Jaunumi‎ > ‎Ziņas‎ > ‎

Ziņas no sākumskolas

Publicēja 2016. gada 9. okt. 23:02Varaviksne Skola   [ atjaunināja Janis Administrators 2016. gada 18. okt. 23:54 ]
   
  Pirmais mācību gada mēnesis jau aizsteidzies, mācību process skolās uzņēmis savu ritmu. Lai veicinātu skolēnu vecāku saskarsmi un sadarbību ar skolu, informētu par mācību programmas apguvi un demonstrētu pirmos sasniegumus, Varavīksnes skolas pirmo klašu vecāki tika aicināti uz tikšanos ar skolas administrāciju, klases audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem.
   Direktores vietniece izglītības jomā Ilona Kozačuka informēja, ka šajā mācību gadā, Krāslavas Varavīksnes skolā, sākumskolas vecuma bērniem tiek īstenota pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma. Vecāki tika iepazīstināti ar mācību procesa vērtēšanas sistēmu, informācijas apmaiņas iespējām ar klases audzinātāju, priekšmetu skolotājiem un skolas administrāciju.
   Visiem skolēniem ir iespēja apmeklēt fakultatīvās nodarbības dejās, dziedāšanā (koris), matemātiskās loģikas attīstībā un teātra nodarbības runas attīstībai latviešu valodā.
   Ilona Kozačuka pastāstīja par Varavīksnes skolas tradīciju „Ģimene – ģimenei”, kurā skola atbalsta ģimeņu savstarpējo sadarbību un atbalsta sniegšanu nepieciešamības gadījumā. Šī tradīcija tiek uzturēta jau vairākus gadus un labdarības pasākums tiek organizēts ik gadu decembra mēnesī.

   Lai sekmētu bērnu runas attīstību latviešu valodā arī ārpus mācību stundām, šajā mācību gadā Varavīksnes skolā tiek piedāvāts fakultatīvs. Nodarbības katrai klašu grupai notiek divas reizes nedēļā. Fakultatīva vadītāja, skolotāja Iveta Putāne pastāstīja, ka nodarbību laikā bērni dalās divās grupās. Tas notiek tāpēc, lai katram bērnam būtu iespēja un laiks attīstīt savu runas kultūru un uzstāšanās mākslu. Vecākiem tika demonstrēts neliels priekšnesums – latviešu tautasdziesmas „Gribam zināt” inscenējums, kas bija skolēnu pirmā uzstāšanās šajā mācību gadā. Tika demonstrēti dialogi latviešu valodā, par ģimenes un nodarbošanās tēmu. Lai gan mazajiem aktieriem sirsniņas bija satrauktas, tie uzstājās braši, runāja skaļi un skaidri. Priekšnesums izdevās lieliski. Vecāki uzņēma bērnu priekšnesumu ar skaļiem aplausiem. Skolotāja Iveta uzrunāja tos vecākus, kuru bērni šoreiz nepiedalījās priekšnesumā, sakot, ka uztraukumam nav pamata. Šis ir tikai pirmais mācību mēnesis. Visi bērni mācību gada laikā apgūs lomas un uzstāsies, jo skolēni to dara ar prieku. Uzstāties bērniem palīdzēja sešas lielas, apbrīnojami izteiksmīgas lelles. Katrai lellei bija sava loma, katra ar savu vārdu un raksturu, atbilstoši lomai saģērbtas.
   Īpašs paldies brīnišķīgo leļļu darinātājai, Ijai Maslovskai, 6.b klases skolnieces Aleksas Maslovskas māmiņai, par vērtīgo dāvanu, kas palīdz skolēniem apgūt tekstu un iejusties lomās.
   Pēc priekšnesuma latviešu valodas skolotāja Ludmila Buhalova informēja vecākus par to, kā noris mācību stunda, darbs ar interaktīvo tāfeli, kā mudināt bērnu sarunāties un apgūt latviešu valodu, kā palīdzēt, virzīt un atbalstīt bērnu centienus mācībās. 

Iveta Leikuma (materiāls no laikraksta "Ezerzeme")
Comments