...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Projekti 5.-10.klasēs

Publicēja 2016. gada 12. febr. 01:01Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2016. gada 16. febr. 06:04 ]

   Ātri pagāja trīs projektu dienas. Skolēni piedalījās dažādos projektos un uzzināja daudz jauna un interesanta. Vieni veidoja figūras, atklātnes u.c., citi inscenēja, daži aprēķināja izdevumus kādam projektam, veidoja klipus, vēl citi – iejutās dizaineru lomās… Projektu dalībnieki apmeklēja vairākus pilsētas uzņēmumus un vēsturiskas vietas. Daudzveidīgā darba rezultātus varēja novērtēt projekta pēdējā dienā prezentācijās, kuras arī bija ļoti dažādas. Katrs skolēns ieguldīja projektā savu darbiņu. 

Projektu tēma 5.-7.kl.:
ES SAVAI PILSĒTAI. ES SAVAI SKOLAI.
Mērķis: Mācīt izglītojamiem projektu darba pamatprasmes.
Uzdevumi:
  •  radīt vidi, kurā veidojas skolēnu projektēšanas prasmes un iemaņas; 
  •  attīstīt skolēnu radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes; 
  •  veidot mācīšanās motivāciju un skolēnam atbilstošu vērtības izjūtu, jo projektā tiek ietverta katra skolēna darbība, viņa pieredze, domas un intereses. 
5.a klase
Saruna par komplimentu nozīmi; par to, kā pareizi izteikt komplimentus un reaģēt uz tiem; prezentāciju noskatīšanās un to apspriešana. Saruna par dziesmas "Runāsim viens otram komplimentus" autoru Bulatu Okudžavu. Dziesmas iemācīšanas un dziedāšana karaokē. Pirmais mēģinājums ar mūzikas skolotāju.
5.b klase
Projekta nosaukums: «Es savai skolai. Es savai pilsētai”
Mērķis: Attīstīt radošo skolēnu potenciālu, iemaņas, lasīšanas un runas tehniku, atmiņu, prasmi uzstāties publiski. Meklēt jaunus talantus.
Uzdevumi:
Sagatavot skolas pasākumu starptautiskajai sieviešu dienai,mūsu meitenēm un mammām. Iesaistīt pasākumā māksimālu skolēnu skaitu. Iestudēt nelielu teatralizētu ainu.
Sagatavot nepieciešamās dekorācijas un apsveikuma atklātnes.
2. diena:
Strādājam pie atklātnes izgatavošanas. Iepazināmies ar puķu izgatavošanas tehniku un izpildījām pašu skaistāko atklātnes dalu. Pēc tam katrs patstāvīgi izgatavoja vēl dažas atklātnes.
Mēs mēģinājām mūsu ainu, mācījāmies vārdus.
3. diena: Mēģinājums, mēģinājums, mēģinājums! Visiem bija pozitīvs garastāvoklis!
6.a klase sagatavoja projektu “Kā lietderīgi pavadīt garo starpbrīdi”. Veicām anketēšanu 5.-7.klasēs, noskaidrojām, ka skolēni ne vienmēr racionāli un interesanti pavada garo starpbrīdi.
Mēs piedāvājam spēlēt galda, kustību un improvizāciju spēles, zīmēt, klausīties mūziku, skatīties multfilmas, pastaigāties skolas pagalmā. Esam pārliecināti, ka ir ļoti daudz iespēju lietderīgi un jautri pavadīt garo starpbrīdi skolā. 

6.a klases projekts


6.b klase
Tēma: „Stilīgs un lietišķs”
1.diena: Iepazīšanās ar stilīgu un lietišķu apģērbu. Izvēlējāmies to apģērbu, kurš patīk un atbilst lietišķajam stilam.
2.diena: Stilīgu un lietišķu apģērbu jāprot parādīt, to arī mācījāmies darīt. Tas nav nemaz tik vienkārši!
3.diena: Projektu prezentācijā laikā parādījām paveikto – katrs demonstrēja vienu tērpu. Mums patika citiem demonstrēt savus tērpus! Visi bija apmierināti un gandarīti par paveikto! (K.Filatova, E.Marčenko, A.Skovorodko). 

