Mācības‎ > ‎

Olimpiādes

2016./2017. m.g.

Latvijas 44.atklātajā matemātikas olimpiādē

Igors Sorogovecs, 7.a kl.   atzinība
Dāniels Pavlovičs, 5.a kl.  atzinība

Krāslavas novada 7. kl. informātikas olimpiādē

Igors Sorogovecs, 7.a kl.  1. vieta
Guntis Ungurs, 7.a kl.  2. vieta
Iloga Ļapere, 7.a kl.     2. vieta
Diāna Smertjeva, 7.b kl.   atzinība
Arina Skovorodko, 7.b kl.  atzinība

Starptautiskajā matemātikas konkursā "Kengurs"

Dāniels Pavlovičs, 5. kl. 1. vietā (13. vieta Latvijā!)
Aleksejs Plotņikovs, 6.kl. 1. vieta
Guntis Ungurs, 7.kl.  1. vieta
Vladislavs Baranovskis, 8.kl.  1. vieta
Anastasija Smirnova, 9.kl.  1.vieta
Deniss Seļezņovs, 10.kl.  1.vieta
Aleksandsr Silibitkins, 11.kl.  1. vieta

Dagdas un Krāslavas novadu olimpiāde matemātikā

Jūjija Žuravļova, 12. a kl. - 2.vieta
Aleksandrs Silibitkins, 11.a kl.- 3.vieta
Ņikita Ņikitins,10.a kl. - 3.vieta 

Krāslavas novada olimpiāde matemātikā

Dāniels Pavlovičs,5.a kl. -1.vieta
Igors Sorogovecs,7.a kl. – 1.vieta
Reinhards Ņemiro,6.a kl. - 2.vieta
Guntis Ungurs, 7.a kl. – 2.vieta
Aleksejs Plotnikovs,6.a kl. -3.vieta
Ņikita Jakuņins, 8.a kl. - atzinība
Ernests Jančevskis, 9.b kl.- atzinība
Aleksejs Karols, 9.b kl. atzinība

Krāslavas novada ķīmijas 8.-9.kl. konkurss

Daniils Mickevičs 9.a - 1.vieta
Marčels Pastrama 9.a - 1.vieta
Katrīna Ozerska 8.a - 1.vieta
Ernests Jančevskis 9.b - 2.vieta
Artēmijs Ivanovs 8.a - 2.vieta
Katarina Ļeņivkina 8.a - 2.vieta
Viktorija Petrovska 8.a - 3.vieta
Dana Korjakina 8.b - atzinība
Ksenija Dolganova 8.a - atzinība


2015./2016. m. g.

2014./2015. m.g.2013./2014. m.g.2012./2013. m.g.
Krāslavas novada matemātikas olimpiāde

Marta Linkune, 7.c       I vieta

Māris Murāns, 10.a       I vieta

Aleksandrs Silibitkins, 7.c   II vieta

Stanislavs Kitoks, 6.a   II vieta

Ērika Zaikovska, 6.a     II vieta

Jūlija Žuravļova, 8.a   II vieta

Poļina Karole, 12.a  II vieta

Vitālijs Sivickis, 7.c  III vieta

Jevgenijs Ceplišs, 7.c  III vieta

Maksims Titovs, 5.a   III vieta

Darja Stankeviča, 10.a   III vieta

Artūrs Verigo, 6.a   atzinība

Viktorija Brazeviča, 6.a   atzinība

Elvis Berjoza, 8.a   atzinība

Anastasija Smirnova, 5.a   atzinība

Eleonora Andruškeviča, 12.a   atzinība

Krāslavas un Dagdas novada bioloģijas olimpiāde

Poļina Karole, 12.a       II vieta

Krāslavas un Dagdas novada ķīmijas olimpiāde 

Jeļena Ozerska, 9.a       II vieta
Laura Berga, 9.a            I vieta
Natālija Šakalova, 10.a   I vieta
Artūrs Dorofejevs, 11.a   I vieta
Poļina Karole, 12.a         I vieta


Krāslavas un Dagdas novada fizikas olimpiāde

Māris Murans, 10.a          I vieta
Artūrs Dorofejevs, 11.a   II vieta
Laura Berga, 9.a             II vieta
Rita Zaikovska, 10.a       atzinība

Krāslavas un Dagdas novada Latvijas un pasaules vēstures olimpiāde

Dmitrijs Gorbačs, 12.a      III vieta

Krāslavas novada angļu valodas olimpiāde

Laura Berga (9.a)                  atzīnība
Artūrs Verigo (6.a)                III vieta
Deniss Seleznjovs (6.a)         atzinība
Aleksandrs Krivenkovs (8.b)   II vieta
Anna Ostapko (7.c)                II vieta
Jūlija Zuravļova (8.a)            atzinība 


Latgales reģiona debašu turnīrs

Elvīra Jančevska (8.a)
Jevgēnijs Moisejevs (8.a)
Artūrs Purpišs (8.a)
Ričards Pobudins (8.a)
Elvis Berjoza (8.a)
Diāna Bulavska (9.a)

Laura Berga (9.a)
Emma Zaščerinska (9.a)
Nikola Širokaja 
(9.a)


 
Krāslavas novada latviešu valodas olimpiāde

Artūrs Purpišs (8.a)       I vieta
Elvīra Jančevska (8.a)  II vieta
Jūlija Žuravļova (8.a)   atzinība
Ričards Pobudins (8.a)  atzinība

Krāslavas novada vizuālās mākslas olimpiāde

Jeļena Ozerska, 9.a       I vieta

Dana Lukaševiča, 8.a     I vieta

Emīlija Zaščerinska, 9.a     II vieta

Samanta Vojecka, 7.c   II vieta

Valērija Suhanova, 8.b   III vieta

Krāslavas novada informātikas olimpiāde

Olita Geiba, 7.b                        I vieta

Aleksandra Andrukoviča, 7.c       III vieta

Anna Ostapko, 7.c                       atzinība

Krāslavas novada datorzīmējumu konkurss "Mazs bij tēva novadiņš, bet diženi turējās .."  

