...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Skola, kas palīdz piepildīties bērnu sapņiem

Publicēja 2017. gada 23. aug. 01:57Varaviksne Skola
   
  Augustā Krāslavas Varavīksnes vidusskola ne tikai aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam, bet arī priecājas par savu absolventu nākotnes perspektīvām. Šogad vidējo izglītību mūsu skolā ieguva šādi topošie profesionāļi - ārste-stomatoloģe, kuģa kapteinis, mežzinis, farmaceite, programmēšanas inženieris, ekonomiste, vides pētnieks... Visi studēs budžeta grupās.
   Skolā mūsu bērni pavada vismaz deviņus savas dzīves gadus. Te viņi apgūst ne tikai pamatzināšanas, bet veido savu attieksmi pret apkārtējiem un pasauli, sāk apzināties galvenās vērtības. Lielu lomu bērnu karjeras virziena izvēlē spēlē viņu vecāki, bet skola palīdz attīstīt audzēkņu spējas, nodrošināt personības izaugsmi un veicināt nākamo karjeru.
   21. gadsimtā arvien nozīmīgāka kļūst radoša pieeja, nestandarta domāšana, daudz vērtīgākas ir dažādas kompetences, nevis atsevišķs zināšanu kopums, ļoti svarīgi ir apgūt dzīves pamatprasmes, tai skaitā - karjeras veidošanas iemaņas. Visas šī aktuālās iespējas nodrošina Varavīksnes vidusskolas pedagogu un atbalsta personāla kopīgais darbs – mūsdienīgas stundas, projekti, zinātniski pētnieciskā darbība, daudzveidīgi pasākumi un svētki, pulciņi, pašdarbība, Ēnu dienas, skolēnu pašpārvaldes aktivitātes. Esam ļoti gandarīti par to, ka audzēkņu vecāki un skolēni gan atbalsta skolas darbu, gan aktīvi līdzdarbojas visos skolas pasākumos.
   Pedagogu kolektīvs cenšas, lai skolēni aizietu no skolas zinoši un motivēti, iegūtu pilsoniskās un starpkultūru prasmes, mērķtiecīgi sevi pilnveidotu un veiksmīgi atrastu savu vietu mūsdienu sabiedrībā. Klases audzinātāji un psihologs palīdz skolēniem pašattīstīties, noteikt savas stiprās un vājās puses, attīstīt prasmes, kas palīdzēs veidot karjeru, - pašpaļāvību, spēju „sevi pasniegt”, analizēt savu personīgo pieredzi, intereses, personīgās īpašības un sasniegumus.
   Priecājamies kopā ar mūsu absolventiem un viņu vecākiem par skolēnu sapņu piepildīšanos: 2 jaunieši studēs Rīgas Stradiņa universitātē (Zobārstniecības fakultāte, Farmācijas fakultāte), 2 - Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Meža fakultāte, Vides un būvzinātņu fakultāte), 1 – Latvijas Jūras akadēmijā (Kuģu vadīšana), 2 - Rīgas Tehniskajā universitātē (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte), 5 - Daugavpils Universitātē (Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte, Humanitārā fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Izglītības un vadības fakultāte), 1 - Ventspils Tehnikumā (grāmatvedība), 2 - Daugavpils Būvniecības tehnikumā, 4 - Valsts robežsardzes koledžā (2 jau iestājās un 2 stāsies janvārī), 1 - PIKC Daugavpils Tehniskajā koledžā, 1 - Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas koledžā, 2 - studēs ārzemju mācību iestādēs, 3 - uzsāka darba gaitas.
   Jūlija Žuravļova (bij. Skolēnu parlamenta prezidente, 12. a kl. skolniece) pastāstīja: „Skolas gados es jau zināju, ka mana nākotne būs saistīta ar Rīgas Stradiņa universitāti, un, saņemot CE rezultātus, radās pārliecība, ka mans augstākais mērķis var piepildīties. Iesniedzu dokumentus un iestājos Zobārstniecības fakultātē valsts finansētajā vietā! Mana nākotnes profesija, protams, ir sarežģīta, un man būs daudz jāmācās, bet es nebaidos no grūtībām. Šķēršļu pārvarēšana palīdz virzīties uz priekšu!”
   Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore Ludmila Senčenkova atzīst: „Mūsu absolventu panākumi ne tikai priecē skolotājus, bet arī piepilda mūs ar spēku un lepnumu par savu darbu, par sadarbību ar kolēģiem, par savu skolu. Neviens nevar teikt, ka skolotājs zina visu, bet ilggadēja darba pieredze un spēja sapņot kopā ar bērniem palīdz saglabāt skaidru skatienu nākotnē. Mēs mācām bērnus ticēt savam sapnim un darīt visu, lai tas kļūtu par realitāti. Mūsu dzīve - tas ir tīrs audekls, uz kura parādās tas, ko paši uzzīmējam. Jums pašiem jāveido sava personība. Atcerieties, ka par savu nākotni atbildīgi esat jūs paši! Labu ceļa vēju jums, mūsu absolventi! Esiet sveicināti, mūsu tagadējie skolēni! Skola, kas palīdz piepildīties jūsu sapņiem, gaida jūs.”

Galina Mikulāne
Comments