...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Piedalies video konkursā!!!

Publicēja 2015. gada 7. okt. 05:36Varaviksne Skola
Video konkursa nolikums
projekta „Zinātnes popularizēšana jauniešiem” ietvaros
Konkursa mērķis:
Popularizēt zinātni un zinātnisko darbību Latvijas skolu un augstskolu jauniešu vidū, organizējot video konkursu un caur klipiem aicinot jauniešus studēt, lai apgūtu pētnieciskās iemaņas un zināšanas, un apsvērt zinātnieka karjeras iespējamību.
Konkursa uzdevumi:
1. Radoši izpaužoties, izstrādāt plānu (scenāriju) video klipam, kas reklamē zinātni un studijas Latvijas augstskolās.
2. Uzfilmēt un samontēt klipu, tā nobeigumā ievietojot slaidu ar norādi uz projektu (slaids atrodams www.ljza.lv)
3. Nosūtīt saiti video klipa lejupielādei uz adresi jauno.zinatne@gmail.com. Papildus norādīt klipa nosaukumu, izstrādātāju vārdu, uzvārdu, vecumu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.
4. Kad pēc klipa pārbaudes tas tiks atzīts atbilstošs prasībām un ievietots Facebook lapā „Jauno ZINĀTne”, dalīties ar to un klipu popularizēt tiešsaistē, aicinot cilvēkus spiest “Like” pogu.
5. Ierasties uz „Topošo zinātnieku forumu” Rīgā š.g. 22.oktobrī, lai saņemtu goda rakstus un visvairāk “Like” saņēmušā klipa autori varētu saņemt GoPro HERO4 Black Edition video kameru!
Konkursa rīkotāji:
Latvijas Jauno zinātnieku apvienība.
Konkursa dalībnieki:
15 - 25 gadus veci jaunieši.
Prasības video klipa izveidē:
Jaunietis vai jauniešu grupa (divi līdz pieci cilvēki) izgatavo videoklipu, kurā atspoguļo savu skatījumu par to, ka zinātne un studijas ir super, ka nav jāsteidz strādāt, jo pētnieciskā un studiju darba laiks būs labākais tavā dzīvē. Video tehniskie dati un ilgums nav reglamentēts, bet tā nobeigumā jābūt slaidam ar norādi uz projektu, kā arī visiem izstrādātājiem jābūt vecumā no 15 līdz 25 gadiem.
Konkursa darbu vērtēšana:
Klipu popularitāte tiek novērtēta pēc „Like” daudzuma pie klipa Facebook lapā “Jauno ZINĀTne”. Līdz 2015. gada 21. oktobra plkst. 12:00 visvairāk “Like” ieguvušā klipa autori saņem galveno balvu - GoPro HERO4 Black Edition video kameru. Pārējo klipu autori tiek apbalvoti ar goda rakstiem.
Konkursa darbu iesniegšana:
Darbi jāiesūta elektroniski uz e-pasta adresi jauno.zinatne@gmail.com ar norādi „Video konkurss”, norādot autoru vārdu, uzvārdu, vecumu, kontaktinformāciju.
Darbu iesniegšanas termiņš:
2015. gada 18. oktobris (ieskaitot). Konkursa organizatori apņemas publicēt klipus trīs darba dienu laikā pēc atzīšanas par atbilstošiem kritērijiem (ir atbilstība tēmai, ievietots korekts pēdējais slaids, izstrādātāji ir vecumā no 15 līdz 25 gadiem).
Konkursa laureātu apbalvošana:
Apbalvošana notiks 2015. gada 22. oktobrī “Topošo zinātnieku foruma” ietvaros.
Organizatoru tiesības:
Organizatori patur tiesības bez saskaņošanas ar autoru izmantot klipus, demonstrējot tos zinātnes popularizēšanas nolūkos sociālajos un mediju tīklos.
Papildus informācija
Konkursa koordinatore:
Ieva Krūmiņa, mobilais tālrunis 29175735, e-pasts: jauno.zinatne@gmail.com
Projektu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Comments