Jaunumi‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Vidusskolēnu otrais kongress - Kalniešos

Publicēja 2016. gada 14. sept. 05:54Varaviksne Skola
   
   Vasara ir beigusies. Pirmais septembris iezīmēja rudens sākumu ar vecāku smaidiem un nedaudz izbiedētiem pirmklasniekiem. Daudzkrāsainu ziedu pušķu ietvarā skanēja novēlējumi un svētības vārdi. Varētu arī sākt mācības, bet... Trīs brīvlaika mēneši, neskatoties uz to, ka vasara nebija īpaši karsta, lika aizmirst par skolu, stundām, kontroldarbiem un ieskaitēm. Tieši vidusskolēniem, kuriem būs nopietni jāiedziļinās dažādos mācību priekšmetos, bija nepieciešams neliels brāziens, kurš palīdzētu nopurināt brīvlaika dīkdienību. Tāpēc Krāslavas Varavīksnes vidusskolā jau tradicionāli tiek organizēts vidusskolēnu kongress un projekta „Divas dienas bez interneta” realizācija. Šogad jau pirmajā septembrī visi vecāko klašu skolēni (izņemot tos, kā attaisnojošo iemeslu dēļ palika pilsētā) devās uz Kalniešu pamatskolu (ļoti negribas, bet ir jāsaka - „bijušo”).
   Pirmā kongresa diena sākās ar programmas apspriešanu un iesildīšanos psihologa vadībā. Iesildījušies un noskaņojušies darbam, dalībnieki devās strādāt pa grupām. Katrai grupai bija jāizdomā nosaukums un devīze veiksmīgai darbībai kongresa laikā, jāanalizē ārpusklases pasākumi, ko organizēja skolas parlaments un vidusskolēni, jāpiedāvā skolas vecāko klašu galvenās problēmas - zema aktivitāte, organizējot pasākumus un piedaloties aktivitātēs – risinājuma ceļi, jāpastāsta par saviem iespaidiem par pagājušo mācību gadu un vasaras ceļojumiem. Bija jāapspriež nopietni jautājumi, bet pēc tam jāapkopo un jāprezentē secinājumi. Saruna pēc darba grupās bija interesanta un noderīga. Ideju bija daudz. Veiksmīgākās no tām tiks realizētas skolā: būs daudz jaunu pasākumu, tiks aprobēti daži priekšlikumi par organizācijas procesa uzlabojumu. Šajā rakstā netiek minēts nekas konkrēts, bet pēc visu inovāciju precizēšanas un aprobēšanas „Ezerzemes” lasītāji noteikti pirmie uzzinās par visiem jaunumiem.
   Darbs norisinājās aktīvi un rezultatīvi. Bet nākamais pasākums bija sportisks. Pasākuma dalībnieki iesaistījās gorodku turnīrā, tā ir aizmirstā, bet ļoti aizraujoša spēle, kas turpinājās līdz pat vakariņām.
   Pēc sātīga ēdiena paredzētas citas fiziskās aktivitātes. Kongresa dalībnieki, sadalījušies pa klasēm, „stalkeru” (Varavīksnes vidusskolas audzēkni, kas beiguši Kalniešu pamatskolu) pavadībā devās izpētīt ciema teritoriju. Tradicionāls mērķis sastāvēja no trim daļām: vēstures un kultūras pieminekļu izpētīšana, pagasta iedzīvotāju ekonomiskās darbības iepazīšana un ciema vēstures apzināšana. Informāciju sniedza vietējie iedzīvotāji, ar kuriem grupām bija aktīvi jākomunicē. Par papildus uzdevumu bija vīzijas par Kalniešu pamatskolas ēkas nākotni, ko vajadzēja konkretizēt un iekļaut prezentācijā par Kalniešu ciemu un tā iedzīvotājiem.
   Pēc pusotras stundas visi foruma dalībnieki jau zināja par baronu Šterenbergu, viņa muižu, kā arī par Šterenberga ezeru. Tika izstāstītas leģendas par Indricas baznīcu, paziņots par pagasta lielāko saimniecību un tās saimnieku Aleksandru Ivanovu, par mistiskiem spokiem, kuri parādās pamestās kolhoza ēdnīcas ēkā pulksten 23.23 un par daudz ko citu. Versijas par skolas ēkas iespējamo izmantošanu turpmāk bija visdažādākās: no fantastiskām (ierīkot tūristu bāzi, pagasta muzeju, pansionātu, viesnīcu) līdz merkantilām (mūsdienīga elevatora ierīkošana, spēļu zāles atklāšana).
   Kongresa pirmās dienas noslēgumā tika organizēts atpūtas vakars. Klātesošie piedalījās dažādos konkursos, kuros bija jādemonstrē sava atjautība, radošās spējas, prasme ātri reaģēt problēmsituāciju brīdī. Vakars beidzās ar uzvarētāju gavilēm un zaudētāju filozofiskām pārdomām par to, kāpēc viņiem neizdevās kļūt par labākajiem. Taču ilgi skumt nebija laika, arī gaviles ātri beidzās. Diena noslēdzās.
   Pēc rīta rosmes un garšīgām brokastīm Kalniešu kongresa dalībnieki sapulcējās zālē, lai turpinātu darbu. Izpētījuši dienas darba plānu, klases sāka gatavoties skolas parlamenta vēlēšanām. Bija jāizvirza deputātu grupa, kā arī savs kandidāts prezidenta amatam, jāizveido priekšvēlēšanu programma un jāpastāsta par to, kā klašu pārstāvji varētu bagātināt skolas sabiedrisko dzīvi, ko piedāvā ārpusklases darbam. Prezentācijas norisinājās veiksmīgi, bija izteiktas daudzas noderīgas un interesantas idejas, kā arī aizrādījumi un nestandarta priekšlikumi.
   Visi jaunā skolas parlamenta deputāti, kurus iedvesmoja viņu „elektorāta” aplausi, devās uz skolas pagalmu, lai aiz aizvērtām durvīm izvēlētos prezidentu, divus spīkerus, pirmo viceprezidentu, viceprezidentu darbā ar pamatskolas klasēm un sekretāru. Pēc iepazīšanās ar jauno parlamenta nomenklatūru, sākās gatavošanās desmito klašu skolēnu iesvētīšanas ceremonijai.
   Desmitā klase (šogad Varavīksnes vidusskolā tā ir viena, bet liela) kopš pirmajām kongresa darbības stundām pieteica sevi kā saliedēts un jautrs kolektīvs. Pirms iesvētīšanas norisinājās dažādi pārbaudījumi. Kad desmitās klases skolēni nodemonstrēja savu fizisko formu, atjautību, izpalīdzību un prasmi risināt problēmas ar komandas palīdzību, klātesošajiem tika prezentētas arī jauno vidusskolēnu radošās spējas. Radošo uzdevumu iesvētāmie saņēma vēl iepriekš un katru brīvu minūti izmantoja mēģinājumiem. Pārbaudījumi noslēdzās ar svinīgu aktu - jaunievēlētā parlamenta prezidente iesvētīja visus desmitās klases skolēnus ar īpašu zīmi, kas apliecināja piederību vidusskolēnu kastai.

