...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

My time in Krāslava by AFS student PIA FIENE

Publicēja 2015. gada 14. dec. 22:14Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2015. gada 29. dec. 10:10 ]

   
   The first time of my exchange year, I spent in Krāslava. I lived with a great family in a flat near my school. The first week I went to a camp together with my sister Jessica.  We did different things every day, for example, we went to the church, museum, local library, to the forest or played different games. 
After one week of holiday and one week in my new family, there was my first day of school. I was very nervous because everything was new for me: new classmates, new teachers and especially a new language. I had to give a little speech in front of the school to introduce myself. After that, we went to my new class 11.b. On the first day, we just got our timetable, had Varavīksne lesson, took photos and then we went home. The first day at school was very different compared to the German first day of school. In Germany, we do not celebrate it; we just go to school like a normal day and start to study just from the beginning.  It was very different but I liked it very much.
I spent a lot of time together with my family. We played cards, different table games, cooked; I helped Jessica with English homework or we made trips. One time we went to Stockholm by ship for one weekend. We started on Friday and came back on Sunday. We went there together with two other families and another AFS student. The trip was nice and we had a lot of fun during this weekend. Another time we went to Rēzekne, which is the next bigger city from here after Daugavpils. First, we met an AFS student with her family and after that, we went shopping and visited a few places to take pictures.  I went to dance competitions with my sister to Daugavpils and some other cities. Sometimes I also drove
 to Daugavpils by bus to meet Serena; she is also an AFS student and went with us on the trip to Stockholm. 
 I started to play volleyball and went to the school choir after school. We had rehearsals two times a week on Thursday and Sunday. My music teacher was Rita Andrejeva. We rehearsed for
the concert on the Latvian Independence day on 18 November. On this concert were many groups that sang or danced; it was nice. I also went to ,,Laima’’ concert where a group danced and sang , it was really great !
During my stay here, I went two times to Riga. One time for the second AFS camp and the other time just to spend time with my friends from AFS and to see a little bit of the capital of Latvia. I really enjoyed the times I spent in Riga.
Now I’m going to change my family and will meet a new family in Mārupe .

 Today is my last day at this school and I am thankful to the school  teachers , my AFS coordinator Jelena Klimova , my class teacher Valentina Purpiša, who taught me Latvian , my  friendly classmates and my Russian teacher Ludmila Senčenkova .  Now I can understand Latvian and Russian speech.

My best regards I am sending to my best of the best  Zdanovsky family  , who helped and supported  me during my time here in Krāslava.   I want to say thanks for all the things you did for me and hope that one day we will see each other again.  I will miss all of you!

