...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Pilsonības un Latviešu valodas nedēļa skolā

Publicēja 2014. gada 11. nov. 01:52Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2014. gada 21. nov. 01:03 ]

Pirmdiena:  

   

   Šodien mūsu skolā sākās Pilsonības nedēļa! Skolas parlaments  organizēja akciju ''Esi Latvijā!'', kuras laikā ikviens skolēns un skolotājs varēja sajusties piederīgs savai valstij.Akcijas laikā tapa ļoti krāsaina  Latvijas karte ar mūsu skolēnu vārdiem.Visu nedēļu šī karte rotās skolas vestibilu! 

I.Gončarova


Šīs dienas tēma ir „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta”.

*      Jau no paša rīta skolēni iepazīstināti ar Pilsonības nedēļas un Latviešu valodas nedēļās aktivitātēm.

*      Visā skolā notika akcija „Esi Latvijā!”.

*      Skolēni piedalījās erudīcijas spēlē „Rīga 2014”.

*      Daudzi skolēni apskatīja fotogrāfijas „Rīga no 60 neparastiem rakursiem. Interesanti skatupunkti”.

*      Notika skolas koru vokālo ansambļu un solistu mēģinājumi gatavojoties svinīgajam pasākumam.

*      Mācību stundās kopā ar latviešu valodas skolotājiem skolēni papildināja zināšanas par programmas „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta” spilgtākiem notikumiem. To bija, ir un būs ļoti daudz. Bērni stāsta, ko viņi šodien uzzinājuši:

„Mēs latviešu valodas stundās runājām par Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsēta. Mēs noskatījāmies prezentāciju, no kuras uzzinājām kādi pasākumi norisinājās un kādi norisināsies tuvākajā laikā. Piemēram, „Staro Rīga”, Nacionālās bibliotēkas atklāšana, kino balvas pasniegšana, „Dzīva grāmatu ķēde” u.c. mēs esam lepni, ka mūsu valsts galvaspilsēta ir ieguvusi tādu goda titulu kā Eiropas kultūras galvaspilsēta”. (D.Bulavska, 11.a klase)

„Mēs uzzinājām, cik daudz interesantu pasākumu notiek šogad Rīgā. Mēs lepojamies ar to, ka Latvijas kori ieguva 54 medaļas Pasaules koru olimpiādē. Mēs gribētu pabūt Rīgā, kad tur notiks festivāls „Staro Rīga”. Mēs uzzinājām par daudziem interesantiem pasākumiem un apskatījām fotogrāfijas „Rīga no 60 neparastiem rakursiem”. (I.Kozinda, 8.c klase)

 „Pirmajā stundā mēs runājām par šo nedēļu un rakstījām „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta”. Otrajā stundā mēs turpinām rakstīt. Vēl mēs atbildējam uz jautājumiem.” (5.b klase)

„Mēs nezinājām, ka Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. Bet tagad uzzinājām cik daudz pasākumu notiek Rīgā. Mēs uzrakstījām konspektu un daudz ko zinām”. ( 8.b klase)

*      Skolā viesojas KNCB vadītāja V.Magidas. Skolēniem bija piedāvāta prezentācija „Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta”. Skolēni stāsta par šo prezentāciju:

„Man ļoti patika prezentācija. Es daudz ko jaunu uzzināju par Latviju, par Rīgu. Bija interesanti un derīgi, jo varēšu izmantot iegūto informāciju dažādās stundās. Jauki bija uzzināt par seno Rīgu. V.Magidas ļoti interesanti stāstīja, un, es domāju, ka cilvēki, kuri nebija galvaspilsētā, varēja iedomāties, ka viņi tur bija un redzēja senos objektus. Es domāju, ka tādu stundu vajag vairāk. Paldies organizatoriem par tādu interesantu stundu! ” (J.Pestereva, 9.a klase)

„Šodien KNCB vadītāja V.Magidas parādīja mums prezentāciju par Rīgu, par to, kāda šī pilsēta bija senos laikos. Man ļoti patika tāda stunda, es daudz uzzināju ko jaunu. Protams, es gribētu uzzināt vēl daudz ko par mūsu mīļo galvaspilsētu – Rīgu. Informāciju, kuru es uzzināju es varēšu izmantot daudzās stundās, piemēram, Latvijas vēsture. Man ļoti patika V.Magidas stāstījums. Mēs piedalījāmies arī konkursā un saņēmām balvas. Paldies par to, ka mūsu skolā ir tādas interesantas nodarbības! ” (K.Škoļnika, 9.a klase)

