...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Satikšanās svētki

Publicēja 2017. gada 11. sept. 02:27Varaviksne Skola
   
   1.septembrī sākas jaunais mācību gads skolēniem, skolotājiem un arī vecākiem. Varavīksnes vidusskolā šajā dienā iespīdēja spoži saules stari un valdīja priecīgs noskaņojums. Šajā dienā skolā bija ne tikai tradicionālā svinīgā līnija, bet arī vairākas stundas un nodarbības - bērni sadarbojās, pārrunāja savas idejas, veidoja plakātus, rakstīja novēlējumus... Varavīksnes vidusskola Zinību svētkos piedāvāja saviem skolēniem daudzveidīgas aktivitātes un, protams, garšīgu un veselīgu ēdienu skolas ēdnīcā.
   Santana Žurņa (9.a klase): „Pirmajā skolas dienā mēs izjutām atkalredzēšanās prieku, runājām ar klasesbiedriem par vasaras notikumiem. Visa klase labi pavadīja laiku un iepazinās ar savu jauno klases audzinātāju – Mariannu Rukmani.”
   Dana Korjakina (9.b klase): „Šajā dienā mani klasesbiedri bija skaisti, kārtīgi, ar ziedu pušķiem. Pēc svinīgās līnijas mēs apspriedām klasē savus iespaidus par vasaras brīvlaiku, saviem atklājumiem un piedzīvojumiem, ko visas pamatskolas klases vizualizēja, noformējot spilgtus plakātus.”
   9.-12. klašu skolēni iesaistījās Krāslavas novada domes atbalstītā projekta „Vidusskolēnu forums „Diena bez interneta”” īstenošanā. Vecāko klašu audzēkņiem bija paredzēta saskarsme un komunikācija bez mobilo telefonu un citu moderno tehnoloģiju izmantošanas, lai viņi pavadītu dienu aktīvā darbībā.

   Pēc Foruma likumu pieņemšanas skolas aktu zālē vidusskolēni izpildīja radošu uzdevumu – veidoja skolas vizītkarti (izstrādāja scenāriju, filmēja, montēja un gatavojās savas videofilmas prezentācijai). Tad sākās ārpusklases pasākumu plāna apspriešana visam mācību gadam. Jaunieši uzmanīgi izpētīja sarakstu, kas viņiem bija piedāvāts, apsprieda un izteica savus priekšlikumus. Visus piedāvātos pasākumus organizēs un īstenos skolas parlamenta locekļi. Vidusskolēniem ļoti patika arī nākamā aktivitāte – slēpņošana. Pēc tam vecāko klašu skolēni ievēlēja skolas parlamenta prezidenti (Valērija Dubova) un vietniekus. Katra klase prezentēja savu kandidātu, uzstājās arī paši pretendenti. Vakarā norisinājās desmitās klases skolēnu iesvētīšana un skolas vizītkartes prezentācijas. Aktivitāšu laikā skolēniem noderēja prasme darboties komandā, vienoties un saprasties.
   Šajā dienā vidusskolēni pārliecinājās par to, ka dzīve ir interesanta arī bez interneta un mobilā telefona.
   Daniels Boželko (10.a klase): „Man patika šis projekts, jo es sapratu, kā jutās mani vecāki, jo viņi dzīvoja realitātē, nevis internetā.”
   Evita Stefanoviča (10.a klase): „Man patika tas, ka mēs visu dienu pavadījām skolā un bijām kopā.”
   Karīna Kurica (10.a klase): „Pirmajā skolas dienā mums vajadzēja izdzīvot bez interneta. Tas bija grūti, jo ikdienā mēs pieradām vienmēr meklēt palīdzību tīmeklī. Taču šī diena mums deva iespēju pārbaudīt, uz ko mēs esam spējīgi un cik daudz mēs zinām paši.”
   Aleksandrs Večkins (10.a klase): „Daudzi uzdevumi bija saistīti ar matemātiku un latviešu literatūru, man viss patika, un nākamajā gadā es atkal gribētu piedalīties tādā projektā. Es gribu pateikt paldies administrācijai par šo iespēju.”
   Anastasija Smirnova (10.a klase): „Visinteresantākais bija tas, ka mēs varējām uzzināt, kāda ir dzīve bez interneta – tā ir pozitīva un neparasta, bet ikdienā mēs to neredzam. Mēs ieraudzījām, cik skaista mēdz būt mūsu pasaule bez tehnoloģijām.”
   Karīna Volkoviča (10.a klase): „Ļoti interesanti bija veidot video par mūsu skolu, visas filmas bija radošas, jaukas un jautras. Man šī diena ļoti patika, jo skolotāji izdomāja kaut ko jaunu, tāpēc visas 8 stundas skolā pagāja kā viens mirklis.”
   Varavīksnes vidusskolas pedagogi uzskata, ka ļoti svarīga ir mijiedarbība starp skolotājiem un skolēniem – cits citu papildina, un visi sadarbojas. Arī šo dienu veidoja un padarīja īpašu visi kopā ar savu dalību, iniciatīvu, radošumu un veikumu.


Galina Mikulāne
Comments