievu valodā un  nosūtot to uz info.latvija@afs.org  vai jelenaklimova@inbox.lv , vai aija.rutkovska@afs.org

 Papildus informācijas gadījumā lūdzu sazināties ar  AFS Latvija pa tālruni: 67280646, vai projekta vadītāju Ieva Rībenu – 29258367, Jeļenu Kļimovu – 26539220 vai Aiju Rutkovsku - 26554571

 Projekta īstenošanas  līgums Nr. 2013.LV/VG/02/03 Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.  Par informācijas saturu atbild biedrība "AFS Latvija".


Comments