„Man prezentācija ļoti patika, jo es uzzināju daudz faktu par Rīgu. Šajā prezentācijā bija daudz informācijas par mūsu galvaspilsētu, un es uzzināju daudz par Rīgas celtnēm. Tagad es zinu, kurus objektus es varu apmeklēt un kur es varu pastaigāties Rīgā. Es domāju, ka Rīga ir labākā galvaspilsēta visā Eiropā”. (D.Mickevičs, 7.a klase)

„No stāstījuma es uzzināju ļoti daudz jauno par Rīgu. Rīga 2014.gadā ir Eiropas kultūras galvaspilsēta. ES ir 28 valstis.  Katru gadu Eiropas tiek izvēlēta kāda Eiropas galvaspilsēta ar mērķi popularizēt valsts kultūras dzīvi un tās attīstību, uzlabot valsts starptautisko tēlu. Rīga tika dibināta 1201.gadā, un tās platība 304 km². Rīga saglabājās ļoti daudz arhitektūras pieminekļu. Līdz pat 1920.gadam Rīgā bija tikai mēmais kino. Rīgā piedzima daudz slaveno mūziķu. Man ļoti patika šis pasākums, jo es vairāk uzzināju par savas valsts galvaspilsētu. Bija ļoti interesanti. Paldies!” (K.Volkoviča, 7.b klase)

„Šajā stundā mēs apskatījām Rīgu un tās pieminekļus, tādus kā Doma baznīca, Pētera baznīca, Brīvības piemineklis, tirgus, Melngalvju nams, Prezidenta pils un citus. Fotogrāfijās mēs redzējām Rīgu senos laikos un salīdzinājām ar mūsdienām. Prezentācijas beigās bija spēle, kuras laikā mēs minējā Rīgas pieminekļu nosaukumus, atbildējām uz citiem jautājumiem, piemēram, cik ielu ir Rīgā, cik parku utt. Man ļoti patika šī spēle un balvas. Bija interesanti”. (K.Trofimova, 8.a klase)

 Šodien mēs sakām paldies:

T.Grjaznovam, G.Unguram, M.Ūdrei un viņu skolotājai J.Romanovskai par radošiem darbiem „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti”.

Otrdiena:  Lāčplēša diena

   

   12.klašu skolēni  Valsts svētkiem sāka gatavoties vēl septembrī. Latviešu valodas skolotāji viņiem piedāvāja piedalīties domrakstu konkursā, kur katram bija jāiedomājas sevi Latvijas prezidenta lomā un jāuzraksta svētku uzruna.Labākos darbus nolēma darīt zināmus plašākai auditorijai un izmantot telpu noformējumā! Jāpiebilst, ka darbi izpelnījās lielu uzmanību.Paldies 12.klasēm!!! 

I.Gončarova


Latviešu valodas un literatūras stundās šīs dienas tēma ir Kultūras notikumi. Literatūra”.

*     Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Vīru spēles” 5. – 7.klases skolēniem.

„Vīru spēles”

   11.novembrī skolā notika aizraujošs  Lāčplēša dienai veltīts pasākums „Vīru spēles” 5. – 7. klašu  zēniem. Spēles organizēja D. Patmalnieks un I. Lukša. 9.a un 9.b klases skolēni palīdzēja novadīt tās. Zēni sacentās dažādās stafetēs, spēlēs, spēka  vingrinājumos. Meitenes pārdzīvoja un jūtas līdzi klasesbiedriem. Visi dalībnieki saņēma diplomus par aktīvu piedalīšanos.

Lacplesa diena


*     9. – 12.klases skolēni piedalās Lāpu gājienā. 

Lapu gajens


*     Visā skolā notiek akcija „Esi Latvijā!”.

*     Skolēni piedalās erudīcijas konkursā „Kultūras notikumi. Literatūra 2014.gadā”.Turpinām rakstīt radošos darbus „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” (Aspazija). Šodien sakām paldies par radošajiem darbiem Nikolai Širokajai /11.a/, Artūram Gapševičum /8.a/, Sergejam Švabem /9.b/ un skolotājai Ritai Čerņenko.