6.b klases projektsProjektu tēma 8.-10.kl.:
JAUNIEŠU INICIATĪVAS PROJEKTI

Uzdevumi:
  •  veicināt jauniešu līdzdalību savu interešu, ideju realizēšanā un problēmu risināšanā; 
  •  veicināt jauniešu lietderīga brīvā laika pavadīšanas un neformālās izglītības popularizēšanu un aktualizēšanu; 
  •  veicināt sadarbību starp jauniešu organizācijām, pašvaldībām un uzņēmējiem; 
  •  rosināt lokālās piederības apziņas un patriotisma aktualizēšanu un stiprināšanu jauniešu vidū; 
8.a klase
Tēma: „Skolas spēļu istaba”.
„Mēs izpētījām 4., 5. un 6.klases skolēnus. Apstrādājām datus un atspoguļojām tos diagrammās. Izdarījām secinājumus: ļoti daudz skolēnu spēlē datorspēles un ilgi sēž sociālajos tīklos. Otrajā projektu dienā mēs apkopojām aptauju un atspoguļojām to diagrammās. Pārrunājām par problēmām virtuālajā vidē. Secinājām, ka spēļu istaba ir nepieciešama”.
8.c klase
Tēma: „Mūsu pazīstamā nepazīstamā skola”.
„Mēs apmeklējām skolas muzeju. Pēc tam darbojāmies grupās. Otrdien mūsu klase apmeklēja Krāslavas muzeju. Programmas „Medus krasti” stunda”.
9.a,b klases
Tēma: „Karjeras izglītība”.
„Mēs apmeklējām Krāslavas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļu, kur uzzinājām izsmeļošu informāciju par to, kāda izglītība, personīgie dotumi ir nepieciešami glābēja profesijai. Pateicamies Aleksandram Sergejevam u.c. Krāslavas daļas glābējiem. Vēl pie mums bija ieradusies Nodarbinātības Valsts aģentūras karjeras konsultante Līga Japiņa ar izsmeļošu informāciju par populārām, pieprasītām profesijām. Viņa rosināja mūs apgūt vidusskolas kursu, tad veikt tālāko profesijas izvēli. 9.februāri mēs gājām uz Krāslavas siltuma Centrālo katlu māju. Direktors Sergejs Vedernikovs mums pastāstīja daudz ko jaunu. Katlu mājā mēs skatījāmies, kā apkurina pilsētu. Mums bija ekskursija pa katlu māju, kur mēs varējām aplūkot katlus, turbīnas, transformatorus un daudz ko citu. Tur bija daudz sāls, un mēs uzzinājām, kāpēc tā ir vajadzīga. Mēs gribam pateikt paldies direktoram par ļoti interesantu stāstu un ekskursiju”.
10.a klase:
„Projektu nedēļas laikā mūsu klase rakstīja projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!” Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. 10 cilvēki sadalījās divās grupās pa pieci. Katra grupa atklāja objektus, kurus gribēja izzināt. Par mūsu pētāmo objektu varēja kļūt jebkas! Pirmā grupa atklāja trīs objektus: atpūtas vietu „Greizajā verstī”, veco tiltu Indras ielā un veco spēļu laukumu Indras ielā. Pirmā grupa par savu pētāmo objektu izvēlējās Veco tiltu. Mēs gribam atjaunot to un sakopt vietu apkārt tam. Otrā grupa atklāja sešus objektus: spēļu laukumu Aronsona ielā, spēļu laukumu Rancāna ielā, divas atpūtas vietas mežā. Otrā grupa izvēlējās sakārtot atpūtas vietu mežā. Viņi grib sakopt šo skaisto vietu, izvietot tur solus un atkritumu tvertnes. Trešajā projektu nedēļas dienā mēs sagatavojām prezentāciju, lai pastāstītu par mūsu darbu 8.-10. klases skolniekiem. Klases vārdā – Alīna Popa”.
10.b klase
Tēma: „Spēles vasaras laukumā”.
„Mēs meklējām informāciju par visādām bērnu spēlēm un konkursiem, lai sākumskolas bērni varētu atpūsties un paspēlēt un arī ko jaunu uzzināt vasaras laikā. Daži no mūsu klases piedalījās Ēnu dienās. Mēs sadarbojāmies ar sākumskolas skolotājiem, lai palīdzētu nodarbināt bērnus vasaras laikā”.

Projekti 5.-10.kl. 2016


Informāciju apkopoja skolas bibliotekāre O.Korčagina
Comments