...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā atkal projektu dienas.

Publicēja 2017. gada 15. febr. 01:08Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2017. gada 16. febr. 03:06 ]

   Pārmaiņas mūsdienu pasaulē notiek tik strauji, ka ir grūti izvērtēt, kādas zināšanas un prasmes mūsdienu skolēniem būs nepieciešamas nākotnē. Saprotams, ka tradicionālā pieeja mācību procesa organizēšanā, kurā uzmanība tiek pievērsta zināšanu un
pamatprasmju apguvei, nevar nodrošināt ilgtspējīgu izglītību, lai šodienas skolēni nākotnē pielāgotos dzīvei sabiedrībā un mainīgajā tehnoloģiju piesātinātajā pasaulē. Mūsdienu dzīve prasa ģenerēt idejas un attīstīt savu radošumu un tas rada izaicinājumus mūsdienu skolotājam un skolēnam. Lūk tāpēc mēs atkal pieņemam izaicinājumu un darbojamies dažādos projektos.
Pirmajā dienā 1.a un 1.b klašu skolēni vispirms iepazinās ar jēdzienu projekts, tad izvēlējās tēmu "Krāslava- mūsu mīļākā pilsēta" un "Kas ir Valentīna diena", veidoja darba grupas un darbs sākās. 2.a un 2.b klašu projektu tēmas "Profesijas manā skolā" un "Kaķu dzīve", 3.a, 3.b un 3.c klašu skolēni veidoja projektus par šādām tēmām "Vai tu pazīsti ezi?", "Populārākie arodi Latvijā", "Latgales daiļrade". 4.a un 4.b klašu kolektīvi darbojās nopietnāk – veidoja savas spēles par Latviju, iepazina Latvijas aušanas arodu un apkopoja tematiskos materiālus.
   Dienas beigās sekoja darba grupu veikuma prezentācija un darba izvērtēšana.
   Otrajā dienā visās klasēs ritēja spraigs darbs. 1.a klase - atveidoja Latvijas valsts simbolus, iepazinās ar Rīgu, dziedāja latviešu tautasdziesmas. 1.b klase - katrs veidoja dāvanu Latvijai - Krāslavas simbolu burulaivu. 2.a klase - ceļoja pa skolu un iepazinās ar profesijām skolā un ar cilvēku darbavietām. 2.b klase - apkopoja sakāmvārdus un parunas par kaķiem, veidoja tos no plastilīna, sagatavoja pat inscenējumu. 3.a klase - iepazinās ar bērnu žurnālu "Ezis", lasīja to un katra grupa inscenēja kādu no "Eža" pasakām, veidoja šo pasaku no plastilīna. 3.b klase - ar savām rokām no krāsainas dzijas auda paklājiņus. 3.c klase - iepazinās ar tautiskajiem cimdu rakstiem un cimdu nozīmi latviešu tautas dzīvē, mēģināja izdomāt savus cimdu rakstus. 4.a klase – turpināja nodarboties ar spēļu izgudrošanu un prezentāciju, no interneta materiāliem iepazinās ar masu rotaļām.
   Galvenais uzdevums visās klasēs šodien bija sagatavoties prezentēt paveikto paralēlklasē.

   Noslēgušās projektu dienas ar mērķi sekmēt skolēnu interesi par pētniecisko darbību, veidojot patstāvīgā darba iemaņas.
Kopumā projekta dienu laikā bērni papildināja savas zināšanu krātuves ar praktisku un lietderīgu informāciju, paplašināja redzesloku, ieguva publiskās uzstāšanās prasmes. Skolēni ļoti atzinīgi vērtē projektu dienas, jo tā ir interesanta un vērtīga pieredze, kas ļauj tuvāk iepazīt sevi, savus klasesbiedrus un reizē uzkrāt zināšanas par lietām, vietām un procesiem.
   1.a- veidoja nacionālos Latvijas simbolus mārīti un cielaviņu.1.b- ceļoja pa Krāslavu un apskatīja pazīstamākos objektus. 2.a- mēģināja iejusties pavāra, medmāsas, sekretāres,psihologa lomā un veikt viņu pienākumus. Ak,vai! Tas nemaz nebija tik viegli! 2.b- meistarklasi vadīja mamma Taņa. Skolēni turpināja darboties ar un par kaķi. Šis dzīvnieks mīļš visiem. 3.a- iepazinās ar latviešu tautas pasakām, kur darbojas ezis,inscenēja un prezentēja savu darbu. 3.b- ar paštaisītām stellēm auda brīnišķīgus paklājiņus, gan četrstūrainus, gan apaļus. 3.c- veidoja savu roku darbu izstādi. 4.a un 4.b klases turpināja darbu pie pašveidotām spēlēm un rotaļām un pavasarī skolas pagalmā iemācīs tās spēlēt arī pārējiem skolas skolēniem. Strādājot pie saviem projektiem, skolēni pilnveidoja sadarbības un komunikācijas prasmes, attīstīja informācijas meklēšanas, apstrādes un prezentācijas iemaņas.
   Projekta dienu laikā bija lieliska iespēja klases kolektīva saliedēšanai, jo darbs pamatā notika grupās. Katrai grupai bija savi pienākumi. Skolēni centās izprast laika plānošanas nozīmi, pilnveidot savas prasmes strādāt grupā, pieņemt citu projekta dalībnieku viedokli un pamatot savas domas. Tas bija radošs un atbildīgs process, kura rezultātā skolēni guva jaunu pieredzi”.

Видео YouTube

Видео YouTubeZiņas apkopoja skolotāja Vera Avota
Comments