*     Mācību stundās skolēni informēti par to, ka 2015.gads – Raiņa un Aspazijas gads,  par Eiropas Savienības Literatūras balvu un Latvijas Literatūras gada balvām, A.Čaka piemiņas nozīmīti, I.Ziedoņa 100 ozolu aleju, par rakstniekiem jubilāriem. Bērni stāsta, ko viņi šodien ir uzzinājuši:

„Šodien latviešu valodas stundā mūsu klase iepazinās ar Kultūras notikumiem Latvijā. Mēs runājām par literatūras notikumiem 2014.gadā. Prezentācijā bija stāstīts par 13 notikumiem: Rainim un Aspazijai – 150; Eiropas Savienības Literatūras balva; Latvijas Literatūras gada balvas, arī par Čaka piemiņu, par Rundāles pils parkā izveidoto Imanta Ziedoņa 100 ozolu aleju, par Egona Līva piemiņas balvu „Krasta ļaudis”, par Margaritu Stārasti, par Jāni Pēteri (šogad 75 gadi); Leonu Briedi 65; Gothardu Frīdrihu – 300; Jāni Klīdzēju – 100; un arī skumīgais notikums – mūžībā ir aizgājis rakstnieks, tulkotājs un mākslinieks Jāzeps Osmanis. Šī stunda bija ļoti interesanta, jo mēs uzzinājām tiešām daudz jaunas informācijas par latviju un par mūsu valsts lepnumu”. (S.Miglāne, 11.a klase)

„Mūsu klasē Saša un Alīna ir izlasījuši Jāņa Joņeva grāmatu „Jelgava 1994”, kura ieguvusi Eiropas Savienības Literatūras balvu. Šodien stundā mēs noskatījāmies videosižetu, kurā J.Joņevs stāsta par savu pirmo grāmatu”. (A.Rudaks, 9.c klase)

„Šajā stundā mani klasesbiedri uzzināja daudz jauna par Latvijas ievērojamākajiem dzejniekiem. Rainim un Aspazijai 150, par labākajiem dzejas krājumiem, par mirušajiem un dzīvajiem autoriem, par autoru balvām un prēmijām. Šī bija ļoti interesanta stunda”. (A.Verigo, 8.a klase)

„Stundā mēs skatījāmies fotogrāfijas un lasījām informāciju par Lāčplēša dienu, jo bija ļoti interesanti. Skolotāja mums pastāstīja, to bija interesanti dzirdēt, mēs uzzinājām daudz jauna par Latvijas talantīgajiem cilvēkiem”. (A.Čužāne, 9.b klase)

Šodien mēs uzzinājām, ka Raiņa un Aspazijas jubilejas ir iekļautas UNESCO svinamo dienu sarakstā. Arī par to, ka ir Eiropas Savienības Literatūras balva un Latvijas Literatūras gada balva. Es uzzināju, ka cilvēkam, kurš uzrakstīja Ābeci bērniem, šogad paliek 300 gadi. Skolotāja stāstīja arī par Jāni Klīdzēju un viņa romāniem, kā arī par filmām „Cilvēka bērns” un „Likteņdzirnas”. Domāju, ka brīvdienās es noskatīšos šīs filmas”. (S.Petroviča, 10.b klase)

Šodien pirmo reizi piedalījos Lāpu gājienā.Visi pilsētas vidusskolēni godināja kritušo karavīru piemiņu, aizdedzināja svecītes. Esmu nedaudz saviļņots”(M.Kapalinskis, 10.b klase)

Trešdiena:  

Šīs dienas tēma ir „Kultūras notikumi. Koru kultūra un mūzika Latvijā 2014.gadā”.

*     Krāslavas pilsētas skolu koncerts „Uz zemeslodes zem saules…” veltīts Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai.

No mūsu skolas uzstājās: zēnu koris, 5. – 9.kl. meiteņu koris (vadītāja R.Andrejeva); deju kolektīvi: „Varavīksne” 3.kl. (vadītāja N.Adamoviča); „Liesmiņa” 5.kl. (vadītāja A.Guba); „Varavīksne” 10. – 12.kl. (vadītāja V.Timule). Koncerta dalībnieki ir sajūsmināti par to atmosfēru, kas valdīja Kultūras namā. Bija patīkami redzēt un dzirdēt savu vienaudžu uzstāšanos. Visas pilsētas skolas šajā diena bija kopā.

koncerts_KN


*     Latviešu mūzikas maratons

*     Visā skolā notika akcija „Esi Latvijā!”.

