...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Krāslavas Varavīksnes vidusskola - veselības teritorija

Publicēja 2017. gada 14. dec. 23:37Varaviksne Skola
 
 Katru gadu decembra sākumā Krāslavas Varavīksnes vidusskola pārvēršas par veselīgā dzīvesveida teritoriju, jo mūsdienās vislielākā vērtība ir tieši veselība. Viena no pedagogu darba prioritātēm ir radīt labvēlīgu izglītības vidi, un mūsu skola nodrošina ne tikai mācību procesu, bet arī rūpējas par skolēnu veselību.
   „Mana veselība – mana bagātība” - ar šādu devīzi norisinājās dažādi pasākumi, kas bija paredzēti visām klašu grupām. Nedēļu ievadīja tradicionālā akcija „Sarkanā lentīte”, kas uzskatāmi parādīja, cik daudz skolēnu apzinās veselīgā dzīvesveida nozīmi un ir informēti par riskiem savai veselībai.
   Veselības nedēļas koordinatore, bioloģijas skolotāja Jeva Bojarčuka, pastāstīja par rezultātiem un par to lielo darbu, ko veica pasākumu organizatori – 12. a un b kl. skolēni.
   „Sākumklašu skolēniem bija jāīsteno veselīgā dzīvesveida programma – „Veseli zobi” (1. klase), „Veselīga sirds” (2. klases), „Veselīgas acis” (3. klases) un „Veselīgs cilvēks” (4. klases). Bērniem bija sagatavota interaktīva nodarbība, kurā tika iekļauts teatralizēts uzvedums-pasaka „Dakteris Aikāsāp un septiņi zaķēni” un citas aizraujošas aktivitātes (mīklas, viktorīnas un spēles). Mazuļi labprāt vēroja, kā nepaklausīgie zaķēni izvairās no higiēnas noteikumu ievērošanas, un pārliecinājās, cik svarīgi ir Daktera Aikāsāp padomi. Protams, pasakas finālā sākumskolas audzēkņi jau lieliski apzinājās, kādu ļaunumu veselībai nodara atteikšanās no elementārajām higiēnas prasībām. Vecāko klašu skolēni spēļu formā atgādināja bērniem par to, cik svarīgi ir ievērot pareizu dienas režīmu, bet bērni veiksmīgi tika galā ar visiem uzdevumiem.
   3.-4.kl. skolēni piedalījās Futbola maratonā – reklāmspēlē par veselīgo dzīvesveidu un, uzrādot savu augsto fiziskās sagatavotības līmeni, svinēja uzvaru pār vidusskolēnu komandu. Piektklasnieki un sestklasnieki skolotājas Ilonas Solimas vadībā sagatavojuši un noformējuši informatīvos bukletus par vīrusu izraisītu slimību profilaksi. Visaktīvākie bija 6.a un 6. b kl. skolēni, ļoti interesanti un radoši darbi bija Annai Karnickai, Sintijai Širokihai, Irinai Korotkovai, Ksenijai Andžānei, Daniilam Pantelejenko, Evijai Petkunei, Annai Kozačukai, Renātai Petrovskai („Kādi produkti jāēd rudenī un ziemā, lai neslimotu”). 7.-8. kl. grupā notika interaktīvā spēle „Mācies pateikt „nē”!”. Tika izspēlētas dažādas situācijas, neformālā gaisotnē tika pārbaudītas pusaudžu zināšanas un prasmes. Vecāko klašu skolnieces organizēja 3.-6. klasēm zibakciju „Esi kustībā – esi skaists!”.
   5.-9. kl. skolēni konkursa „Nesmēķējošā klase” ietvaros piedalījās aptaujā, bet vidusskolēni apkopoja rezultātus un atspoguļoja tos uzskatāmās diagrammās. Visi devītklasnieki piedalījās konkursā „Ko tu zini par AIDS?”. Šī tēma pēdējo gadu laikā mūsu valstī kļūst arvien aktuālāka, diemžēl Latvija ir pirmajā vietā Eiropā gan HIV, gan AIDS izplatības ziņā. Konkursa gaitā 9. kl. skolēni uzzināja daudz jauna par šo problēmu, piemēram, par to, ka nedrīkst celt no zemes nekādas šprices, jo tās var būt inficētas, kā arī par to, ka inficēties ar HIV var konflikta laikā ar kausli, kam ir HIV. Vecāko klašu skolēni bija sagatavojuši vizuālo informāciju par HIV inficēto skaitu pasaulē, visās Baltijas valstīs, Latvijā un Latgalē.
   Fotoizstādes „Mums nav laika nodarboties ar muļķībām” apmeklētāji aizdomājās par to, ka situācijā, kad pusaudžiem ir pārāk daudz brīvā laika, viņi bieži vien nokļūst kompānijā, kurā iegūst kaitīgus ieradumus. Taču 10.-12. kl. skolēnu sagatavotajās fotogrāfijās varēja redzēt jauniešus, kas aizraujas ar kādu interesantu vaļasprieku – sportu, mūziku, zinātni utt., un šie fotoattēli liecināja par to, ka tādi jaunieši noteikti ievēro veselīgu dzīvesveidu.
   Visi aktīvākie Veselības nedēļas dalībnieki saņēma atzinības rakstus un balvas. Mūsu skola izsaka lielu pateicību par veselīgajam dzīvesveidam veltītu aktivitāšu atbalstu Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Aglonas un Dagdas novada komitejas izpilddirektorei Sandrai Molotokai.”
   12. kl. skolēni, kas veiksmīgi nodrošināja Veselības nedēļas pasākumu īstenošanu, ieguva daudz pozitīvu emociju un iespaidu.
Alīna Popa: „Viens no mūsu uzdevumiem bija parādīt skolēniem, ka ievērot veselīgo dzīvesveidu var jautri un interesanti.”
Ilona Cimoško: „Man patika darboties ar bērniem, un vēl man bija patīkami dot labumu citiem cilvēkiem.”
Andris Spalvis: „Spēlējot futbolu, mēs organizējām meistarklasi jaunāko klašu skolēniem, lai motivētu viņus trenēties un uzlabot savu veselību.”
Varavīksnes vidusskolas audzēkņi ir pārliecināti – lai dzīvotu laimīgi, ir nepieciešama laba veselība!
Comments