...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Pilsonības nedēļa

Publicēja 2012. gada 12. nov. 03:08Ilona Kolodnicka
Pilsonības nedēļas norise
                
Laiks: 08.11.2012.-16.11.2012.

• Lāčplēša diena, atb. 1-12.kl. audzinātāji, vēstures skolotāji

• Latviešu valodas nedēļa, 1.-.4.kl. atb.  L. Buhalova, V. Avota

08.11. *  Konference „Vai viegli būt jaunam?” 10.-12. kl. atb. L. Kairāne
                 
12.11.       * Plakātu izstāde „Es un mana dzimtene” 5. kl., atb.L. Pizāne, J. Sergejenko

* Lāčplēša dienai veltīta vēsturiskās dokumentālās filmas „ Bermontiādas”
                   noskatīšanās  un tikšanās ar filmas producentu B. Aščuku 10.-11. kl., atb. 
                  L. Kairāne, J. Sergejenko, R. Jermaka, I. Gončarova
13.11. * 1. stunda - Patriotisma stunda „Mēs lepojamies”, atb. priekšmetu skolotāji
                * Fotogrāfiju izstādes  „ Mana dzimtene” noformēšana,  atb. J. Sergejenko

14.11.      *plkst. 11.20 Didža Rijnieka koncerts 1.-4. kl, atb. kl. audzinātāji
                * Lomu spēle „Mēs Latvijai” 6.-8.kl.  atb. L. Kairāne, L. Pizāne, A. Jakubovskis
                
15.11.      Prezentāciju: „Manas dzimtās pilsētas  ieliņas”
                                        „Skaista mana tēvu zeme”  
                                        „ Mēs ceļojami”  noskatīšanās   atb. I. Kolodnicka
 
16.11.       * Svinīgais Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts:
                    8.50. – 9.50. – 5.-8. kl. atb. G. Mikulāne, R. Čerņenko,V. Purpiša, R. Andrejeva
                    11.00.- 12.00.- 1.-4.kl. atb. V. Avota, R. Andrejeva, N. Adamoviča, N. Tadello

                    13.10.-14.10. – 9.-12. kl. un skolotāji, atb. I. Gončarova, J. Romanovska,R. Andrejeva
      Nedēļas laikā:    * Klases stunda „Vēlos būt Krāslavai piederīgs”, atb. kl. audzinātāji
                            * Prezentācijas -  Lāčplēša diena
                                                          Latvijas Republikas proklamēšanas  diena
                                                          atb. vēstures un sociālo zinību skolotāji
                            *Esejas konkurss  ”Latvija – es esmu Tavs bērns”, atb. latv. val. skolotāji
                           *Prezentāciju konkurss ” Latvijas slavenība” – 5. kl.  atb. G. Mikulāne 
* Konkurss „Ko es zinu par Latviju” 5.-8. klasēs atb. V. Purpiša
* Interaktīva spēle „ Latvija. Faktu spēle” 5.-12.kl  atb. V. Purpiša, O. Korčagina
Par Pilsonības nedēļas pasākumiem atbildīga J. Bojarčuka

Comments