*     Skolēni piedalījās erudīcijas konkursā „Kultūras notikumi. Koru kultūra un mūzika Latvijā 2014.gada”.

*     Turpinām rakstīt radošos darbus „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” (Aspazija). Šodien sakām paldies par radošajiem darbiem Sergejam Žundam (3.a), Aleksandrai Soročinai (4.a), Anastasijai Stiģevičai (4.a), Elizabetei Križanovskai (4.a), Maksimam Kvjatkovskim (4.a) un skolotājai Verai Avotai.

*     Mācību stundās kopā ar latviešu valodas skolotājiem skolēni iepazīstinātās ar aktuālajiem notikumiem mūzikas jomā. Lielā Mūzikas balva, Pasaules koru olimpiāde, Eiropas labāko koru nedēļa, Ministru kabineta balvas. Mācību stundās piedāvājāties noklausīties prezentāciju „Koru kultūra un mūzika” minēto kolektīvu darbus. Bērni stāsta, ko viņi šodien uzzinājuši:

„Šodien latviešu valodas stundā mēs skatījāmies prezentāciju par Latvijas koru kultūru un mūziku Latvijā. Es uzzināji, ka Latvijā ir Lielā mūzikas balva, kas pieņemta Raimonda Paulsa vadībā. Bija ļoti interesanti klausīties par Pasaules koru olimpiādi, par Miera zvanu. Vēl mēs klausījāmies koru dziesmas. Tas bija ļoti skaistas un aizraujošas. Es nekad nedomāju, ka cilvēki var būt tik draudzīgi. Piemēram, Pasaules koru olimpiādē bija 260000 dziedātāju no 100 valstīm, un visiem viņiem ir viens mērķis – „caur dziesmu veicināt izpratni un mieru starp tautām”. Man liekas, pasaulei vajag vairāk tādu  interesantu un draudzīgu pasākumu” (L.Jakovele, 9.a klase)

„12.novembrī latviešu valodas stundā mēs skatījāmies jauno prezentāciju par koru kultūru un mūziku Latvijā 2014.gadā. es uzzināju, ka 17. līdz 22.oktobrim notika TENSO dienas. Vēl uzzinājām par Jura Karlsona baletu „Karlsons lido”. Mums patika šī prezentācija”. (A.Verigo, 8.a klase)

„Mēs noskatījāmies dažādus videosižetus par notikumiem mūzikas jomā, klausījāmies Latvijas koru dziesmas”. (V.Dubova, 8.b klase)

Ceturtdiena:  

Šīs dienas tēma ir Mūsu novadniecei Cecīlijai Dinerei - 95”.

 *     Videoprezentācija „Mēs lepojamies”

*     Visā skolā notika akcija „Esi Latvijā!”.

*     Skolēni piedalījās erudīcijas konkursā „Cecīlijai Dinerei 95”.

*     Turpinām rakstīt radošos darbus „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” (Aspazija)

*     Mācību stundās skolēni iepazinās ar dzejnieces dzīvesgājumu un daiļradi, lasīja  C.Dineres dzejoļus, noskatījās prezentāciju „UZ  ŠO  ZEMI  ES  ATNĀCU  MĪLĒT  UN  BŪT  MĪLĒTAI”.

Bērni stāsta, ko viņi šodien uzzinājuši:

Latviešu valodas stundā mēs skatījāmies interesantu prezentāciju par Cecīliju Dineri, mēs uzzinājām par mūsu novadnieci. Mums bija interesanti skatīties viņas foto, uzzināt viņas biogrāfiju. Es domāju, ka Krāslavā bija un ir daudz talantīgu, kreatīvu, lielisku cilvēku.”. (S.Rubcova, 9.a klase)

Šodien latviešu valodas stundā mēs uzzinājām par dzejnieci Cecīliju Dineri. Viņa dzimusi mūsu pilsētā. Cecīlija Dinere ir ļoti skaista. Viņa rakstīja ļoti interesantas grāmatas. Viņa sarakstījusi ap 50 grāmatām. Viņas meita Lilija ir māksliniece, bet mazdēls Roberts – tēlnieks. Cecīlija Dinere ir mūsu izcilā novadniece”. (D.Solima, 8.a klase

