...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Pulciņu"Spektrs" un "Mozaīka" atskaite

Publicēja 2019. gada 10. jūn. 01:43Varaviksne Skola   [ atjaunināts 2019. gada 14. jūn. 01:15 ]
   Kā jau katru pavasari, Varavīksnes vidusskola atskatās uz mācību gada laikā paveikto. Mūsu skolā šis mācību gads bija īpaši bagāts ar interesantiem pasākumiem, notikumiem, izstādēm un konkursiem.
   2018. gada 7. novembrī norisinājās Krāslavas novada sākumskolas skolēnu mākslas olimpiāde “Rotāsim Latviju”. Olimpiādes mērķis: latvju zīmju popularizēšana Latvijas simtgades ietvarā; veidot pozitīvu attieksmi un piederības izjūtu savai valstij, savam novadam, savai pilsētai. Skolēni aizrautīgi gatavojās olimpiādei- pētīja latvju zīmes, izzināja to nozīmi, zīmēja telpiskas zīmes pa rūtiņām. Sākumskolas skolēni veiksmīgi piedalījās olimpiādē. Goda 1. vietu ieguva 4.a klases skolniece Arīna Dembovska, 3. vietu ieguva 3.b klases skolniece Aleksandra Terehova, bet Atzinību ieguva 1.a klases skolniece Karolīna Urbanoviča.
   2019. gada 26. februārī- 29. martam Krāslavas novadā norisinājās Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skate- izstāde “Veidojam vidi. Interjers virtuvē”, ko organizēja Krāslavas BJIC. Skates- izstādes mērķis: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāļi plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, padziļinot izpratni par rotāšanu, dekorēšanas iespējām virtuves interjerā caur vietējo kultūru, tradīcijām.
   Sākumskolas vizuālās mākslas pulciņa “Spektrs” dalībnieki veidoja individuālos darbus dažādās tehnikās- zīmēja, gleznoja, līmēja, veidoja nospiedumus. Iesniegtie radošie darbi izrādījās tik daudzveidīgi, radoši, izteiksmīgi un oriģināli, un to autori saņēma diplomus dažādās nominācijās, pateicības un veicināšanas balvas. Nominantu apbalvošana notika 27. martā Krāslavas KN pasākumā “Mākslu diena 2019”. Pulciņa “Spektrs” dalībnieki ieguva diplomus dažādās nominācijās- no 2. a klases Aleksandra Andrušķeviča, Angelina Pinka, no 4. a klases- Linda Kurcalte, 4. b klases- Valērija Aļekperova.
   Pateicos aktīvākajiem pulciņa dalībniekiem- Juliannai Mihailovai (2.a), Aleksai Pinkai (4.b), Valērijai Burcevai (4.b), Milanai Latkovskai (4.a), Aleksandrai Tereško (2.a), Viktorijai Dimbovskai (2.a).
   Vēlu jums visiem radošas idejas un veiksmi! 

Vizuālās mākslas skolotāja, pulciņa “Spektrs” vadītāja Vija Plotka

YouTube video

Diploms nominācijā “MĀJAS SAJŪTA”
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.b klases audzēkņiem Andrim Dzirko, Igoram Avotiņam, Vadimam Čiževskim, Marikai Voznovičai par darbu “Tēju ceremonija” (Pulciņš “Mozaīka”, skolotāja Jevgēnija Sergejenko)

Pateicība
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.b klases audzēkņiem Ilonai Bohānei, Aleksandram Vojeckim, Anastasijai Denisovai, Sandrai Kostjukevičai par dalību Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas skatē-izstādē “Veidojam vidi. Interjers virtuvē” Krāslavas novadā (Pulciņš “Mozaīka”, skolotāja Jevgēnija Sergejenko)
“VESELĪGS DĀRZEŅU ĒDIENS” Aleksandrs Vojeckis, Ilona Bohāne 8.b klase
“TĒJU CEREMONIJA” Andris Dzirko, Igors Avotiņš, Vadims Čiževskis, Marika Voznoviča 8.b klase
“OGAS UN AUGĻU PARADĪZE” Anastasija Deņisova, Sandra Kostjukeviča 8.b klase
Comments