...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Varavīksnes vidusskolas pedagogi piedalījās starptautiskajā konferencē „LatSTE 2012”

Publicēja 2012. gada 9. nov. 05:47Ilona Kolodnicka
   
Rudens brīvlaikā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi piedalījās starptautiskajā konferencē „LatSTE” (Latvijas Skolu Tehnoloģiju ekspozīcija) , kas 1. novembrī tika organizēta Pļaviņu novada ģimnāzijā.
„LatSTE” ik gadu pulcē aktīvus, ar izglītības jomu saistītus cilvēkus, kas dalās pieredzē par paveikto, par saviem realizētajiem projektiem un jaunumiem IKT jomā.
   Konferences dalībnieki varēja tikties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības depar¬tamenta direktora vietnieku attīstības stratēģijas un starptautiskās sadarbības jomā Rūdolfu Kalvānu, Krievijas Zinātņu akadēmijas datorcentra vadošo pētnieku, Krievijas Inovāciju institūta direktoru Aleksandru Uvarovu, Eiropas Parlamenta deputātu Kārli Šadurski, Amerikas Savienoto Valstu dizaina speciālistu, audio risinājumu izglītības iestādēm izstrādātāju  Džimu Getcu, Initu Juhņēviču, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju, Arvīdu Barševski, Rektoru padomes priekšsēdētāju, Inu Druvieti, Saeimas izglītības komisijas priekšsēdētāju, kā arī ar citiem šīs jomas speciālistiem.  
   Plenārsēdē pedagogiem bija unikāla iespēja noklausīties Aleksandra Uvarova lekciju par tēmu „Skola un tehnoloģijas: nākamās desmitgades izaicinājumi”, kā arī piedalīties darba grupā, kurā bija runāts par Krievijas pieredzi elektronisko mācību līdzekļu ieviešanā.
   „LatSTE” piedalījās Latvijas radošākie un progresīvi domājošie pedagogi, kas jēgpilni izmanto tehnoloģijas kā rīku mācību stundās, mērķtiecīgi meklē arvien jaunas metodes un risinājumus sadarbībai ar skolēniem. 
Skolotājiem bija iespēja iesaistīties vairāk nekā 60 dažādās praktiskās nodarbībās. Paralēli lekcijām un nodarbībām notika izstāde, kurā ar saviem pakalpojumiem un risinājumiem izglītībai iepazīstinās dažādi uzņēmumi un augstskolas.
Rita Kamola, sākumskolas skolotāja: „Es jau otro reizi piedalījos „LatSTE” konferencē, kas vienmēr norisinās labvēlīgā atmosfērā. Dalībniekiem tika piedāvāta iespēja ne tikai iepazīties ar jaunākajām tehnoloģijām, bet arī iesaistīties praktiskajās nodarbībās. Es ļoti gribētu izmantot visu redzēto savā darbā, tad stundas būtu vēl interesantākas, noderīgākas un radošākas.”
Jeļena Kļimova, angļu valodas skolotāja: „ Es apmeklēju lekciju „Audio tehnoloģiju nozīme pasniedzēja ikdienas darbā”. SIA „Certes” speciālisti, pastāstīja, kā klasē var izmantot skaņas izkliedēšanas sistēmu, lai palīdzētu skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Nesenie pētījumi liecina, ka arī klasēs, kurās mācās skolnieki ar labu dzirdi, pēc šīs sistēmas ieviešanas uzlabojas sekmes. Tipiskā klases telpā skaņas izkliedēšanas  sistēma sastāv no griestos iebūvētiem skaļruņiem, viegla un maza bezvadu mikrofona, kuru izmanto skolotājs, viena uztvērēja  un pastiprinātāja. Pie dažām sistēmām var pievienot otru mikrofonu, kuru var izmantot  skolnieks, lai skaļi lasītu vai vadītu savu prezentāciju. Sistēma pastiprina skolotāja balsi virs apkārtējā trokšņa un vienmērīgi izplata skaņu visā telpā. Tas sniedz iespēju ikvienam skolniekam skaidri sadzirdēt skolotāju, savukārt skolotājam nav nepieciešams pārpūlēt savu balsi.”
   Natālija Kirkiļeviča, matemātikas skolotāja: „Jau no agra rīta pozitīvu noskaņu radīja Pļaviņu ģimnāzijas skolēni, kas visos 3 skolas stāvos uzstājās ar moderno deju priekšnesumiem. Konferencē piedalījās ap 400 dalībnieku no visas Latvijas, bija sagatavots daudz interesantu prezentāciju par moderno tehnoloģiju attīstību. Man ļoti patika diskusija, ko  vadīja LTV1 žurnālists Arnis Krauze, Krievijas un ASV starptautisko ekspertu lekcijas un bijušo izglītības un zinātnes ministru K.Šadurska un I.Druvietes uzstāšanās. Aizraujoši norisinājās nodarbība Mārtiņa Geidas (Ogres Valsts ģimnāzija) darbnīcā „Cilvēks – datora bezvadu ierīce”, noderīga bija arī lekcija „Tālmācības elementi matemātikas stundās pamatskolā”. Mēs apmeklējām interesantu izstādi, kurā varēja iepazīties ar jaunāko tehnoloģiju pielietojumu praksē. Viss bija organizēts atbilstoši augstākajam līmenim. Konference sniedza daudz jaunu ideju, ko var izmantot savā darbā, esmu pārliecināta, ka skolotājiem biežāk jāpiedalās tādos pasākumos. Pilnīgi piekrītu Krievijas Inovāciju institūta direktora Aleksandra Uvarova viedoklim – lai skolotāji varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas, tām ir jābūt viņu kabinetā.”
   Varavīksnes vidusskolas skolotāji izsaka lielu pateicību direktores vietniecei informātikas jautājumos Ilonai Kolodnickai par piedāvāto iespēju apmeklēt „LatSTE” konferenci un brauciena organizēšanu. 

Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne


Comments