Deniss Soļims  (8.b)          III vieta

Dana Korjakina (4.b)          pateicība

Valērijs Čurgelis (1.c)        pateicība

Irina Abramova (12.a)         atzinība

Konkurss "Skolēni eksperimentē!"

Emīlija Zaščerinska (9.a)       I vieta

Diāna Bulavska (9.a)              I vieta


2011./2012. m.g.

Novada olimpiāde matemātikā

Staņislavs Kitoks (5.a)      I vieta
Ērika Zaikovska (5.a)       III vieta
Daniels Frīdrihs (5.b)       III vieta
Viktorija Brazeviča (5.a)  atzinība
Dainis Smertjevs (5.b)     atzinība
Vitālijs Sivickis (6.c)        I vieta
Aleksandrs Silibitkins (6.c) II vieta
Imants Smertjevs (6.b)      III vieta
Jevgenijs Ceplišs (6.c)      III vieta
Marta Linkune (6.c)           III vieta
Elvīra Jančevska (7.a)       III vieta
Laura Berga (8.a)              III vieta
Rita Zaikovska (9.a)          II vieta
Vladislavs Makovskis (9.b)  III vieta
Māris Murāns (9.a)             atzinība
Darja Stankeviča (9.a)      atzinība
Polina Karole (11.a)           III vieta
Kristīne Krigouzova (12.a)  III vieta

Novada olimpiāde ķīmijā

Polina Karole (11.a)         I vieta
Artūrs Dorofejevs (10.a)   I vieta
Natālija Šakalova (9.a)     I vieta
Rita Zaikovska (9.a)         II vieta
Darja Stankeviča (9.a)      III vieta

Novada olimpiāde vizuālā mākslā

Sergejs Švābe (6.b)          I vieta
Anastasija Saviča (5.b)     II vieta
Dana Lukaševiča (7.a)      II vieta
Jeļena Ozerska (8.a)        II vieta
Rita Zaikovska (9.a)         II vieta
Darja Stankeviča (9.a)     III vieta 

Novada olimpiāde fizikā

Māris Murāns (9.a)           I vieta
Polina Karole (11.a)        II vieta
Artūrs Dorofejevs (10.a)  III vieta

Novada olimpiāde informātikā

Elvīra Jančevska (7.a)     II vieta
Artūrs Purpišs (7.a)         atzinība 

Novada datorzīmējumu konkurss "Mans sapņu lidojums"

Deniss Soļims (7.b)         II vieta, III vieta
Elvīra Jančevska (7.a)    atzinība
Svetlana Ļaksa (12.a)      I vieta
Arina Palija (12.b)          III vieta 

Krāslavas un Dagdas novadu publiskās runas konkurss "Es piedzimu laikā"

Vadims Bovtramovičs (12.a)   I vieta
Laura Berga (8.a)                  I vieta 


 
Novada latviešu valodas olimpiāde

Laura Berga (8.a)                  I vieta
Artūrs Purpišs (7.a)               II vieta
Diāna Bulavska (8.a)             III vieta
Elvis Berjoza (7.a)               atzinība

Novada vēstures olimpiāde 

Vadims Bovtramovičs (12.a)   I vieta
Eļdars Blaževičs (12.a)           atzinība

Novada angļu valodas olimpiāde 

Anna Ostapko (6.c)                I vieta
Jevgenijs Ceplišs (6.c)           III vieta
Aleksandra Andrukoviča (6.c)  III vieta
Vitālijs Sivickis (6.c)              III vieta
Laura Berga (8.a)                   I vieta
Vadims Bovtramovičs (12.a)    I vieta
Daina Pauliņa (12.a)               III vieta

Novada bioloģijas olimpiāde

Kristīne Krigouzova (12.a)        I vieta
Rita Zaikovska (9.a)                 I vieta
Polina Karole (11.a)                 III vieta
Darja Stankeviča (9.a)             III vieta

Novada konkurss "Pazīsti savu organismu"

Kristīne Krigouzova (12.a)        I vieta
Rita Zaikovska (9.a)                 I vieta
Ņina Ivanova (12.a)                  II vieta
Viktorija Steļmačonoka (12.a)   II vieta

Daugavpils Universitātes olimpiāde lietišķajā informātikā skolēniem "Paskala ritenis" 

Andris Dzalbs (12.a)                  atzinība     

Latgales reģiona 2. atklātā angļu valodas olimpiāde

Vadims Bovtramovičs (12.a)       atzinība

Latvijas valodu skolotāju asociācijas daudzvalodu publiskās runas konkurss

Vadims Bovtramovičs (12.a)       II vieta
Laura Berga (8.a)                      III vieta

Novada ekonomikas pamatu olimpiāde

Grieta Vojecka (11.a)                        III vieta

Mūzikas konkurss 6. klasēm

komanda - Edgars Sadovskis, Veronika Tuzova, Dmitrijs Šveds, Aleksandra Andrukoviča - I vieta

Novada konkurss "Erudīts ķīmijā"

Rita Zaikovska (9.a)                  I vieta
Vladislavs Makovskis (9.b)          II vieta    
Jeļena Ozerska (8.a)                 II vieta 
Samanta Miglāne (8.a)               III vieta