...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Projektu nedēļa sākumskolā

Publicēja 2014. gada 13. febr. 00:06Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2014. gada 17. febr. 05:22 ]

projektu_nedela_sakumskola


Projektu nedēļas 1. diena 
1.a klase minēja mīklas par skolu, uzzīmēja atbildes, izveidoja zīmējumu izstādi, noskatījāmies filmu par skolu.
1.b klase sadalījās grupās. Katra grupa uzzīmēja savu emblēmu un izvēlējas grupas vadītāju.
Viņi veidoja zīmējumu izstādi: „ Mana sapņu skola” un „ Nākotnes skola”.  Skolēni pastāstīja par vecāku skolas dienām. Apskatīja plakātus par vecāku skolas dienu vēsturi, apskatīja vecāku skolas burtnīcas, dienasgrāmatas, iepazinās ar vecāku skolas gadu galda spēles.
 1.b klase noskatījās multfilmu „Vovka trejdeviņu valstī.” Un mākslas filmu „Pirmklasniece”.
Spēlēja mūsu vecāku rotaļu „Jūra viļņojas…”
2. a klase mācījās dalīties grupās, strādāja ar darba lapām „Mūsu vecāku un viņu vecāku spēles”, saņēma uzdevumus vecākiem, apsprieda dažādas skolas formas.
2.a klase spēlēja vecāku skolas gadu spēles „Kur es biju, ko darīju” un „ Uzmini, kas es esmu?”
Skolēni saņēma mājas uzdevumu – atnest vecāku skolas gadu fotogrāfijas.
2.b klase atcerējās senas skolas lietas. Skolēni atnesa savu vecāku skolas mantas (liecības, dienasgrāmatas, burtnīcas) un pastāstīja par tām.
Minēja mīklas par skolas mantām un uzzīmēja atminējumus.
Noskatījās filmu „ Pirmklasniece”
2.c klase izplānoja projektu nedēļas darbu, strādāja darba lapās „Mācību piederumi”, izveidoja domu karti, ko vajag izzināt.
3.a klase izzināja savas skolas vēsturi un savas ģimenes vēsturi ar mērķi uzzināt pēc iespējas vairāk par mūsu skolu. Skolēni izlasīja Ļ. Tolstoja pasaku „Filipoks” un salīdzināja mūsdienu un seno laiku skolu.
Darba grupām 3.a klase izdomāja „skolas” nosaukumus „Skolas dienasgrāmata”, „Zīmulis”, „Skolas meteori”, Super klasesbiedri”,  „Skolas burtnīca”.
Pārtraukumos spēlēja spēles „Iesildīšanās”, „Čita”.
Mājas darbs: noformēt vecāku stāstus par skolu, atnest fotogrāfijas.
3.b klase sadalījās grupās (vāverītes, zaķīši, lācīši)
Sāka veidot skolas vēsturi domrakstos. Izspēlēja dažas savu vecāku spēles.  Novadīja pašapziņas celšanas stundu un uzzīmēja sevi. Noformēja secinājumus.
4.a klasē sadalījās 4 grupās. Katra grupa izvēlējās grupu nosaukumu (dzīvnieku) un uzzīmēja emblēmu. Katrs skolēns izveidoja savu vizītkartīti, kura atspoguļo labākās rakstura īpašības.
Izveidoja no papīra bez šķērēm dāvanas – dzīvniekus. Izlozēja dāvanas.  
Katra grupa izveidoja anketu vecākiem par viņu skolas gaitām.
4.b klase atcerējās pasaku „ Bremenas muzikanti”. Pēc dzīvnieku balsīm sadalījās grupās, izdomāja nosaukumu, emblēmu, devīzi. Katra grupa apsprieda nedēļas darba plānu.
Grupās skolēni izveidoja anketas vecākiem par viņu skolas dienām un prezentēja to citām grupām.
Skolēni noskatījās filmu „Pirmklasniece”, sāka veidot plakātu „Mūsu vecāku skolas dienas”. Mājas darbs – domraksts par skolu.

