...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Kā debesīs, tā arī virs zemes…

Publicēja 2017. gada 20. janv. 03:50Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2017. gada 20. janv. 04:17 ]
   12. janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās tradicionālais pasākums -- „Ziemassvētku lasījumi”, uz kuru tika uzaicināti kristīgo konfesiju pārstāvji un Grāveru skolas audzēkņi.
   Viesiem, skolēniem, pedagogiem un vecākiem savu daiļradi prezentēja skolas audzēkņu radošo darbu krājuma „Ziemassvētku stāsti” autori. Krājums skolā tiek izdots kopš 2009. gada un tā visi numuri interesentiem ir pieejami Varavīksnes vidusskolas bibliotēkā. Šī gada krājumā iekļauti 24 autoru darbi, kuriem ilustrācijas zīmējis 21 skolēns. Krājuma veidošanā savu palīdzību snieguši septiņi pedagogi.
   Pasākums noritēja gaišā, siltā un mājīgā atmosfērā. Savu dzeju un stāstus par ticību, labestību, līdzjūtību, mīlestību, iekšēju harmoniju un citām cilvēka garīgās dzīves vērtībām skolēni lasīja ar pacilātību un dziļu pārliecību par to, ko viņi saka. Svētku atmosfēru papildināja sirsnīgas, melodiskas dziesmas.
   Klātesošos uzrunāja un laba vēlējumus sacīja visi četri garīdznieki, kuri ar savu klātbūtni pagodināja pasākuma dalībniekus, tie ir: Krāslavas Svētā Aleksandra Ņevskas pareizticīgo draudzes priesteris Rostislavs Terehovs, Grāveru Erceņģeļa Mihaila un Dagdas Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgās baznīcas priesteris Viktors Mjaļiks, Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīcas prāvests Eduards Voroņeckis un Priedaines Svētās Brigitas un Svētās Katrīnas no Sjēnas Romas katoļu baznīcas draudzes prāvests Janušs Bulašs. Nobeidzot savu uzstāšanos, garīdznieki deva Dieva svētību klātesošajiem.
   Par veikto darbu krājuma tapšanā bērniem un skolotājiem paldies sacīja skolas direktore Ludmila Senčenkova. Ziemassvētku stāstu, dzejoļu un zīmējumu autoriem, kuru darbi tika iekļauti krājumā, tika pasniegtas dāvanas un Pateicības raksti. Par piedalīšanos Ziemassvētku stāstu un zīmējumu konkursā un par skolēnu konsultēšanu pateicības saņēma arī pedagogi.
   Pasākuma noslēgumā notika kopīga fotografēšanās. 

Видео YouTube


Juris Roga
Comments