...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Jaunieši apguva „Dusmu kontroles spēles” stratēģijas

Publicēja 2017. gada 28. sept. 03:10Varaviksne Skola
   
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolā tiek īstenots jauniešu iniciatīvas projekts „ ESI POZITĪVS! - jaunieši pret agresiju” (klubs „Varavīksne”).
   Projekta ietvaros tika iegādāti vairāki „Dusmu kontroles spēles” komplekti, ko izstrādāja psiholoģes Līga Bērziņa un Zane Kronberga (www.uzvediba.lv). Septembrī 10. klases skolēni devās uz Rīgu, lai piedalītos seminārā „Agresijai alternatīva uzvedība bērniem un pusaudžiem ar uzvedības un saskarsmes problēmām”.
   Pateicoties psiholoģes Līgas Bērziņas rekomendācijām, vidusskolēni ieguva daudz vērtīgu atziņu.
· Jāprot ne tikai kontrolēt dusmas, bet arī apgūt jaunas, veiksmīgas stratēģijas situācijas risināšanai.
· Ja mēs gribam citiem kaut ko iemācīt, svarīgi ir parādīt labu piemēru (modelēšana).
· Agresīva uzvedība bieži signalizē par: 1) nepiepildītām vajadzībām; 2) alternatīvu prasmju trūkumu.
· Ja skola nereaģēs uz apsaukāšanos vai pazemošanu skolēnu vidū, bērni ātri iemācīsies, ka šāda dusmu izpausme ir pieņemama un piemērota.
· Iemācīties kontrolēt dusmas var būt smags darbs, kas prasa piepūli, un cilvēks, kurš cenšas to darīt, ir pelnījis daudz atbalsta un atzinības!
   Jaunieši iepazinās ar dažādām dusmu kontroles stratēģijām.
· Nomierināšanās stratēģijas: izkustēšanās, uzmanības novirzīšana, mīļākā nodarbošanās.
· Domāšanas stratēģijas: pozitīvi un iedrošinoši apgalvojumi sev pašam, situācijas analīze - ko darīt nākamreiz?
· Saskarsmes prasmju stratēģijas: savu vajadzību nosaukšana, attiecību veidošana, apmainīšanās ar pieredzi.
· Problēmu risināšanas stratēģijas: situācijas analīze, uzdot jautājumus, plānot, kas jādara, piekāpšanās.

   Evita Stefanoviča: „Mēs apspriedām ļoti aktuālu tēmu – bērnu agresija skolā. Bija ļoti interesanti darboties ar psiholoģi L.Bērziņu. Laiks pagāja nemanot. Ceru, ka tagad mēs varēsim palīdzēt bērniem mācīties kontrolēt savas dusmas.”
   Daniels Boželko: „Man patika strādāt ar psiholoģi, jo viņa ļoti labi pamatoja savas domas, uzklausīja mūsu viedokļus un pieņēma tos. Pēc semināra es jutos gandarīts, jo pārliecinājos, ka protu kontrolēt savas emocijas un palīdzēt citiem.”
   Karīna Kurica: „Semināra laikā valdīja pozitīva un draudzīga atmosfēra. Man bija ļoti interesanti, jo viss bija saistīts ar skolas dzīvi un skolēnu problēmām.”
  Karīna Volkoviča: „Varu apgalvot, ka, darbojoties ar „Dusmu kontroles spēli”, tiešām var palīdzēt bērniem un jauniešiem pārvarēt agresiju.”
   Projekts īstenots, pateicoties Krāslavas novada domes finansējumam, kas tika piešķirts jauniešu iniciatīvu projektu konkursa ietvaros.
   Izsakām pateicību Līgai Bērziņai par uzaicinājumu uz semināru un noderīgiem padomiem!
   Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vadībai par transporta nodrošināšanu braucienam uz semināru Rīgā.
   Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne, projekta vadītāja Rakstā izmantoti materiāli no tīmekļa vietnes www.uzvediba.lv

Comments