...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Matemātika kā māksla

Publicēja 2015. gada 6. febr. 01:47Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2015. gada 6. febr. 01:53 ]
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolā otrā janvāra nedēļa tradicionāli tika veltīta matemātikai. Nedēļas tēma – „Matemātika kā māksla”. Mērķi - aktivizēt skolēnu domāšanas potenciālu un attīstīt prasmi izmantot iegūtās zināšanas jaunās situācijās, sekmēt interesi par mācību priekšmetu un veicināt radošo iemaņu attīstību.
   Māksla un matemātika, šķiet, ir ļoti dažādas lietas, bet cilvēki, kam ļoti patīk šis mācību priekšmets, bieži vien meklē matemātikas elementus arī mākslā. Viņiem ir vēlēšanās visur redzēt ornamentus, līnijas, zīmes. Bez šaubām, matemātika spēlē lielu lomu mākslā, nemaz nerunājot par tādām elementārām lietām kā mērījumi un līnijas, liela nozīme ir arī mākslas niansēm, kuras itin bieži ir iespējams aprakstīt tikai ar matemātikas palīdzību. 
   Skolēnu radošo darbu izstāde „Papīrs, matemātika, māksla” parādīja, ka mūsu bērni ir ļoti radoši. Ar savu sarežģītības līmeni un krāsu harmoniju skatītājus pārsteidza Natālijas Starostinas (11. b klase), Ilonas Lukaševičas (8.a klase), Anželikas Svarinskas (12.b klase), Uļjanas Jagelovičas (8. b klase), Elizabetes Sadovskas (9. c klase), Agnesas Orlovskas (8. a klase), Katrīnas Vidjakinas (9. c klase), Edītes Drobiševskas (8. b klase) darbi.
   Simetrijas un mērījumu ģeometrijai ir  liela nozīme šedevru radīšanas procesā. Skolas foajē uz stenda „Simetrija ap mums” varēja redzēt 9.-11.klašu audzēkņu labākos darbus, jo stundu laikā skolēni labprāt izpilda uzdevumus par tēmu „Simetrija”. 
Matemātikas nedēļas ietvaros notika  zīmējumu konkurss „Mana fantāziju pasaule ciparos”, labākie darbi tika prezentēti izstādā. Žūrija par labākajiem atzina Gunta Ungura (5. a klase), Riharda Lukjanska (9.a klase), Valtera Čurgeļa (9. a klase), Elvja Paškeviča (8. b klase.), Melisas Ūdres (5. a klase) darbus.
   5.-6.klašu audzēkņiem skolotāja A. Bahmate  sagatavoja spēli „Acumērs”. Pasākuma laikā skolēni pārvietojās pa vairākiem kabinetiem, tā saucamajām „stacijām”, kurās vajadzēja noteikt dažādu priekšmetu apjomu, daudzumu, garumu, leņķus, masu. Bet pēc tam skolas aktu zālē notika prezentācija par dažādiem mēriem un mērījumu veidiem. Tika demonstrēti mēraparāti. Labākie spēlētāji - Diāna Smertjeva (5. b klase) un Vladislavs Baranovskis (6. b klase). Skolotāja izsaka pateicību par palīdzību spēles organizēšanā 12. a un 10. a klases skolēniem. 
   7.-8. klašu skolēniem tika organizēta ātrspēle-turnīrs „Jaunais teorētiķis”, kuru vadīja skolotājas L.Marinenko un N. Kirkiļeviča. Par labākajiem tika atzīti Staņislavs Kitoks (8. a klase) un Ernests Jančevskis (7. b klase).
   Garajā starpbrīdī meitenes no 11. b klases organizēja loteriju. Gribētāju izmēģināt laimi bija daudz. Skolas foajē, kur ir izvietots monitors, varēja risināt interesantus uzdevumus, noskatīties videoklipus, izlasīt anekdotes, kas ir saistītas ar matemātiku.
Matemātikas nedēļas ietvaros tika organizēta skolas olimpiāde 5. -8. klasēm, ir noteikti skolas labākie matemātiķi - 17 godalgoto vietu ieguvēji. Viņi aizstāvēs skolas godu novada olimpiādēs. Novēlēsim viņiem veiksmi! 
Paldies kolēģiem par sadarbību un idejām, bet skolēniem - par piedalīšanos, aktivitāti un atbalstu!

matemātikas nedēļa 2015Natālija Kirkiļeviča, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Matemātikas un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja

Comments