...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Piloteksāmens ķīmijā

Publicēja 2016. gada 10. febr. 02:24Varaviksne Skola
   
   2013.gadā Latvijas uzņēmēji izteica vēlēšanos par obligātā eksāmena nepieciešamību fizikā un ķīmijā. Šī vēlēšanās radās sakarā ar to, ka ar katru gadu palielinājās speciālistu skaits, kuriem vajadzēja zināšanas šajos priekšmetos. Izglītības un Zinātnes ministrija atbalstīja šo ideju.
   Tādēļ, sākot ar 2013./2014.m.g., republikas skolās tika veikti monitoringa darbi ķīmijā un fizikā. Monitoringa darbā ķīmijā Krāslavas novadā piedalījās Varavīksnes vidusskola. Monitoringa mērķis bija iegūt datus par skolēnu sasniegumiem šajos mācību priekšmetos atbilstoši standartu prasībām, lai šos rādītājus izmantotu mācību satura pilnveidei un skolēnu mācību sasniegumu uzlabošanai. Divus gadus skolēni izpildīja monitoringa darbus 10. un 11.klasēs. Kopā monitoringā piedalījās 65 skolas, no tām - 14 Valsts ģimnāzijas, monitoringa dalībnieku skaits ir sasniedzis 1610 skolēnus.
   Šajā mācību gadā skolām bija piedāvāta iespēja piedalīties piloteksāmenā ķīmijā. Mērķis: novērtēt izglītojamo sasniegumus ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un centralizētā eksāmena veidošanai.Kopā republikā piedalīsies 55 skolas,viena no tām ir Krāslavas Varavīksnes vidusskola.
   Piloteksāmens ķīmijā notiks 2016. gada 13.aprīlī . To pildīs 12.a klases skolēni. Eksāmenu vērtēs centralizēti. Vērtējuma rezultāti būs atspoguļoti Atestāta sekmju izrakstā (pēc skolēna izvēles): ieraksts «piedalījās piloteksāmenā ķīmijā un ieguva ...%»
Gribas novēlēt 12. klases skolēniem veiksmi piloteksāmenā! 

Lilija Jasinska, ķīmijas skolotāja.
Comments