...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

VECĀKU VĀRDS ĢIMENĒ

Publicēja 2016. gada 25. apr. 06:24Varaviksne Skola

    Krāslavas Varavīksnes vidusskolā š.g. 19.aprīlī tika rīkota vecāku konference ,,Vecāku vārds ģimenē”.
   Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta skolas un ģimenes sadarbība ir viens no būtiskākajiem priekšnosacījumiem skolēna personības attīstībā. Skolēna izglītošanas procesā svarīga loma ir atbalsta faktoriem, viens no nozīmīgākajiem no tiem ir skolēna vecāki.
   Skolas zālē pulcējās prāvs pulciņš cilvēku, kuri analizēja gan iepriekš paveikto darbu, gan arī mēģināja risināt ikdienas jautājumus un problēmas skolēnu audzināšanā. Konferenci atklāja un veiksmi darbā vēlēja skolas direktore L.Senčenkova. Tie bija 58 klašu vecāku komitejas pārstāvji, skolotāji, kā arī kristīgo konfesiju pārstāvji – Daugavpils prāvests virspriesteris Georgijs Popovs, Krāslavas Sv.Aleksandra Ņevska baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs, Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcas priesteris Rodions Doļa un Grāveru baznīcas pārzinis priesteris Viktors Mjaļiks.
   Konferencē tika analizēti skolēnu un vecāku anketēšanas rezultāti par dažādiem audzināšanas jautājumiem un situācijām ģimenē. Par vecāku anketēšanas rezultātiem uzstājās 4.b klases vecāku komitejas priekšsēdētājs K.Kozačuks un skolēnu anketēšanas rezultātus analizēja skolas psiholoģe I.Karole.
   Visi klātesošie darbu turpināja 5 grupās, kur aktīvu dalību ņēma arī kristīgo konfesiju pārstāvji. Katra grupa saņēma uzdevumu-situāciju, bija jāveic situācijas analīze un jāizplāno rīcības soļi, lai to risinātu.
   Kad grupu pārstāvji atskaitījās par paveikto darbu, zālē valdīja pilnīgs klusums. Laikam katrs no mums aizdomājās par ģimeni, kurā esam auguši paši un kurā audzinām savus bērnus.
   Vecāki savu bērnu veido ne tikai ar vārdiem, bet arī – kas ir daudz iedarbīgāks – ar neverbālās komunikācijas līdzekļiem. Protams, mēs vēlētos, lai bērni uztver to, ko mēs viņiem sakām: „Dievs tevi mīl un pasaule ir brīnišķīga”, bet bērni mācās, vērojot mūsu uzvedību! Vecāks ar savu rīcību parāda, kā tas patiesībā ir dzīvē, bet bērns to redz un atceras.
    Noslēguma vārdu, Dieva svētību un laba vēlējumus visiem, kuri audzina bērnus,teica Daugavpils prāvests virspriesteris Georgijs Popovs.
   Iemācīsim savu bērnu klausīt un tad mēs varēsim viņam iemācīt visu pārējo!

Vecāku konference 2016


Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja Vera Avota.
Comments