Projektu nedēļas 2. diena 
1.b klase uzzīmēja dzīvnieku skolu, noskatījās prezentāciju „ Skolas formas”. Zīmēja skolas formu, kuru viņi sev gribētu. Noskatījās filmu „Dzelzs durvju noslēpums”.
2.a klase noskatījās multfilmas „Pie pēdējā sola”, „Prodelkins stundās”. Spēlēja spēles „Kāds es esmu? Kāda es esmu?” „Ko es protu?”, atcerējās savu vecāku skolas laika spēles. Skolēni prezentēja savu vecāku mājas darbus. Kopā ar klases audzinātāju bērni izveidoja anketu „Mūsu vecāku skolas gadi”.
2.b klase no rīta vingroja un novēlēja cits citam veiksmi. Minēja, kurš tas ir mācību priekšmets pēc apraksta. Katrs skolēns pastāstīja par savu vecāku skolas gadiem. Visi atnesa vecāku skolas fotogrāfijas. Noskatījās filmu par pazaudēto laiku. Secināja, cik svarīgi ir pareizi izplānot savu laiku.
2.c klase apkopoja 1. projektu dienas rezultātus, izplānoja 2. dienas darbu. Minēja mīklas par skolas piederumiem. Noskatījās filmu „ Pasaka par pazaudēto laiku” un apsprieda to. Izvērtēja savu darbu, izplānoja 3. dienas darbu.
4.a klase iepazinās ar vecāku atbildēm uz  anketu jautājumiem. Noskatījās filmu „Pirmklasniece”. Apsprieda meitenes uzvedību, viņas skolas formu, klasesbiedru attiecības. Tikās ar biologiem no Daugavpils, kuri pastāstīja par kukaiņiem, parādīja dažādus eksponātus.
4.b klase prezentēja skolēnu domrakstus par skolu, noskatījās prezentācijas „Skolas formas vēsture” un „Skolas forma dažādās valstīs”. Uzzīmēja un prezentēja skolas formu Krāslavas Varavīksnes vidusskolai, izveidoja zīmējumu izstādi. Skolēni iepazinās ar vecāku domrakstiem par skolu. Noformēja izstādi, apkopoja dienas darbu. Skolēni noklausījās DU biologu lekciju „Kukaiņi Latvijā”
4.c klase iepazinās ar vecāku skolas formām, noskatījās prezentācijas „Skolas formas vēsture” un „Skolas forma dažādās valstīs”. Skolēni piedalījās diskusijā „Skolas forma – par un pret…” un zīmēja skolas formu, kuru viņi gribētu. Skolēni arī noklausījās DU biologu lekciju „Kukaiņi Latvijā”.
Projektu nedēļas 3. diena 
1.a klase iepazinās ar senām skolas mantām, izveidoja klases maketus no plastilīna, uzzīmēja skolu. Klasē tika organizēts zīmējumu konkurss „Labākā skola pasaulē”. Visi kopā noskatījās multfilmu par skolu.
1.b klase pastāstīja par savu vecāku skolas formu, kā arī izveidoja savu zīmējumu izstādi. Skolēni noskatījās filmu „Lodīšu pildspalvas vēsture”. Bērniem tika sagatavota  prezentācijas „Skolas sola vēsture” un „Pirmo skolu dibināšanas vēsture”, kuras viņi uztvēra ar lielu interesi. 1.b klase radoši strādāja grupās un veidoja skolas maketu. Spēlēja vecāku skolas laiku populāro spēli „Bojāts telefons”.    
2.a klase noskatījās multfilmas „Starpbrīdis” un „Ivaška no pionieru pils”. „Lūk, tāda, lūk, anekdote” – darbs grupās, lasīšana lomās, inscenējums, prezentācija. Klase veidoja izstādi „Mūsu vecāku skolas fotogrāfijas”. Daudzi pastāstīja smieklīgus stāstus no skolas dzīves. Atpūtas brīžos skolēni spēlēja „Atomus” un „Draudzīgo masāžu”.
