...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Uzsākam iniciatīvu “Latvijas Skolas Soma’’!

Publicēja 2018. gada 15. okt. 04:34Varaviksne Skola
   
  2018./2019. mācību gads ir daudziem notikumiem bagāts. Viens no tiem ir iniciatīva “Latvijas skolas soma’’. Tā ir valsts simtgades dāvana Latvijas bērniem un jauniešiem. ‘’LSS’’ ir mācību procesa sastāvdaļa, kas cieši saistīta ar mācību un audzināšanas darba saturu, papildina skolā notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Programmas mērķis ir nodrošināt izglītojamiem iespēju izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kuru uzskaitījums ir ļoti plašs. Tas ir vesels disciplīnu kopums, kuras izzinot un izprotot, jaunietis spēj sevi apzināties un būt par mūsdienīgas Latvijas brīvu, radošu un atbildīgu personību, kura ciena savu valsti, strādā tās labā.
   Lai veiksmīgi īstenotu šo programmu mūsu skolā 2018./2019. mācību gada 1.semestrī, balstījāmies uz vairākiem tās ieviešanas principiem: visu skolēnu iesaiste, saikne ar tiešo mācību procesu, nacionālā izglītības standarta mērķu sasniegšana, izglītības kvalitātes paaugstināšana, sociālās nevienlīdzības mazināšana. Programma paredz maksimāli lietderīgu līdzekļu izmantošanu. Tāpēc izvērtējām daudzās iespējas un nolēmām, ka 10. – 12.klases skolēni novembrī apmeklēs teātra izrādi Rīgā, 9.klašu skolēni decembrī dosies uz Daugavpils teātri, bet 1.-8.klašu skolēni apmeklēs nodarbību mobilajā planetārijā. 3. un 4.oktobrī mūsu skolā viesojās mobilais planetārijs, kurš piedāvāja četras izglītojošas programmas dabaszinību blokā (1.-2.kl., 3.-4.kl., 5.-6.kl., 7.-9.kl.). Apmeklējumu laiku pacentāmies organizēt racionāli, lai nekavētu mācību stundas. Daudzām klasēm tā bija saistoša un izzinoša tēma, sevis apzināšanās Latvijā un Visumā brīdis, kurš saturīgi un jēgpilni iekļāvās audzināšanas stundas nodarbībās. Tā bija neierasta, mūsdienīga nodarbība, kurā telpisko efektu zem zvaigžņotām debesīm radīja liels piepūšams kupols. Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, skolēniem bija iespēja rast atbildes uz daudziem jautājumiem: ‘’Kāpēc Latvijā ir četri gadalaiki? Kāpēc Baltijas jūrā ir daudz aļģu? Kāpēc mūsu valstī ir tik bagāta augu valsts? Cik ilgi spīdēs saule? Cik ilgi pastāvēs planēta, uz kuras mēs dzīvojam? Kas jādara, lai neizmirst dzīvnieki?’’ Cik bieži mēs ielūkojamies naksnīgajās debesīs? Vai protam virs galvas saskatīt Lielo un Mazo Lāci? Varbūt teorētiski – jā, bet praktiski? Latvija pasaulē. Dabas procesi, klimata pārmaiņas, kuras liek domāt un aizdomāties par to, ko varam darīt, lai Latvijas ainavas būtu vienmēr!

Comments