...‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Vēstures skolotāji uzsāk darbu Vasaras dienās 2019

Publicēja 2019. gada 26. aug. 01:05Varaviksne Skola
   
    Vasaras dienas “Ceļā uz lietpratību. Sociālās zinības un vēsture integrēts priekšmets 4.-6.klasē” notika 7. - 9. augustā Daugavpilī un Krāslavā.
   Jau agri no rīta vēstures skolotāji ieradās Daugavpilī, lai trīs dienu garumā izglītotos, dalītos ar pieredzi un iepazītu tuvējo apkārtni.
   Pirmās dienas oficiālo daļu ar uzrunām iesāka Daugavpils Krievu vidusskola - licejs direktore, Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja, kā arī VSSB valdes locekļi - Ansis Nudiens un šo vasaras dienu galvenā organizatore Signita Gabrāne.
    Priekšlasījumu daļā skolotājiem tika dota iespēja iepazīties ar ieskatu Latgales kultūrvēsturē - ar brāļu Skrindu nozīmi Latgales un Latvijas vēsturē iepazīstināja Skrindu dzimtas muzeja direktore Anna Lazdāne, bet ieskatu pētnieku un studentu tradicionālās kultūras un mutvārdu ekspedīcijās Latgalē sniedza VSSB valdes loceklis un ekspedīcijas dalībnieks Roberts Ķipurs. Vēstures aspektu citās jomās, konkrētu juridiskajā, apskatīja Dr.iur., doc. Jānis Pleps (LU) un Mg.iur. Arvīds Dravnieks, savukārt par ES nākotnes izaicinājumiem stāstīja Dr.iur. Jānis Treivāns-Treinovskis (DU).
    Pēc lekcijām skolotājiem tika dota iespēja iepazīties ar praktiskiem piemēriem un idejām vēstures un sociālo zinību stundām - tika vadītas nodarbības par kritisko domāšanu, skolēnu mācību uzņēmumiem, arhīva materiālu izmantošanu, darbības projektiem un radošajiem darbiem, kā arī piedalīties ekspresdiskusijā.
    Vakarā skolotāji devās pastaigā pa pilsētu un apmeklēja Daugavpils ebreju muzeju un sinagogu, kurā, pateicoties atraktīvā gida stāstījumam, iepazināmies gan ar jūdaisma tradīcijām, gan ebreju vēsturi Latgalē.
    Otrajā dienā vēstures un sociālo zinību skolotāji turpināja praktizēties un gūt jaunas idejas dažādās nodarbībās un darbnīcās. Par mācību stundas uzbūvi un plānošanu skolotājiem stāstīja Skola2030 pārstāvis Edgars Bērziņš, savukārt padomus kopējā mācību satura plānošanai un starppriekšmetu saiknes veidošanai deva Skola2030 Sociālās un pilsoniskās jomas vadītājs Ansis Nudiens.
    Tālākais nodarbību bloks bija veltīts citam būtiskam mācību aspektam - vērtēšanai. Par vērtēšanas veidiem, formatīvās vērtēšanas nozīmi un vērtēšanas plānošanu runāja Skola2030 pārstāve Santa Kazaka, un par kritēriju nozīmi vērtēšanā stāstīja Rīgas 22. vidusskolas sociālo zinību skolotāja Antoņina Ņenaševa.
    Savukārt skolotāju mācības noslēdza VSSB valdes locekle Liene Ozoliņa ar nodarbību par kompleksiem uzdevumiem vēsturē un Daugavpils PIKC “Saules skola” skolotāja Evelina Balode, sniedzot idejas pilsoniskās izglītības veicināšanai sociālajās zinībās un vēsturē.
    Vakara daļā skolotāji devās interesantā un izglītojošā ekskursijā uz Daugavpils cietoksnis. Izdevās izbraukt pa cietokšņa teritoriju, kā arī ļoti zinoša gida vadībā doties ekskursijā pa daļu cietokšņa kompleksa un pat izmēģināt aizvērt cietokšņa vārtus.
    Sekojot aktuālajiem ieteikumiem, arī vēstures un sociālo zinību skolotāji pēdējo Vasaras dienu mācību dienu pavadīja, mācoties ārpus skolas sienām!
    Trešajā dienā skolotājiem bija sagatavota ekskursija “Pa Plāteru pēdām”, tādēļ devāmies uz Krāslavu. Izbraucienā vispirms apstājāmies Krāslavas pirmssākumā - Adamovas pilskalnā-, kur tagad izveidots skatu laukums ar dabas objektu Krāslavas krēsls. Tam ir simboliska nozīme - tā kā Daugava šajā vietā met lokus, kas atgādina krēslu, tad viens no variantiem, kāpēc Krāslava ieguvusi savu nosaukumu, ir šo loku dēļ, jo latgaliešu valodā krēsls ir “krāsls”.
    Tālāk devāmies uz Grāfu Plāteru Pils Parks, Krāslava - 18.gadsimta valsts nozīmes kultūras pieminekli. Apskatījām Amatu māju ar tur izvietoto ekspozīciju “Pī vīna golda”, kas stāsta par Krāslavas novadā dzīvojošo piecu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām. Izstaigājuši pils parku, skatu laukumu un grotu, devāmies uz kompleksā ietilpstošo Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, kas izvietots bijušajā kalpu mājā. Un, kad domājām, ka ekskursija jau beigusies, mums atļāva izstaigāt citkārt slēgto grāfu Plāteru pili, kur redzami atsegumi no unikālā, kādreizējā bagātīgā sienu apgleznojuma ar senās Romas skatiem.
    Nākamais mūsu apskates objekts bija Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca, kas ir spilgtākais baroka arhitektūras paraugs Latgalē un otrā lielākā svētceļotāju vieta Latgalē. Apskatījām baznīcu, vietu, kur tajā novietotas Svētā Donāta mocekļa relikvijas, kā arī bijām zem baznīcas esošajās grāfu Plāteru dzimtas kapenēs. Savu braucienu noslēdzām pavisam tuvu kaimiņvalstij - devāmies uz Indru, kas no Balkrievijas robežas atrodas vien 7km attālumā. Lai noslēgtu gan Vasaras dienas, gan izbraucienu uz pozitīvas nots, devāmies uz Laimes muzejs. Lai paglābtu Indrā esošo luterāņu baznīcu, pateicoties vietējo iniciatīvai, baznīcā ierīkoja vietu, kur katram atrast to, kas ir viņu laimes sajūtu pamatā. Izbaudījām krāsu un smaržu ietekmi uz mūsu pašsajūtu, apskatījām vīriešu un sieviešu laimes stūrīšus, izmēģinājām, kā fizisks darbs uzlabo garastāvokli un laikam pats atraktīvākais piedzīvojums - zinot to, ka “trauki plīst uz laimi”, katrs varējām pirms jaunā mācību gada izlādēties un saņemt savu “Uz laimi!”

YouTube video

Margarita Borodina-Ignatoviča
Comments