 „Šodien kopā ar 8.b kl. skolēniem iepazināmies ar C.Dineres daiļradi. Biju patīkami pārsteigta, ka Edīte palūdza dzejoļu krājumu, lai palasītu dzejnieces darbus par dzimto Krāslavu. Malacis ir Valērija, jo viņa pirmā ir atbildējusi visus dziesmu tekstus. Skolotājam vienmēr ir prieks par centīgiem un ieinteresētiem skolēniem.” (Skolotāja Valentīna)

„Mēs, 10.b un 12.a kl. skolēni, jau septembrī apmeklējām C.Dineres jubilejai veltīto pasākumu Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā. Apskatījām dzejnieces grāmatas, dzirdējām atmiņas par viņu. Protams, pasākumā skanēja arī dzejoļi.” (V.Suhanova, 10.b klase)

Piektdiena  

Šī diena tika veltīta divām  tēmām: „Latviešu kinomāksla” un „Eiropas pēdas Latvijā”.

*     Latvijas Valsts Proklamēšanas gadadienai veltītais koncerts

*     Visā skolā notika akcija „Esi Latvijā!”.

*     Radošie darbi „Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti” (Aspazija) aizsūtīti uz Rīgu, Latviešu valodas aģentūru, un ceram, ka tie tiks ievietoti radošo darbu krājumā.

*     Latviešu valodas un literatūras stundās 6.a un 6.b kl.skolēni noskatās  Rozes Stiebras multfilmu „Zaļā pasaka” un paši uzraksta savu „Zaļo pasaku”.

*     9.a un 9.b kl. skolēni noskatās pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem  uzņemto multfilmu „Kaķīša dzirnavas”.

*     11.a kl. skolēni noskatās režisora Aleksandra Leimaņa spēlfilmu „Vella kalpi vella dzirnavās”

*     Radošā grupa /A.Andrukoviča, J.Žuravļova, V.Suhanova, S.Petroviča un A.Purpišs/

šajā dienā prezentē savu darbu „Eiropas pēdas Latvijā /Krāslavā/” un uzstājas mācību stundās 5.c, 8.b, 8.c, 9.c, 10.a, 10.b kl., kā arī latviešu kultūras fakultatīvajās

nodarbībās 5. un 6.kl.

Bērni stāsta, ko viņi šodien uzzinājuši:

„Man ļoti patika šodienas stunda. Es uzzināju par 10 vissvarīgākajām vietām mūsu pilsētā, par to nozīmīgumu. Mums jālepojas par tādām vietā kā Krāslavas Garīgais seminārs, jo tā bija pirmā augstākā mācību iestāde Latvijā” (I.Bitte, 10.klase)

„Latviešu valodas stundā mēs skatījāmies multfilmu par labsirdības uzvaru pār ļaunumu -„Kaķīša dzirnaviņas”. Tur bija parādīts kaķītis, kuram bija trīs meitas. Viņas aizbrauca pie saviem kaķiem, bet tētis palika viens. Melnais runcis viņa dzirnaviņas paņēma sev, un meitas tēvu negribēja laist savās mājās… Labi, ka viss labi beidzās. Ļoti skaista animācijas filma.” (I.Starostina, 9.a klase)

 „Mēs skatījāmies filmu pēc Kārļa Skalbes grāmatas „Kaķīša dzirnaviņas”. Tā ir pasaka. Šajā pasakā ir stāstīts par to, ka vienam kaķim, kurš strādā dzirnavās, bija trīs meitas. Pagāja Ziemassvētki un kaķenes gribēja precēties. Tētim nebija naudas, viņš sarunāja ar slikto melno runci un zaudēja dzirnaviņas. Viņš gāja pie meitām, bet neviena viņam nepalīdzēja. Tad pēc ilga laika viņš atnāca uz kaut kādu pili. Pavārs viņu paņēma un atveda pie karaļa. Karalis uzklausīja kaķi un palīdzēja atdabūt dzirnavas, bet teica, ka vajag visus sodīt, taču kaķis atbildēja, ka viņš nevienam nevēl sliktu. „Lai vairojas prieks”!”. (D.Šveds, 9.b klase)


Informāciju apkopoja skolas bibliotekāre O.Korčagina


Comments