...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Zemes nedēļas darba plāns

Publicēja 2015. gada 17. apr. 01:18Varaviksne Skola

20.04. Zemes nedēļas atklāšana plkst.9.50 1.stāva vestibilā (tiek aicināti pārstāvji no katras  klases, lai  saņemtu nedēļas darba plānu un uzdevumus).    

             Spēle "Iepazīsti vidi!" (tiek aicinātas 9.c un 10.a klase uz 314.kabinetu 5.stundas laikā)

             Akcija "Ekoloģija sākas tavā pagalmā!" (akcijā piedalās katrs, kurš šīs nedēļas laikā sakopa savas mājas pagalmu, uzkopa kāpņu telpu, apkopa pagalmā vai pie mājas kokus, sakārtoja kādu vietiņu, to nobildēja un fotogrāfijas nogādā A.Semjonovai). (anzelasem@inbox.lv)

 21.04. Fotokonkurss "Mūsu planētas sūdzību grāmata" (konkursā piedalās katrs, kurš zina kādu nesakoptu vietu Krāslavā vai  Krāslavas novadā, nofotografē to un nosūtā bildes A.Semjonovai (adrese – anzelasem@inbox.lv).

             8.a un 8.b klašu skolēni piedalās eksperimentā "Cik tīrs un kvalitatīvs ir Krāslavas ūdens?’' 

(2.stundas laikā ķīmijas kabinetā. Lūgums -  katram  līdzi paņemt divus ūdens paraugus no dažādām vietām)

22.04.  Zemes diena.

              1.-4. klašu skolēni zīmē uz asfalta (skolas pagalmā ar krītiņiem) zīmējumu "Mūsu pasaule". Atb. J.Sergejenko un V.Plotka.

              6.klašu skolēni piedalās erudīcijas spēlē "Vai tu pazīsti Latvijas dabu?’" (7.stundas laikā 220.kabinetā). Atb. A.Bahmate.

 23.04. Spēle "Iepazīsti vidi!" (tiek aicinātas 12. klases uz 314.kabinetu 3.stundas laikā).

             10.a klase dodas uzkopt Šokolādes kalnu! (ja būs labi laika apstākļi). Atb.G.Mikulāne

             10.b un 11.b klases audzēkņi tiek aicināti uz tikšanos ar priesteriem  "Tīra vide – tīra dvēsele" (5.-6.stundas laikā 214.kabinetā).

 24.04. plkst. 13.30 11.b un  12.klases dodas uzkopt mežu! (ja būs labi laika apstākļi).

Atb. J. Sergejenko, R. Jermaka, J. Bizņa

Nedēļas laikā: 1.-7. Klašu audzinātājiem tiek piedāvāts noskatīties videomateriālus (skat. e-pastā)

                          7.-8. klašu skolēniem tiek piedāvāts noskatīties videofilmu (ģeogrāfijas kabinetā) "Latvijas lietderīgie izrakteņi" un sastādīt derīgo izrakteņu reitingu, iegūto informāciju izvietot skolas mājas lapā.

                          5. klašu skolēni piedalīsies eksperimentā "Gaiss" (bioloģijas kabinetā).

                          11.a klase uzkops Holokausta upuru pieminekļa teritoriju (ja būs labi laika  apstākļi). Atb.L.Kairāne

                          10.b klase uzkops skolas puķu dobes (ja būs labi laika apstākļi). Atb.V.Purpiša

                          9.b klases  skolēni uzkops pilsētas teritoriju. Atb. I. Kurilova

                          9.c klase sakops koku un krūmu apdobes  skolas teritorijā. Atb. L. Jasinska

                          1. – 4. klašu skolēni  parūpēsies par sava kabineta apzaļumošanas kvalitāti, bet skolas parlamenta pārstāvji to novērtēs. Atb. S.Titova 11.b

                       Pirmsskolas grupa  veidos mini dabas stūrīti.

                       Šogad ir unikāla iespēja vērot jūras ērgļu un melno stārķu pāra dzīvi – mazuļu perēšanas procesu, barošanu un audzināšanu!!!  Ieej www. dabasdati.lv un vēro!

                      Katrs, kurš vēlēsies, varēs uzrakstīt par padarītajiem darbiem šīs nedēļas laikā  skolas Labo darbu grāmatā.

Comments