Par skolu‎ > ‎

Administrācija un kontaktinformācija

Adrese: 
N.Rancāna 4, Krāslava, Krāslavas n., LV-5601

Sekretāre,  tālr./fakss:    65681468

1.-3. klašu korpuss:      65623430  

 e-pasts:   varaviksne@kraslava.lv


Skolas Rekvizīti

Reģ.nr.90000042111
AS SEB banka SWIFT UNLALV2X
LV69UNLA0050019579447

Ludmila Senčenkova, skolas direktore 
Vija Marhileviča, direktores vietniece mācību jautājumos
Ilona Kozačuka, direktores vietniece mācību jautājumos
Jeva Bojarčuka, direktores vietniece audzināšanas jautājumos
Irēna Gončarova, direktores vietniece audzināšanas jautājumos