...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Tikšanās ar Amāliju – meiteni no Vācijas. Meeting with Amalia - a girl from Germany

Publicēja 2017. gada 16. okt. 03:07Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2017. gada 17. okt. 05:27 ]

    11. oktobrī angļu valodas stundā mēs, 8. b un c klases skolēni, tikāmies ar meiteni Amāliju, kas dzīvo Vācijā. Šī tikšanās bija ļoti interesanta un neaizmirstama. Pirms tam es jau iepazinos ar Amāliju. Viņa, pēc manām domām, ir ļoti patīkams cilvēks, mēs parādījām viņai skolu, bibliotēku, aktu zāle, sporta zāli, garderobi, ēdnīcu, kā arī fizikas, ķīmijas, vēstures, informātikas, ģeogrāfijas kabinetu un citas telpas. Amālijai bija ļoti labi iespaidi par mūsu skolu, meitene bija pārsteigta par to, cik skaisti ir pie mums, bet citādi arī nevarēja būt, jo mēs viņu sagaidījām ar smaidiem un atplestām rokām. Pēc ekskursijas pa skolu sākās tikšanās un saruna ar mūsu viešņu. Mūsu klase jau iepriekš sagatavoja interesantus jautājumus, lai uzdotu tos meitenei no citas valsts, par kuru mēs zinām diezgan maz. Amālijas tētis un mamma dzimuši Krāslavā, meitenes vecākais brālis arī krāslavietis, bet viņa ir dzimusi Rīgā. Viņai bija pieci gadi, kad kopā ar ģimeni Amālija pārcēlās uz Vāciju, un tagad dzīvo Nordhornā, šī pilsēta ir daudz lielāka nekā mūsu mājīgā Krāslava. Pilsētas iedzīvotāju skaits – 50000 cilvēku. Pašlaik Amālijas tēvam ir savs uzņēmums, šajā darbā viņam palīdz sieva. Viņi dzīvo privātmājā, un meitene apmeklē visparastāko skolu, mācās 7. klasē. Interesanti, ka, piemēram, mums ir 7. a, b un c klase, bet Vācijā - 7.1., 7.2. un 7.3. kl. Amālija mācās 7.2. klasē, tajā ir 25 skolēni, lielākā daļa - meitenes. Viņas skolā, tāpat kā Krāslavā, ir ēdnīca, bet stundas notiek nevis dažādos kabinetos, bet vienā. Tādi mācību priekšmeti kā fizkultūra un peldēšana tiek apgūti sporta zālē. Amālijas iemīļotākās stundas - zīmēšana un peldēšana. Ir arī atšķirības - piemēram, Latvijā vasaras brīvlaiks ilgst trīs mēnešus, bet Vācijas skolās - tikai vienu mēnesi, un jau jūlijā bērni iet uz skolu. Tagad viņiem ir rudens brīvlaiks, kas turpinās divas nedēļas, tāpēc Amālija atbrauca ciemos pie savas vecmāmiņas. Mēs ne tikai uzzinājām par skolas dzīvi Vācijā, bet arī pastāstījām par savu skolu, jo mums tiešām ir, ar ko lepoties. Varavīksnes vidusskolā regulāri notiek interesanti pasākumi, braucieni, mēģinājumi un svētki, ir daudz interešu pulciņu. Meitenei tas šķita pārsteidzoši - kur vēl var atrast tik radošu un kreatīvu skolu. 

   Protams, visvairāk mūs interesēja pati Amālija. Mums bija interesanti, ar ko viņa aizraujas, kas viņai patīk, ko dara brīvajā laikā. Bija arī jautājums par to, kādu viņa redz savu nākotni. Mēs uzzinājām, ka meitenei patīk dzīvnieki, it īpaši kaķi, brīvajā laikā viņa zīmē, viņai ir ļoti skaisti darbi, vēl viņa labprāt skatās anime filmas. Izrādījās, ka viņas mīļākā atrašanās vieta ir mājas, meitenei patīk mājīgums un siltums, kas vienmēr valda tieši mājās. Pašlaik viņas sapņu profesija ir animators. Mēs sapratām, ka Amālija ir ļoti interesanta meitene. Tagad viņai ir 12 gadu, 5. maijā viņai ir dzimšanas diena. Amālija ļoti uzmanīgi mūs klausījās, smaidīja un labprāt atbildēja uz visiem jautājumiem. 

