...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Irēna Gončarova: „Skolas videi ir būtiska ietekme uz skolēnu veselību un labklājību”

Publicēja 2017. gada 7. sept. 23:28Varaviksne Skola
   
 Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzsāk darbību Slimību profilakses un kontroles centra organizētajā kustībā „Nacionālais Veselību veicinošo skolu tīkls”. Uz jautājumiem par šīm aktivitātēm atbild skolas direktores vietniece audzināšanas jautājumos Irēna Gončarova.
- Kāpēc Varavīksnes vidusskolas kolektīvs nolēma iesaistīties šajā kustībā?
   Veselību veicinošo skolu kustība Latvijā pastāv jau daudzus gadus, un esam tajā iesaistījušies no pašiem pirmsākumiem, kad tika izveidots Eiropas Veselību veicinošo skolu (EVVS) tīkls ar mērķi skolās radīt veselību veicinošu vidi. Latvijā šī kustība sākās 1993. gadā, bet 2005. gadā mūsu skola saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā, Veselības veicinošu skolu atbalsta centra sertifikātu. Ekonomiskās krīzes laikā kustība tika atstāta novārtā ierobežotā finansējuma dēļ, bet 2014. gadā veselību veicinošo skolu programmas darbība tika atsākta ar jaunu sparu. Pašreiz šo kustību Latvijā vada un pārrauga Slimību profilakses un kontroles centrs. Šis aktivitātes ir ļoti svarīgas, jo pedagogi audzina jaunos cilvēkus – skolēniem jābūt veselīgiem un uz mācību sasniegumiem orientētiem.
- Kāds, pēc jūsu domām, būs skolēnu un viņu vecāku galvenais ieguvums, darbojoties Veselību veicinošo skolu tīklā?
   Veselība un izglītība ir cieši saistītas – laba veselība ir nepieciešama, lai efektīvi mācītos, savukārt efektīva mācīšanās ir ieguldījums, kas dod labumu visas turpmākās dzīves garumā. Tā kā skolā bērni pavada lielāko dienas daļu, apgūstot turpmākajai dzīvei nepieciešamās zināšanas un prasmes un veidojoties par personību – sabiedrības sastāvdaļu, skolas videi ir būtiska ietekme uz skolēnu veselību un labklājību.
- Kādai ir jābūt Veselību veicinošai skolai?
   PVO (Pasaules Veselības organizācija) norāda, ka Veselību veicinoša skola (VVS) ir mācību iestāde, kas ikvienam dod iespēju iemācīties veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Veselības veicināšana skolā ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai aizsargātu veselību. VVS sniedz skolēniem radošas pašizpausmes iespējas, iesaistoties dažādas aktivitātēs. Veselības veicināšanā ir iesaistīti skolotāji, skolēni, vecāki, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, pašvaldība, nevalstiskās organizācijas u.c. Skolā tiek nodrošināta veselīga un droša vide, tiek īstenotas aktivitātes veselīga uztura, fizisko aktivitāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību izraisošo vielu lietošanas ierobežošanai. Skola cenšas uzlabot veselību ne tikai skolēniem, bet arī skolas personālam, ģimenes locekļiem un pārējai sabiedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā iespaido visas sabiedrības veselību un labklājību.
   Šajā mācību gadā viens no garajiem starpbrīžiem (30 min.) ir pilnībā veltīts pusdienām, bet otrajā ikviens skolēns var izvēlēties savām interesēm atbilstošo nodarbi – spēlēt šahu un dambreti, darboties stadionā sporta skolotāja vadībā, doties uz skolas kinozāli, lai noskatītos filmas fragmentu un piedalītos apspriešanā, apmeklēt sadziedāšanās un sporta deju pauzes vai spēlēt visdažādākās galda spēles savā kabinetā.
   Nākotnē skolā taps relaksācijas istaba, kas ir domāta emocionāli jūtīgiem bērniem.
- Kuras Krāslavas Varavīksnes vidusskolas darbības jomas atbilst Veselību veicinošu skolu kritērijiem?
   Mūsu skolas attīstības plānā ir iekļauts veselības mērķis, kā arī uzdevumi skolai svarīgu veselības problēmu risināšanai, skolēniem un skolotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt atbalstu fiziskas un emocionālas vardarbības gadījumā.
   Varavīksnes vidusskola sadarbojas ar vecākiem, un vecāki tiek iesaistīti skolas veselību veicinošajos pasākumos. Pedagogi veicina skolēnu iesaistīšanos ar fizisko aktivitāti saistītā interešu izglītībā. Skola jau vairākus gadus veiksmīgi īsteno programmu „Skolas piens” un „Skolas auglis”. Ēdnīcā ir iespējams saņemt veselīgu ēdienu. Vidusskolēnu parlaments ik gadu organizē izglītojošus pasākumus ar mērķi veicināt skolēnu veselību.
- Kādas priekšrocības ir skolām, kas darbojas Veselību veicinošo skolu tīklā?
   Pieredzes apmaiņas iespējas ar citām VVS tīkla dalībniecēm un ārvalstu kolēģiem, valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi (nodarbības, videolekcijas, domapmaiņu pēcpusdienas u.c.) par aktuālām tēmām gan skolēniem, gan skolotājiem, iespējas piedalīties Veselību veicinošo skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros un uz pierādījumiem balstīts metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā skolā.
- Vēlam veiksmi, organizējot veselību veicinošus pasākumus un rūpējoties par skolēnu veselību!

Intervēja Galina Mikulāne
Comments