...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Vecmāmiņa blakus vectētiņam…

Publicēja 2014. gada 27. febr. 01:50Varaviksne Skola

   Svētku nekad nav par daudz. Kā saka: ka tik būtu vēlēšanās, bet attiecīgu iemeslu vienmēr var atrast. Kaut arī Latvijā tie vēl nav oficiāli svētki, Krāslavas "Varavīksnes" vidusskolā 7. februārī tika organizēts pasākums, veltīts vecmāmiņām un vectētiņiem.

   Visi sākumskolas skolēni savas mīļās vecmāmiņas un vectētiņus aicināja uz skolas aktu zāli, kur viņiem bija sagatavots brīnišķīgs koncerts. Kā teica pasākuma vadītāja Anžela Semjonova: tikai vecmāmiņas nekad neatteiks savu mazbērnu lūgumam, piekritīs jebkurai bērna kaprīzei, ir gatavas klausīties trīs stundu ilgo instrumentālās mūzikas koncertu, ja zinās, ka tajā kaut vai ar visīsāko priekšnesumu uzstāsies viņu lolojums. Bet vectētiņš nekad nepateiks, ka viņam nav laika, neteiks, lai mazmeitiņa iet pie māmiņas, jo viņa to visu paskaidros daudz labāk. Šajā dienā zāle bija cilvēku pilna, katra vecmāmiņa ar aizturētu elpu sekoja sava mazbērna koncerta numuram, bet bērni centās no visas sirds. Koncerts sākās ar sākumskolas kolektīva "Saules stariņi" izpildīto sentimentālo dziesmu. Katrs no klātesošajiem sevi ieraudzīja ludziņā "Trīs māmiņas": kad maza meitene audzina sa­vu lelli, tad no darba atnāk māmiņa un audzina savu meitu, pēc kā vec­māmiņa dod padomus sa­vai meitai. Divas jaunāko klašu skolnieces izpildīja valdzinošas austrumu de­jas, bet pirmklasniece Mi­lāna parādīja dedzīgu čigānu deju, kas nopelnīja, šķiet, visskaļākos aplausus. Nav iespējams nosaukt visus, kuri koncertā uzstājās: savu mazbērnu sniegumā vecmāmi­ņas dzirdēja arī daudz dzejoļu un dziesmu.

  Klātesošos iepriecināja ne ti­kai bērni, bet arī., vecmāmi­ņas! Skaļu aplausu pavadīts, uz skatuves iznāca vecmāmiņu ansamblis "Varavīksne", kas izpildīja savas jaunības dzies­mas. Vecmāmiņas un vectētiņi visu laiku nesēdēja bez­darbībā, viņiem bija sagatavotas spēles. Viņi kopā ar saviem mazbēr­niem gāja apļa de­jās, mācījās sa­sveicināties tā, kā to dara citās val­stīs, atšifrēja pa­sakas, minēja, kāds ēdiens iznāk, ja samaisa noteiktus pro­duktus, un pats galve­nais — visi kopā dzie­dāja sava laika dzies­mas, kuru vārdi (visā­dam gadījumam) tika rādīti uz lielā ekrāna. Nu un ģimeniskā pasā­kuma noslēgumā pa skatītāju rindām tika padots maiss ar dāva­nām, kur katrai dāvanai bija simboliska nozīme. Kad mūzika tika izslēg­ta, vecmāmiņa vai vectētiņš, kam tajā brīdī bija rokās maiss, no tā ņēma ārā kādu mantiņu, bet pasāku­ma vadītāja skaidroja, ko sim­bolizē konkrētā dāvana.

   Un, protams, katra vecmāmi­ņa saņēma suvenīriņu, ko savām rokām bija veidojis viņas mīļais mazbērns. Svētki izdevās! Dod, Dievs, lai šī tradīcija  "Varavīksnes" skolā saglabātos ilgus gadus!

babuski


Natālija ZDANOVSKA
Comments