   Pēc mūsu savdabīgās intervijas visi sapulcējās, lai uztaisītu kopbildi, kurā visi smaidīja. Amālija mums piedāvāja apmainīties ar adresēm sociālajos tīklos, lai varētu sazināties arī turpmāk. Mēs arī pievienojāmies viņas draugu pulkam „instagramā”. Pēc tam visi devās uz ēdnīcu. Mūsu viešņai, tāpat kā citiem skolēniem, pusdienas bija bezmaksas, un viņa atkal bija sajūsmā par to, cik laipni ir visi apkārtējie un cik garšīgus ēdienus gatavo mūsu skolas pavāri.
   Pēc šīs tikšanās es varu apgalvot, ka Amālija ir ļoti atklāts cilvēks, sarunāties ar viņu bija ļoti interesanti. Man bija prieks iepazīties ar viņu, tas ir lieliski, ka mums ir iespēja kontaktēties ar draugiem no dažādām pasaules valstīm. Atvadoties no Amālijas, es padomāju par to, ka kādreiz noteikti apmeklēšu Vāciju. Patīkami, ka mūsu skola vienmēr priecājas par visiem jaunajiem draugiem. Atkal gaidīsim tevi ciemos, Amālija! 

Kristīna Filatova, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b klases skolniece

  Before a German week, on 11 th October at the English lesson we met with the girl Amalia Petunova, who lives in Germany. The meeting was very interesting and memorable. Even before it started, I met Amalia, she seemed to me a very pleasant person, we showed her our school - the library, the assembly hall, the gym, the wardrobe, the dining room and physics, chemistry, history, computer science, geography and other classes. Our school made a good impression on Amalia; the girl was surprised what a beautiful and big school we have. Otherwise, and could not, because here she was greeted with a smile and open arms.
   After a walk around the school, we finally started our meeting. Our class has prepared interesting questions for the guest. Amalia`s dad Andrey Petunov and mum were born in Kraslava, younger father’s brother too, but the girl was born in the capital of Latvia Riga. She was five years old when she moved with her family to Germany, to a small town called Nordhorn, which in fact is much larger than our cosy Kraslava. The population of the city is as much as 50,000. Now Amalia's father has his own business, in which his wife helps him. She can say that they have their own family business. They live in a private house, and the girl goes to a regular school, Form 7. It was amazing for us that if we have 7A, 7B and 7C classes, then they have 7.1, 7.2 and 7.3. She studies in class 7.2, there are 25 pupils and more of them are girls. In their school, as in ours is a canteen, but lessons are not held in different rooms, but in one class. Unless such subjects as sport and swimming are spent in a sports hall. Amalia`s favourite lessons are drawing and swimming. Is very interesting that if we have a summer holiday all three months, then the guys from Germany have only one and already in July they go to school. At the moment they have an autumn holiday, which lasts two weeks, for these two weeks Amalia came to her grandmother. We not only learned about her school life, but also told about our, because we really have something to tell about. We always have interesting events, trips, rehearsals, events, holidays and circles of interest. For the girl, this was also a surprise, because where else she can find such a creative and active school?!
   In addition to all this, we were interested in Amalia’s life. We were interested in what she likes, what she loves, how she lives. We even had a question - what kind of future does she represent? And we found out that the girl loves animals, especially cats, in her free time she draws and does it so beautiful, she also watches anime. She is a homebody, and the house is her favourite place, she likes the comfort at home. The profession of her dreams at the moment is an animator. We realized that Amalia is a very interesting person. Now she is a 12-year-old girl, and on 5 May she has a birthday. The girl listened to us attentively, smiled and answered our questions with pleasure.
   After a kind of interview, we made a general photo, where everyone was smiling , saying "smile". Amalia invited us to exchange social networks to communicate. We wrote our email addresses and added her to friends in Instagram. Then we went to the dining room. For our guest dinner was free, as for all students, and she was once surprised, how friendly our people are and the food in the canteen was healthy and delicious.
   After this meeting, I can say that Amalia is a very open person and she is really interesting in the conversation. I am very glad to have meeting with her and it is really cool that we have friends from different countries of the world. When we said goodbye to Amalia, I thought that someday it would be necessary to visit Germany. Well, our school is always glad to make new friends. Come again, Amalia!

Kristina Filatova
Form 8 b
Comments