...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Latviešu valodas un literatūras nedēļa – 2. diena, VALODAS LIETOJUMS – konkursi, viktorīnas ,,Āķīgā valodiņa”

Publicēja 2017. gada 20. febr. 22:48Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2017. gada 20. febr. 23:25 ]
Konkurss 11. -12. klasēm

Atbildiet uz jautājumiem, izpildiet uzdevumus! Lai veicas!

1. Mikus Ciprese. Izsniegt atestātu kam?
2. Nosvītrojiet nepareizo formu – scepters/scepteris!
3. Atšifrējiet saīsinājumu – a. u. !
4. Vai vilciens jau aizgājis? Kāda vārdšķira ir vārds vai ?
5. Atminiet latviešu tautas mīklu! Kas vairāk domā kā cilvēks? RĪTSTA
6. Kas ir noģiedamā runa?
7. Nosvītrojiet nepareizo formu – seters/seteris!
8. Miniet 5 īpašības vārdus, kuriem ir tikai noteiktā galotne!
9. Atšifrējiet saīsinājumu –K!
10. Kas ir ,,nūbs”?
11. Latviešu tautas sakāmvārds. Kāds salms, tāda… .
Ierakstiet vārdu!
12. No kuras valodas ir aizgūts barbarisms deķis?
13. Kas ir cīruļu putenis?
14. Atminiet latviešu tautas mīklu! Suns iet pa mežu bez ausīm, bez kājām. SĀTPR
15. Ko nozīmē ,,pūš pilītes”?
16. Kas ir homogrāfi?
17. Vai apgalvojums ir pareizs?
Konsekvents ir iecietīgs cilvēks
18. Kas ir jandāliņš ?
19. Kad lieto pusiekavu?
20. Nosvītrojiet nepareizo formu – necilvēcīgs/necilvēcisks darbs!
21. Vai apgalvojums ir pareizs? Humanitāte ir cilvēkmīlestība, cilvēcība, cilvēka cieņas ievērošana, tieksme pēc brīvības.
22. Latviešu valodā lūpeņi ir… Nosauciet!
23. Kas ir manioka?
24. Latviešu tautas paruna. Bērns bez mātes ir kā… bez… .
Ierakstiet vārdus!
25. Vai apgalvojums ir pareizs?
Pietāte ir piemīlība, pievilcība.

Atbildes jānodod savām latviešu valodas skolotājām līdz 22.02.2017. (plkst.12.00)

Āķīgā valodiņa.(7.-8.kl.)

1. Atmini dzīvnieku nosaukumus!

a) Bailīgs RKCTZOĀAĻĶMIS

b) resna ACBELMŪFGKOČD

c) pelēks FGCKONAĶLŅSIB

d) gudra MNOLFPSATTACČ

e) plēsīgs PLOAKUČVOAZŽF

f) liels OČPTSJUKNŅESB

g) maza AOPRELĶĪFETJB

h) brūns CMDIKSLĀŠTFON

i) milzīgs ABCZLNTIOISJM


2. Atmini jautājumu mīklas!

a) Kurš ir tas visulabākais putniņš un tas visusliktākais cepetis? (TIBE)

b) Kas tas par vīru, kuram daudz sievu un tomēr nav grēka? (AIGLIS)

c) Kas ēd no vienas bļodas tā līdz ar zemnieku, kā ar ķeizaru? (ŠAUM)

d) Kas izskatās kā kaķe un arī peles ķer, bet tomēr nav kaķe? (CUNRIS)

e) Kas vairāk domā kā cilvēks? (RĪTSTA)

f) Kas brēc priekš lietus? (DZĀVOLE)

g) Kas nosarkst pēc nāves? (ZĒVIS)

h) Kas tas par putnu: balts kā krīts, melns kā ogle, kā šķīlis zviedz, kā jumprava danco? (TAGAŽA)

3. Dzejolī sajuka burti! Sakārto pareizi!

SAMIEZ GĀMIE 

ISVI ŽEI MĀGIES, ZISVI ĻUG MEZ DUSLE,

SVII IČLĀ GĀSNIE. TESBI RUT, RUK DUSME.

SASVI LESPE LĀSA, NALIBRŪŅAS TĪKŪ,

SUMSKLU ULMA ALMĀS. DUSLEĶESPU TĪRŪ.

Comments