2.b klase izzināja Ēģiptes skolu vēsturi: uz  kā un ar ko rakstīja, kādi mācību priekšmeti bija šajās skolās, kā sodīja bērnus.
Ar lielu interesi skolēni noskatījās filmu „Denisa  stāsti”, analizēja viņa neveiksmes. Skolēni pastāstīja par savu vecāku skolas fotogrāfijām, diplomiem, dienasgrāmatām, liecībām.
2.c klase apsprieda, vai ir vajadzīga skolas forma, uzzīmēja skolas formas skices mūsu skolēniem. Bērni iepazinās ar pagājušā gadsimta 70- gadu skolas dzīvi filmā „Denisa stāsti”. Visi kopā analizēja vecāku anketas un secināja, kuras stundas, filmas, dziesmas pulciņi patika visvairāk.
3.a klase sāka 3. projekta dienu ar jautru iesildīšanos „Portrets”. Ar filmas „Pirmklasniece” palīdzību klase iepazinās ar senām skolas mantām, skolas formu, tradīcijām un skolēnu attiecībām. Skolēni apkopoja vecāku atmiņas par saviem skolas gadiem –par skolas formām, pulciņiem, konkursiem, spēlēm. Bērni iemācījās jautrus dzejoļus par skolu. Dienas beigās spēlēja spēli „Apļi”. Skolotāja Ļ. Vedļa aicināja skolēnus rīkot burtnīcu izstādi. Skolotāja piedāvāja uzrakstīt domrakstu – spriedumu par vienu no tēmām: „Skola bez sarežģījumiem”, „No kurienes ir nākušas skolas mēbeles un kā tās jūtas skolā”, „Ko es izmantoju skolā bezmaksas un vai tiešam tas nāk par velti?”.
3.b klase spēlēja dažādas spēles: „Portrets”, „Ēdamais – neēdamais”, „Sunīšus”, lasīja dzejoļus par skolu, runāja par skolas formu, apskatīja vecāku skolas fotogrāfijas. Skolēni noskatījās un analizēja filmu „Pirmklasniece”.
3.c klase sāka darbu ar iesildīšanās aktivitātēm „Portrets”, „ Aklās  vistiņas”. Visi kopā analizēja skolas dzīvi – kā būtu labāk. Visi skolēni piedalījās komandas  spēlē „Mini manu mīklu”. Bērni veidoja zīmējumu izstādi „Mana skola”. Katrs skolēns iepazīstināja citus ar savu vecāku domrakstiem par skolu, fotogrāfijām, skolas formu.
4.a klase rakstīja domrakstus „Manas skolas atmiņas”, „Es esmu pirmklasnieks”. Skolēni sagatavoja anketas un intervēja savas skolas skolotājus. Klases audzinātāja pateicās Olivijai Kleščinskai, Igoram Sorogovcām, Alīnai Grodjai, Guntim Unguram, Kristīnei Delverei un Valērijai Novickai par radošo darbu.
4.b klase apkopoja vecāku anketēšanas rezultātus. Skolotāja  sagatavoja  prezentācijas „Skolas sola vēsture”, „Pirmo skolu dibināšanas vēsture”, „Skolotāju dienas vēsture”, kuras skolēni  apsprieda. Rādošajā darbnīcā skolēni grupās veidoja skolu maketus un prezentēja savus darbus. Skolotāja  N.  Rusova piedāvāja uzzināt vecāku skolas gadu mīļākās spēles.
4.c klase pārrunāja, kādas ir skolas tradīcijas. Mūsu skolas tradīcijas klases audzinātāja apkopoja prezentācijā „Krāslavas Varavīksnes tradīcijas”. Kopā ar citām 4. klasēm apsprieda prezentācijas „Skolas sola vēsture” un „Pirmo skolu dibināšanas vēsture”.
Katrs skolēns uzzīmēja skolas solu, kurā gribētu sēdēt, pildspalvu ar kuru gribētu rakstīt.
Ar lielu interesi skolēni skatījās filmu par skolas piederumu vēsturi un komentēja to.
Projektu nedēļas 4. diena 