   Kongresa laiks paskrēja nemanot. Gaidot pusdienas, dalībnieki sakopa skolas telpas, kas pirms tam bija ideālā stāvoklī, neskatoties uz to, ka mācību iestāde jau nestrādā. Pēc tam bija pusdienas.
   Pirms aizbraukšanas dalībnieki sapulcējās, lai izanalizētu divas darba dienas, atzīmētu visveiksmīgākās aktivitātes un piedāvātu jaunievedumus nākamajam gadam.
   Visi dalībnieki saņēma novērtējuma lapu, kur varēja aprakstīt visus pasākuma plusus un mīnusus, kā arī izteikt priekšlikumus. Kādi ir rezultāti? Lielākā daļa par kongresa stiprajām pusēm uzskatīja konkursus un spēles, pastaigu pa Kalniešiem un iepazīšanos ar vietējo vēsturi un ekonomiku. Daudzi uzsvēra foruma īpašo atmosfēru, draudzīgu un saliedētu, kas veicināja vidusskolas klašu sadarbību un kontaktu nodibināšanu. Dalībnieki neaizmirsa arī par brokastīm, pusdienām un vakariņām, kas vairākumam ļoti patika.
   Priekšlikumi un idejas bija ļoti dažādi: kongresa norises laika pagarinājums (līdz trim dienām), vairāk pasākumu svaigā gaisā, vairāk konkursu komandām... Priekšlikumu ir tik daudz, ka izveidot nākamā kongresa programmu nebūs vienkārši. Līdz ar to nākamais skolas vecāko klašu audzēkņu izbraukuma pasākums noteikti būs vēl interesantāks!
   Pulksten četrpadsmitos autobuss aizveda uz mājām foruma dalībniekus un klases audzinātājus. Pēc pusstundas aizbrauca visi pārējie skolotāji. Braucot prom, visi skatījās uz tukšo skolu. Tik viesmīlīgu, siltu un skaistu... Mēs vēl atgriezīsimies!
   Liels paldies skolas vecāko klašu audzinātājiem: Ritai Čerņenko, Lilijai Jasinskai, Irinai Kurilovai, Galinai Mikulānei un Valentīnai Purpišai (projekta „Divas dienas bez interneta” līdzautorei, ko uzrakstīja viņas klase). Kongresa pasākumus sagatavoja un organizēja: Irēna Gončarova, Anžela Semjonova, Ivans Lukša, Ija Karole, Jeva Bojarčuka un jūsu padevīgais kalps. Par drošību un kārtību rūpējās Aleksandrs Kļimovs. Paldies skolas ēdnīcas darbiniekiem un mūsu šoferim Dzintaram Voroņeckim, kas nodrošināja karstu un garšīgu ēdienu visai dalībnieku komandai! Paldies par sadarbību firmai „Lapkovskis un dels”, kas nogādāja vidusskolēnus līdz pasākuma rīkošanas vietai un pēc tam aizveda uz mājām! Paldies novada domei par projekta finansiālo atbalstu! Projekts deva dinamisku startu jaunajam mācību gadam, bet, pateicoties vidusskolēnu fantāzijai un enerģijai, šis gads sola daudz pārsteigumu un radošo inovāciju!
   Veiksmi mums visiem! 

Andrejs JAKUBOVSKIS
Comments