...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Projekta "Latvijas Skolas Soma" īstenotās aktivitātes Varavīksnes skolā

Publicēja 2019. gada 14. jūn. 01:24Varaviksne Skola
 
 
  Mācību gads ir noslēdzies, mūsu skolas bērni devušies vasaras gaitās, bet skolotāji izvērtē paveikto un kaļ plānus jaunajam mācību gadam. 2018./2019. mācību gads bija daudziem pasākumiem bagāts. Neapšaubāmi, ka projekts ‘’Latvijas Skolas Soma’’ ir apsveicama iniciatīva, kura ļauj skolēniem baudīt Latvijas kultūru. Ko tad izbaudīja mūsējie 2.semestrī?
   Pirmais baudījums – Daugavpils teātra izrāde "Dārgā Jeļena Sergejevna", kuru noskatījās 9.-12.klašu skolēni. Tā bija patiesa bauda, jo saviļņoja viss – gan aktieru spēle, gan izrādes saturs, gan izrādes vieta - eksperimentālā skatuve! Trāpīts desmitniekā, jo vienaldzīgo nebija. Vēlos pateikties Daugavpils teātra kolektīvam par atsaucību un pretimnākšanu, jo viņi organizēja divas papildus izrādes mūsu skolas jauniešiem.
   
Otrais baudījums – interaktīvās mācību filmu studijas nodarbība "Nofilmē savu filmu!". Tajā piedalījās 10.klases skolēni, kuri divu mācību stundu laikā mācījās filmēt, rediģēt, sagatavot tekstu, ar vienu vārdu sakot – mācījās veidot ziņu raidījumu! Paldies Martai Bitei, kura prata nodarbību organizēt tā, lai jauniešiem rastos patiesa interese par TV medijiem, to iespējām. Ļoti ceram, ka nākotnē šīs zināšanas pielietosim praktiski, bet skolā taps interesanti ziņu raidījumi.  
  
  
 Trešais baudījums – koncertlekcija "Eiropa dzied Latvijai". Interaktīva nodarbība 5.-9.klašu skolēniem, kuras laikā varēja dzirdēt daudzu Eiropas tautu dziesmas latviešu mēlē. Jāpiebilst, ka pasākumā varējām redzēt caurviju kompetences, kad vienuviet mūzika, vēsture, kulturoloģija, ģeogrāfija un vēl šis tas savijās kopā! Tas bija kvalitatīvs koncerts, kurš tik tiešām paliks atmiņā ilgāku laiku, un tas ir galvenais.
   Ceturtais – "Melo –M Maģiskā RADIO tūre" GORĀ! Uz šo pasākumu devās mūsu koristi. Sākumā bija neliels uztraukums, jo koncerts neparasts, skanēs nopietna mūzika, taču rezultātā - visi stāvā sajūsmā! Prieks par mūsu dziedātājiem, šķiet, ka viņi dienās kļūs par labas mūzikas pazinējiem.
   Piektais baudījums – maija izskaņā "Mazās muzikālās pasakas", kuras klausījās 1.-4.klašu skolēni. Neviltotas emocijas, interese un pateicība no mazo klausītāju puses, jo viņi pirmo reizi mūžā redzēja un dzirdēja neparastus mūzikas instrumentus. Taču, manuprāt, lielākais šī koncerta pārsteigums bija tas, ka pasakas stāstīja Latvijas aktrise Karīna Tatārinova! Ja zālē valda klusums, acīs interese, bet rociņas atdarina aktieru kustības, tad pasākumam ir augsts lietderības koeficients!
   Tas tā – tikai galvenajos vilcienos par pasākumiem. Svarīgākais, lai skolēnu sirdīs un prātā aizķertos kas tāds, kas liktu domāt, vērtēt, analizēt. Vi
sa pamatā ir emocijas. Mēs centāmies piedāvāt mūsu jauniešiem lietas, kuras cilvēka dvēseli padara bagātāku. Lai skaista vasara!

Comments