...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Paziņojums vecākiem un skolēniem!

Publicēja 2016. gada 21. dec. 01:41Varaviksne Skola
   Informējam skolēnus un to vecākus, ka sākot ar šī gada 19. decembri un līdz mācību gada beigām Krāslavas Varavīksnes vidusskolā mācību procesa laikā (stundās, pasākumos) mobilos telefonus skolā lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu. Mums ir ļoti pamatots satraukums par telefonu negatīvo ietekmi uz daudziem no mums. Tie pārņēmuši prātus, jūtas, saskarsmi vienam ar otru.
14.12. 2016. gada Skolas padomē izvērtēja situāciju un grozīja Skolas iekšējās kārtības noteikumu 82.p., kurā rakstīts: 
Mācību procesa laikā (stundās, pasākumos) telefonus, planšetdatorus un c. mobilās ierīces lietot nedrīkst, izņemot, ja pedagogs to paredzējis izmantot, īstenojot mācību programmu. Mobilajiem telefoniem jābūt izslēgtā režīmā un jāatrodas somā. Iziešana no mācību stundas mobilo sarunu dēļ nav pieļaujama. Skola nenes atbildību par nozaudētiem un bojātiem mobilajiem telefoniem mācību procesa laikā vai starpbrīžos.
Kā tiks izveidota kārtība:
1. Klašu audzinātāji iepazīstina skolēnus un vecākus ar jaunajiem noteikumiem, kuri stāsies spēkā ar 19.decembri, ievietojot informāciju dienasgrāmatās un e-žurnālā.
2. Par to, ka telefonus mācību procesa laikā izmantot aizliegts, pirms mācību stundas vai pasākuma paziņosim: „Atgādinām, ka mūsu skolā telefonus mācību procesa laikā neizmantojam.”
Kas notiek, ja skolēni neievēro šos noteikumus:
skolotāji rīkojas atbilstoši Skolas iekšējās kārtības noteikumu 100.1.p.
Comments