...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Karjeras nedēļa Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Publicēja 2017. gada 7. nov. 05:39Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2017. gada 8. nov. 04:27 ]
   Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros no 30. oktobra līdz 3.novembrim skolā notika karjeras nedēļa ar mērķi iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām, novada uzņēmumiem, iestādēm, ar tajās nepieciešamajām profesijām, darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku, saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem, apzināt savas spējas un talantus, gūt pieredzi, zināt informācijas avotus par karjeras iespējām, paplašināt skolēnu redzesloku. Visiem skolēniem bija paredzētas dažādas aktivitātes. Tā bija iespēja piedalīties dažādos pasākumos: plakātu konkursos, doties ekskursijās uz novada uzņēmumiem un iestādēm, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, līdzdarboties radošajās darbnīcās, uzzināt vairāk par nākotnes izglītības iespējām savā pilsētā, saprast savas nākotnes profesijas izvēles virzienu.
   1. – 4.kl. skolēniem bija radošais uzdevums: viņi iepazinās ar dažādām profesijām un veidoja plakātus „Viesos profesiju mājā”. Bija izveidoti dažādas profesiju mājas: „Skola”, „Slimnīca”, „Karjers”, „Cirks”, „Šūšanas uzņēmums”, „Veikals”. 3.a un 4.c klašu skolēni veidoja savus plakātus pēc mācību ekskursijām uz uzņēmumiem. Plakāti izrādījās krāsaini un izzinoši. Paldies skolēniem un klases audzinātājiem par viņu veiksmīgu darbu!
   5. – 6.kl. skolēnu darba tēma - „Iepazīsti sava novada uzņēmumus, iestādes”. Skolēni savāca informāciju par novada uzņēmumiem, iestādēm: Bija nepieciešams intervēt vadītājus (darbības veids, kādu profesiju pārstāvji strādā tur, kāda izglītība ir nepieciešama, lai strādātu, un citi jautājumi). Skolēni iepazinās ar dažādām novada iestādēm: baseinu, pastu, bērnudārzu „Pīlādzītis”, veikalu „Beta”, skolas virtuvi. Skolēni apkopoja informāciju pēc apmeklējuma un uztaisīja kolāžas ar interesantu un noderīgu informāciju par novada iestādēm. Paldies visiem par sadarbību!
   7. – 8.kl.skolēniem bija paredzētas aktivitātes „Profesiju sīrups”. Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem klases stundā. Skolēni tikās ar policisti, medmāsu, pavāri. Skolēni uzzināja, kāda izglītība nepieciešama, lai strādāt šajā profesijā, kāda darba vide, darba specifika, saņēma atbildes uz daudziem jautājumiem.
   8.c un 9.kl.zēni devās mācību ekskursijā uz Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Krāslavas daļu. Zēni ar interesi klausījās inspektora Aleksandra Sergejeva stāstījumā par ugunsdzēsēja profesiju un darba specifiku. Skolēniem tika demonstrētas ugunsdzēsēju mašīnas ar visu nepieciešamo aprīkojumu, bija iespēja pasēdēt kabīnē, pielaikot aizsargājošos kostīmus. Ekskursija bija ļoti izzinoša un vērtīga. Paldies visiem profesiju pārstāvjiem par atsaucību!
   10.-11.kl. skolēniem tika organizēta konference „Skaties, klausies, domā!”. Piedalīties konferencē labprāt piekrita mūsu skolas absolvente Diāna, kura studē RTU (dzelzceļa transporta fakultāte, 3.kurss) un Elvīra, kura tikko iestājās RSU (farmācijas fakultātē). Sākumā meitenes pastāstīja par viņu izvēlēto profesiju, par mācību iestādes izvēli, par to, kā veicās uzņemšanas laikā, par mācībām. Tad meitenes atbildēja uz klātesošo jautājumiem. Jāpiebilst, ka jautājumi bija ļoti dažādi. Uz jautājumu: „Ko es darītu skolā savādāk?” Diāna atbildēja, ka viņa pievērstu lielāku uzmanību mācībām. Elvīra piebilda, ka skolā gūtās zināšanas ļoti lieti noder augstskolā. Uz jautājumu: „Vai jūs nenožēlojat profesijas izvēli?”, meitenes atbildēja noliedzoši, teikdamas, ka ir apmierinātas ar savu izvēli. Skolēni ar patiesu interesi klausījās atbildi uz jautājumu: "Ar ko atšķiras mācības skolā un augstskolā?". Meiteņu atbilde:’’ Augstskolā sākas patstāvīga dzīve, par kuru tu pats esi atbildīgs!’’ Ceru, ka šī tikšanās bija noderīga skolēniem, lai kādreiz izdarītu pareizu izvēli. Paldies Diānai un Elvīrai par interesantu, izzinošu stāstu un atsaucību!
Materiālu sagatavoja O.Korčagina 