1.a klase stāstīja par savu vecāku skolas dienām, par mācību priekšmetiem, ko vecāki darīja savām rokām, piemēram, dabas kalendārus. Noskatījās multfilmas – „Neizpildīto mājas darbu valstībā”, „ Pie pēdējā sola”.
1.b klase veidoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumskolas karogu, apsprieda krāsu nozīme, simbolus, kurus izmantoja darbā, veidoja sākumskolas ģerboni, veidoja himnas tekstu. Bērni spēlēja spēli „Burvju Valentīna dienas kartiņa”.
2.a klase noskatījās multfilmas „Čeburaška iet uz skolu” un „Komatiņa un punktiņa piedzīvojumi”. Skolotājs iepazīstināja skolēnus ar Eiropas valstīm „Mūsu draugi – eiropieši”, „Eiropas valstu karogi.” Skolēni zīmēja „Miera zīmējumu”, „Dažādu tautību bērni”, pēc tam prezentēja savus radošos darbus un veidoja radošo darbu izstādi.
2.b klase apkopoja vecāku anketas, kurās viņi atbildēja par savām skolas dienām. Katra grupa novadīja spēli, kura ļoti patika viņu vecākiem skolas gados. Skolēni noskatījās multfilmu  „Neizpildīto mājas darbu valstībā”. Gatavojās Valentīna dienai.
2.c klase apkopoja vecāku anketu rezultātus, noskatījās  multfilmas  „Neizpildīto mājas darbu valstībā”, „Kļūdu sala”. Skolēni veidoja plakātu ar novēlējumiem skolai.
3.a klase diskutēja par tēmām Skola bez sarežģījumiem”, „No kurienes ir nākušas skolas mēbeles un kā tās jūtas skolā”, „Ko es izmantoju skolā bezmaksas un vai tiešam tas nāk par velti?”. Skolēni inscenēja jautrus dzejoļus par skolas dzīvi – „Kontroldarbā”, „Slinkums”, „Mācību grāmatas”. 
3.b klase runāja par sportu, par sasniegumiem tajā, uzzīmēja savu mīļāko sporta veidu.
Bērni mīnēja mīklas par skolu, risināja krustvārdu mīklas par skolu. Skolēni noskatījās multfilmu „Kļūdu sala”.
3.c klase skatījās multfilmas par skolu, diskutēja par tēmu „Ko vajag iemācīties skolā?”, risināja rēbusus, krustvārdu mīklas par skolu, noformēja materiālus klases un skolas izstādei.
4.a klase sacerēja pasaku par govi, izspēlēja dažādas situācijas, apkopoja materiālus „No paaudzes paaudzei”, grupās sagatavoja dāvanas skolai.
4.b klase sāka savu darbu ar komplimentiem cits citam un spēli „Maināmies vietām”. Turpinot darbu, skolēni iepazīstināja klasesbiedrus ar savu vecāku skolas gadu spēlēm un spēlēja „Jūras kauju”, „Krustiņi-nullītes” u. c. Skolotāja iepazīstināja bērnus ar skolas tradīcijām.
4.c klase skatījās dažādas multfilmas par skolu, video par Jaungada eglītēm mūsu skolā, filmu  „Denisa stāsti”, zīmēja skolu, kurā gribētu mācīties, veidoja plakātus „Mūsu vecāki skolā”.

3_d


Projektu nedēļas 5. diena 
Klāt ir projekta „SKOLAS VĒSTURE – MANAS ĢIMENES DZĪVES VĒSTURE”  noslēguma diena. 
Šodien ir 14. februāris,  Valentīna diena, visās klasēs reizē ar projekta rezultātu apkopošanu un aktīvāko, radošāko bērnu apbalvošanu notiek lieli mīlestības svētki.
Šo prieku skolēniem ir sagatavojušas skolotājas Valentīna Sadovska un Nadežda Tadello.
Skolotāja  Valentīna Sadovska pastāstīja par Valentīna dienas vēsturi, organizēja dažādus interesantus konkursus.

L. Buhalova, O. Zaikovska 

Comments