...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Jaunieši pret agresiju

Publicēja 2017. gada 6. sept. 00:30Varaviksne Skola
   
Jauniešu klubs „Varavīksne” īsteno projektu „ESI POZITĪVS! - jaunieši pret agresiju”, ko atbalstīja Krāslavas novada dome - jauniešu projektu konkursa organizatore.
   Projekts ir iecerēts, lai izstrādātu izglītojošas aktivitātes bērnu un jauniešu emocionālajai audzināšanai, veicinātu bērnu un jauniešu saskarsmes prasmi, lai viņi spētu patstāvīgi pieņemt lēmumus, palīdzot sev un vienaudžiem.
   Tādas emocijas kā dusmas ir normālas un vajadzīgas, taču agresīva izturēšanās pret citiem (kliegšana, apsaukāšanās, pazemošana, sišana) ir nepieļaujama. Agresīvie bērni un pusaudži ir pakļauti lielākam riskam - mācību stundu kavēšanai, trauksmei, neatļauto vielu lietošanai. Agresija nodara kaitējumu citiem un ir pretrunā ar sabiedrības pastāvošām normām. Bērniem un jauniešiem, kuriem ir problēmas ar dusmu kontroli, ļoti bieži ir tendence jebkuras apkārtējo darbības interpretēt kā apdraudošas vai kaitnieciskas. Līdz ar to ir nepieciešams mācīt bērnus ieklausīties savās domās, atpazīt negatīvās domas un „notestēt” reālo situāciju: vai tiešām ir tā, kā es domāju?
   Šādos gadījumos var noderēt pozitīvas domāšanas stratēģiju piemēri no „Dusmu kontroles spēles”, ko izstrādāja psiholoģes Zane Kronberga un Līga Bērziņa. Spēles komplektā ietilpst 120 kartītes: 60 problēmsituāciju kartītes, 60 dažādas problēmu risinājumu un dusmu kontroles kartītes, kas trenē emocionālo inteliģenci un problēmsituāciju risināšanas prasmes -15 relaksācijas stratēģiju kartītes, 15 domāšanas stratēģiju kartītes, 15 sociālo prasmju kartītes, 15 problēmu risināšanas stratēģiju kartītes.
   Projekta aktivitātes palīdzēs risināt vissarežģītākās situācijas gan atsevišķiem bērniem ar uzvedības un saskarsmes problēmām, gan konfliktējošām grupām un visai klasei.

Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne, projekta vadītāja
Comments