Pedagogs karjeras konsultants


   Karjeras nedēļas ietvaros 4.c klase iepazinās ar SIA „Ošukalns” grants atradnes karjeras darbu Ūdrīšu pagastā. Bērni uzzināja ļoti daudz interesanta. Viņi ne tikai aplūkoja karjeras tehniku un tās darbību, bet arī iepazinās ar tehnikas operatoriem, kuri atļāva skolēniem iekāpt ekskavatorā un pagrozīt to kloķus. Bērni uzmanīgi sekoja tam, kā strādā drupinātājs: kā no lielā akmens sašķeļ mazus akmentiņus. Viņi iepazinās arī ar sijātāja un dampera darbu. Lielu sajūsmu bērnos izraisīja tas, ka dampera, ekskavatora un frontālā iekrāvēja vadītāji bērnus paņēma klēpī un pavizināja pa karjeru. Uzzināja, ka visus karjera darbus vada dispečers, izmantojot mūsdienīgu datortehniku. Bērniem paveicās, jo atbrauca inženieris – mehāniķis. Viņš veica speciālās mašīnas tehnisko apkopi.
   Visa klase draudzīgi nolēma - kad izaugs lieli, tad strādās karjerā. Liels paldies par lielisko mācību ekskursiju karjera dispečerei Silvijai Rusiņai. Viss bija ļoti kolosāli!
4.c klases skolēni un klases audzinātāja V.Sadovska 

   Karjeras dienu ietvaros mēs apmeklējām bērnudārzu „Pīlādzītis”. Tā ir mūsu skolas kaimiņu iestāde, un daži no mums ir bijušie šī bērnudārza audzēkņi. Mums notika tikšanās ar vadītāju Svetlanu Rukmani. Mēs iepriekš sagatavojām jautājumus, lai uzzinātu par to, kādu profesiju pārstāvji strādā bērnudārzā un kādas tradīcijas ir šajā iestādē.
   Mēs uzzinājām, ka bērnudārzā „Pīlādzītis” strādā 52 darbinieki, 50% ir pedagoģiskie darbinieki un 50% - tehniskie. Bērnudārzā ir 10 grupas, kurās strādā 20 pirmsskolas skolotāji un 10 skolotāju palīgi. Vēl ir mūzikas, deju, sporta skolotāji, logopēds, psihologs. Neviena iestāde nevar iztikt bez tehniskajiem darbiniekiem, un šeit strādā apkopēja, sētnieks, sekretāre lietvede, kasieris, mazgājamās mašīnas operators, remontstrādnieks, pavārs.
   Bērnudārzu apmeklē 183 bērni. Viņiem ir dažādas nodarbības: mūzika, angļu valoda, matemātika, dejas, vizuālā māksla, sports.
   Bērnudārzā ir daudz tradīciju: Miķeļdiena, Ziemassvētki, Lieldienas, bērnudārza dzimšanas diena, Lāčplēša diena. Nesen bija Putras mēnesis.
   Mēs pateicamies S.Rukmanei par interesantu stāstu. 

YouTube video


A.Vanaga, 5.a klase

Ekskursija uz šūšanas fabriku

   
   2. novembrī karjeras nedēļas ietvaros 3.a klases skolēni apmeklēja šūšanas uzņēmumu “NEMO”. Bērniem bija iespēja iepazīties ar dažādām profesijām un novērot apģērba izgatavošanas procesu no skices līdz gataviem apģērbiem. Konstruktori, tehnologs, dublēšanas iekārtas operatori, šuvējas, noliktavas darbinieki pastāstīja un demonstrēja savus darba pienākumus. Spilgtus iespaidus radīja ekskursija visiem skolēniem. Mēs izsakām vissirsnīgāko pateicību SIA “Nemo” darbiniekiem par viesmīlību, mūsu skolēna Ratmira Duškina mammai Karīnai par ekskursijas organizēšanu, skolas bibliotekārei Oksanai Zaikovskai par palīdzību. 
3.a klases audzinātāja Olga Dalecka
Comments