                                                                                                     Yours, Pia Fiene

,,Es ilgošos pēc jums visiem!” - Jūsu Pia 

   
   Ātri pagāja pusgads, kuru studentu apmaiņas programmas AFS ietvaros Krāslavā pavadīja Pia, skolniece no Vācijas. Tagad vēl 6 mēnešus viņa mācīsies citā Latvijas galā, skaistajā Mārupes ciemā. Lūk, ko pastāstīja mūsu Pia savā atvadu vēstulē, ko adresēja skolai un ģimenei:
   ,,AFS apmaiņas programmas pirmo daļu es pavadīju Krāslavā. Dzīvoju brīnišķīgā ģimenē, netālu no skolas. Pirmajā nedēļā es piedalījos nometnē kopā ar manu „māsu” Džesiku. Mēs gājām uz baznīcu, muzeju, bibliotēku, mežu, spēlējām dažādas spēles.
   Pēc pirmās nedēļas manā jaunajā ģimenē pienāca pirmā skolas diena. Es ļoti pārdzīvoju, tāpēc ka man viss bija nepazīstams. Es uzstājos ar nelielu runu svinīgās līnijas laikā, lai prezentētu sevi. Pēc tam es iepazinos ar savu jauno klasi – 11.b. Pirmais septembris Latvijā ļoti atšķiras no pirmās skolas dienas Vācijā, jo mēs to nekā īpaši neatzīmējam, vienkārši ejam uz skolu un sākam mācīties. Šeit viss bija citādi, bet man ļoti patika.
   Es pavadīju daudz laika kopā ar savu ģimeni. Mēs spēlējām galda spēles, gatavojām, es palīdzēju Džesikai ar angļu valodu, kopā mēs devāmies dažādos braucienos. Ekskursija, kas paliks atmiņā uz ilgāku laiku, - tā ir nedēļas nogale uz prāmja, brauciens uz Stokholmu. Mēs atpūtāmies kopā ar divām citām ģimenēm un vēl vienu AFS studenti no Itālijas. Mēs ļoti labi izklaidējāmies tajās brīvdienās. Vēl mēs apmeklējām Rēzekni, kur satikāmies ar citu apmaiņas programmas studenti - no Taizemes. Es vairākas reizes braucu kopā ar manu „māsu” uz sporta deju sacensībām, lai atbalstītu Džesiku.
   Es nodarbojos ar volejbolu, kā arī dziedāju skolas korī, par ko gribu pateikties mūzikas skolotājai Ritai Andrejevai. Es pat uzstājos koncertā, kas bija veltīts Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas dienai. Man ļoti patika atmosfēra, kas valdīja šajā pasākumā. Vēl es apmeklēju tautas deju ansambļa „Laima” koncertu. Tas bija patiešām grandiozs! Šī gada laikā es divas reizes biju Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Vienu reizi piedalījos AFS programmas nometnē, bet otro reizi tāpēc, lai iepazītos ar draugiem no AFS un apskatītu Latvijas galvaspilsētu. Es patiešām baudīju visu to laiku, kas tika pavadīts Rīgā.
   Tagad es esmu spiesta mainīt savu skolu un ģimeni un ceru, ka satikšu Mārupē jaunus draugus.
   Esmu pateicīga skolotājiem, manai AFS koordinatorei Jeļenai Kļimovai, klases audzinātājai Valentīnai Purpišai, kura mācīja man latviešu valodu, klasesbiedriem un krievu valodas skolotājai Ludmilai Senčenkovai. Vissirsnīgākos novēlējumus sūtu manai vislabākajai Latvijas ģimenei, kas palīdzēja un atbalstīja mani visu šo pusgadu Latvijā. Es gribu teikt paldies par visu, ko Jūs izdarījāt manā labā. Es ilgošos pēc Jums visiem! Jūsu Pia.”
   Klasesbiedri un klases audzinātāja organizēja atvadu tikšanos ar Pia, pasniedza meitenei suvenīrus un dāvanas, kā arī izteica savus novēlējumus.
   Lūk, ko par skolnieci no ārzemēm pastāstīja viņas klasesbiedrenes - Sandra un Valērija: „Ļoti priecājamies par to, ka veselu semestri mums bija iespēja vairāk uzzināt par Vāciju, paplašināt savas vācu valodas zināšanas, kontaktēties ar meiteni no ārzemēm. Pia ir ļoti pozitīva un radoša personība. Viņa vienmēr labprāt palīdz un atbalsta. Diemžēl viņa mācījās pie mums tikai vienu semestri. Mēs ļoti ilgosimies un ceram, ka Piai pie mums patika un ka viņas jaunajā ģimenē un skolā viņai viss būs labi. Ar nepacietību gaidīsim viņu ciemos!”
   Un tagad jau drīkst atklāt noslēpumu - Pia patiešām nav pēdējā ārzemniece šajā viesmīlīgajā klasē. Jau 8. janvārī uz Krāslavu atbrauks septiņpadsmit gadus veca un dzīvespriecīga meitene, kura ļoti vēlas atrast jaunus draugus, viņa ir no tālās un saulainās Brazīlijas! Bet tas ir jau pavisam cits stāsts...

Natālija ZDANOVSKA
Comments