...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Starptautiskā dzimtās valodas diena

Publicēja 2015. gada 25. febr. 03:06Varaviksne Skola
Patiesa mīlestība pret savu zemi nav iedomājama bez mīlestības pret savu valodu.
                                                                                                          (K. Paustovskis)

   
   Lai pievērstu uzmanību katra cilvēka dzimtajai valodai, Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Ģenerālā Asambleja par Starptautiskās dzimtās valodas dienu ir noteikusi 21.februārī. Šo dienu atzīmē visā pasaulē, tai skaitā arī Latvijā. Šādi kaut reizi gadā mēs pārdomājam, kas mums katram ir dzimtā valoda, ko tā mums nozīmē.
   Sagaidot Dzimtās valodas dienu, kas tiek atzīmēta 21.februārī, šogad UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina ikvienu atzīties mīlestībā savā dzimtajā valodā, informēja komisijā. Iedvesma šai iniciatīvai nāk no rakstnieku Raiņa un Aspazijas savstarpējās sarakstes, kas iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā. Raiņa un Aspazijas 150.gadadiena ierakstīta UNESCO svinamo dienu kalendārā. UNESCO LNK aicina dzimtajā valodā atzīties mīlestībā saviem vistuvākajiem cilvēkiem, izteikt komplimentus un atzinību draugiem un kolēģiem, sūtīt sirsnīgus sveicienus savai pilsētai, valstij un pasaulei.
    Aicinām visus piedalīties šajā iniciatīvā! Lai Jūsu komplimenti, atzinība un sveicieni rotā skolas foajē! 
    Šonedēļ izcelsim arī latviešu valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē un zināšanu apgūšanā. 
Aicinām Bērnu žūrijas ekspertus pastāstīt klasesbiedriem par savu lasītāja pieredzi un par to, kā grāmatu lasīšana uzlabo valodas zināšanas. 
Iepazīsimies ar Latvijas skolēnu radošo darbu krājumu „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā”.
Skolas skatuves runas konkursā atbalstīsim labākos skolas daiļlasītājus.
Piedalīsimies LVA Erudīcijas konkursa 1.kārtā „ Latvijā dzimuši un pasaulē zināmi cilvēki un viņu sasniegumi”. 
8.-9.kl. skolēni tiek aicināti piedalīties konkursā „Kultūras notikumi”.
Nedēļas nogalē notiks interaktīvā spēle „Mēs visi nestipri bez mīlas!” /Rainis/
      
   Latviešu valodas aģentūra izdevusi krājumu "Dzimtas stāsti. Ar saknēm  Dzimtas stāsti Latvijā", kurā apkopoti skolēnu radošo darbu konkursa labākie domraksti, esejas, stāsti, tēlojumi un zīmējumi, kuros plaši un daudzveidīgi atspoguļoti dzimtas pirmsākumi, tās attīstība un sazarošanās, tradīcijas, ētiskie un estētiskie priekšstati, saistība ar Latvijas kultūras mantojumu un tautas vēsturiskajām likteņgaitām.
   Sižetu un tēlu galerija ir ļoti krāsaina, tajā vieta ir gan komisku un intriģējošu sadzīves situāciju atstāstījumiem, gan gaiša mīļuma caurvītām tuvinieku portretskicēm, gan dziļām un nopietnām pārdomām par dzimtas pārstāvju rakstura savdabību, talantu, darba tikumu, par viņu spēju izturēt skarbos un dramatiskos dzīves pārbaudījumus. 
   Skolēnu radošo darbu patriotiskajā sērijā šis ir jau septītais krājums.
   Visiem līdzautoriem grāmatas autoreksemplārs ir nosūtīts pa pastu uz skolu. 
                                                                                              /Informācija valoda.lv/
Grāmatā ir ievietots arī Artūra un Edvīna Purpišu radošais darbs.       Apsveicam!!!                                        

Comments