...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

„No izglītojošajām spēlēm līdz kompetencēm un dzīvesprasmēm”

Publicēja 2016. gada 16. nov. 03:16Varaviksne Skola
   
   Šajā mācību gadā jauniešu klubs „Varavīksne” (9. a klase) īstenoja novada domes finansēto projektu „No izglītojošajām spēlēm līdz kompetencēm un dzīvesprasmēm”.
   Mūsdienās, kad pasaule mainās ļoti ātri, bērnu un jauniešu tradicionālās spēles nomainījusi stundām ilga sēdēšana sociālajos tīklos, galda spēles ir ļoti labs kontaktēšanās veids, kas veicina sadarbību ar citiem skolēniem un palīdz izveidot visnepieciešamākās dzīves prasmes. Līdz ar to skolas vidē, starpbrīžu laikā, pēcpusdienu aktivitātēs ir nepieciešams izmantot tās izglītības metodes, kuras paši skolēni akceptētu un caur kuru izmantošanu apgūtu un attīstītu kompetences, kas ir nepieciešamas viņu veiksmīgai attīstībai un nākotnes karjerai.
   Projekta laikā - no šī gada augusta līdz novembrim - izvirzīto mērķu sasniegšanai tika izmantotas izglītojošās galda spēles, kas tika iegādātas projekta ietvaros.
   Skolēni kopīgo aktivitāšu laikā labāk iepazina gan sevi, gan citus spēļu dalībniekus.
   Projekta aktivitātes sekmēja skolēnu kontaktēšanos reālajā pasaulē, līdz ar to bērni pavadīja mazāk laika virtuālajā pasaulē.
   Tika nodrošinātas uz spēlēm balstītas aktivitātes, lai skolēni izprastu un apgūtu dažādu izglītojošo spēļu izmantošanas priekšrocības, apgūtu jaunas prasmes, kā arī uzlabotu savas kompetences. Projekta laikā tika izzinātas dažādas izglītojošas spēles, kuras attīsta svarīgākās izglītības pamatprasmes/kompetences - saziņu dzimtajā valodā, saziņu svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās, mācīšanos mācīties, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, kultūras izpratni un izpausmi.
   Projekta ietvaros tika izveidota komunikatīvi attīstošo (izglītojošo spēļu) vide skolēnu pilnvērtīgajai saskarsmei.
   Liels paldies par skolēnu iniciatīvas atbalstu Krāslavas novada domei un jauniešu koordinatorei Jutai Bubinai!

Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne, kluba vadītāja
Comments