...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PIRMIE SOĻI CEĻĀ UZ PROJEKTA „SKOLA – 2030” ĪSTENOŠANU

Publicēja 2019. gada 19. marts 06:35Varaviksne Skola
 
  Mūsu valstī norisinās vērienīgais izglītības projekts „Skola – 2030”, kura pamatā ir kompetenču pieeja mācību saturā, un pašlaik tas uzņem arvien straujākus apgriezienus.
   Uzsvars tiek likts uz tādām caurviju prasmēm kā kritiskā domāšana, medijpratība, spēja sadarboties un strādāt komandā.
   Mūsdienās skolas mācību priekšmeti rosina skolēnus atteikties no šauri individuālistiskas pozīcijas, lai viņi ieraudzītu dzīves realitāti, nevis spriestu par to pēc savas visai ierobežotās pieredzes un lai viņi spertu nākamo soli savā attīstības ceļā.
   „Domāt. Darīt. Zināt” – tas ir projekta „Skola – 2030” sauklis. Mūsdienu skolēnam ir svarīgi attīstīt spēju mācīties mūža garumā, domāt un darboties dažādās situācijās. Liela nozīme ir nevis iegūto zināšanu apjomam, bet gan tam, ko bērns spēj paveikt ar savām zināšanām. Kad skolēns ar to palīdzību cenšas patstāvīgi rast atbildes uz jautājumiem, atrisināt problēmas. Kad viņš spēj izmantot savas zināšanas un prasmes dažādās zinību jomās. Ir svarīgi nodrošināt skolēniem iespēju domāt, pašiem meklēt risinājumus, analizēt - kāpēc ir tā, nevis citādi, un, protams, arī kļūdīties.
   Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 11. martā norisinājās Latgales novada 8.–11. klašu atklātā dabaszinību un matemātikas multidisciplinārā olimpiāde.
   Olimpiāde tiek rīkota ar mērķi veicināt skolēnu spēju izmantot zināšanas un prasmes, risinot problēmas, nestandarta uzdevumus dabaszinību un matemātikas jomā, veicināt lietpratīga skolēna, kurš ir ieinteresēts savā intelektuālajā attīstībā, izaugsmi, veicināt Latgales novada matemātikas, dabaszinību jomas skolotāju sadarbību.

   Pirmo reizi šajā olimpiādē piedalījās komandas, kas sastāvēja no 3 cilvēkiem, arī uzdevumi bija veltīti nevis vienam mācību priekšmetam, bet pieciem: matemātikai, ķīmijai, bioloģijai, fizikai, dabaszinībām. Dabaszinību un matemātikas multidisciplinārajā olimpiādē Krāslavas Varavīksnes vidusskolu pārstāvēja 9. kl. skolēni: Igors Sorogovecs (9.a kl.) Guntis Ungurs (9.a kl.) un Arina Skovorodko (9.b kl.) Pirmajā daļā bija jāizpilda tests, kurā bija iekļauti uzdevumi piecos mācību priekšmetos, bet otrajā daļā tika sagatavoti sarežģītāka līmeņa uzdevumi šajos mācību priekšmetos. Piemēram - atrisināt kvadrātvienādojumu ar parametru, aprēķināt vielas formulu un atrast vielu masas daļas maisījumā, izpildīt uzdevumus par tādām tēmām kā siltumenerģija un siltumapmaiņa, jauda un elektroenerģija un atbildēt uz jautājumiem par asinsrites sistēmu.
   Mūsu skolēni startēja veiksmīgi, uzrādīja ļoti labas zināšanas dabaszinībās un matemātikā un izcīnīja 3. vietu, par ko bija apbalvoti ar diplomiem un medaļām.
   9. kl. skolēnu atsauksmes par olimpiādi:
   Guntis: „Olimpiāde bija aizraujoša, dalībniekiem bija piedāvāts daudz dažādu uzdevumu, bija neparasti, bet interesanti darboties komandā. Mēs esam gandarīti par rezultātiem.”
   Arina: „Uzdevumi, kas tika piedāvāti risināšanai komandas ietvaros, bija īpaši sarežģīti, mums bija jāsaista teorija ar praksi, jāanalizē dažādas situācijas. Man ir prieks par to, ka mēs ieguvām ne tikai diplomu, bet arī medaļu.”
   Igors: „Man patika tas, ka mēs piedalījāmies kā komanda, jo tā ir vieglāk, interesantāk, un nav tik liels uztraukums. Darbojoties komandā, mēs savstarpēji dalījāmies savās zināšanās. Būtu jauki, ja par godalgotām vietām arī citās olimpiādēs vienmēr pasniegtu medaļas.”
   Šo skolēnu uzvara nav nejauša, viņi ir ļoti atbildīgi, nopietni, mērķtiecīgi, uzcītīgi jaunieši. Pirms tam viņi vairākkārt uzvarēja daudzās starpnovadu olimpiādēs, tika uzaicināti uz valsts olimpiādēm, kā arī veiksmīgi piedalījās konkursā „Skolēni eksperimentē”.
   Mūsu skolas pedagogi cenšas attīstīt talantīgo bērnu spējas un dot viņiem iespēju pārbaudīt savus spēkus olimpiādēs eksaktajās zinībās. Dalība olimpiādēs ir ļoti nozīmīga bērna personības izaugsmes procesā.
Nataļja Kirkiļeviča un Lilija Jasinska, skolotājas
Comments