...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

KRĀSLAVAS NOVADAM ATTĪSTĪTIES PALĪDZĒS MAZPULCĒNI!

Publicēja 2015. gada 21. sept. 06:52Varaviksne Skola
16. septembrī Krāslavas novada domē tikās mazpulcēni un Krāslavas novada domes pārstāvji, lai runātu par to, kā mazpulki var palīdzēt novadam attīstīties. Diskusijā „Augsim savam novadam” piedalījās Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, deputāti Jānis Tukāns, Viktorija Lene, Ēriks Zaikovskis, pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” direktors Ēvalds Cauņa, Mazpulku padomes priekšsēdētāja Randa Medne, Krāslavas novada mazpulcēni un mazpulku vadītāji. Diskusiju vadīja moderatore Austra Pavāre.

Sarunas ievadā mazpulcēni stāstīja par labajiem darbiem, kurus veikuši savā novadā līdz šim – iekārtojuši puķu dobes, sakopuši dabas objektus, stādījuši kociņus, apguvuši biznesa iemaņas, lai vēlāk varētu kļūt par sava novada uzņēmējiem, pilnveidojuši savas latviešu valodas prasmes, kas īpaši svarīgi mazākumtautību skolām. Domes priekšsēdētājs vērtējot mazpulcēnu padarīto, uzsvēra, ka viņš labprāt saredzētu, ka mazpulcēni pievērstos uzņēmējdarbībai un tehnoloģiju izzināšanai. Tālāk kopīgās sarunās tika meklēti jauni veidi, kā sadarboties domei un mazpulcēniem. Domes priekšsēdētājs izrādīja interesi iepirkt mazpulcēnu ražoto produkciju, kuru varētu izmantot novada vajadzībām, piemēram, puķu stādus novada apzaļumošanai, kā arī ļaut mazpulcēniem tirgoties novada tirdziņos, nodrošināt ekspertu atbalstu un izzinošas ekskursijas. Mazpulcēni izrādīja iniciatīvu brīvprātīgi palīdzēt pils kompleksa sakopšanā, atbalstīt novada domi iedzīvotāju aptaujāšanā, kā arī palīdzēt grūtībās nonākušajiem vecākā gadagājuma cilvēkiem ar savu darbu un jauniešiem un labo piemēru.


Diskusijas dalībnieki secināja, ka jāuzdrošinās veikt lielākus un nozīmīgākus darbus, biežāk jātiekas līdzīgās sarunās, jo tas iedvesmo darīt savu darbu ar lielāku entuziasmu. Diskusijas dalībnieki vēlreiz tiksies februārī konferencē Rīgā „Augsim savam novadam”, kur kopā ar citām pašvaldībām un valsts līmeņa lēmuma pieņēmējiem varēs apmainīties ar viedokļiem par to, kā visveiksmīgāk nodrošināt jauniešu nevalstisko organizāciju uz novada domju sadarbību, lai ieguvēji būtu gan paši jaunieši, gan novads kopumā.

Projekts „Augsim savam novadam” ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansēts projekts, kuru īsteno biedrība „Latvijas Mazpulki”. Projekts tiek rīkots ar mērķi veicināt strukturētu dialogu starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī atbildīgajiem par jaunatnes jomu, lai jaunieši apzinātos, kādu devumu viņi sniedz savai un novada attīstībai, mudinātu jauniešus darīt vairāk savam novadam vajadzīgus darbus un iedvesmotu pašvaldības atbalstīt šo jauniešu darbus un idejas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu sava novada iedzīvotāju dzīves. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.
Zane Šteinberga, biedrības projektu un mediju koordinatore
Comments